Ścianka wspinaczkowa

Ścianka wspinaczkowa

Ścianka wspinaczkowa Urban Apes w Hamburgu w Niemczech to miejsce, w którym dzieci i dorośli mogą dbać o formę i dobrze się bawić. Chodzenie na siłownię ma na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowia - lecz powietrze na siłowni może być pełne zanieczyszczeń i stanowić zagrożenie dla ćwiczących i pracowników.

POTENcjalne zagrożenia dla zdrowia na siłowni

Im intensywniejsze ćwiczenia, tym więcej powietrza potrzebuje nasz organizm. Jak pokazują badania, im więcej osób w sali gimnastycznej, tym wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza. Źródłem niskiej jakości powietrza w pomieszczeniach mogą być osoby przebywające w pomieszczeniu, niebezpieczne opary ze środków czyszczących, materiałów budowlanych i wykończeniowych, systemu HVAC oraz nieodpowiedniej wentylacji i filtracji powietrza.

W przypadku Urban Apes wielu wspinaczy używa kredy węglanowo-magnezowej tzw. magnezji, która zapewnia dobry chwyt podczas wspinaczki. W okresach szczytowych całkowite zmierzone stężenie cząstek, jest tak duże jak w obiektach przemysłowych. Około połowa tych cząstek to małe cząstki PM1, które mogą dostać się do płuc i zaszkodzić zdrowiu.

Wysokie stężenie drobnego pyłu w powietrzu w tym przypadku pyłu kredowego - oznacza dla wielu suche, podrażnione usta i oczy. Urban Apes chciał poprawić powietrze na ściance wspinaczkowej by zadbać o komfort i zdrowie ćwiczących i personelu, jednocześnie utrzymując niskie zużycie energii.

OCZYSZCZACZE POWIETRZA CAMFIL ZAPEWNIAJĄ WYSOKI KOMFORT PODCZAS ĆWICZEŃ

W celu poprawy pracy filtrów powietrza zainstalowanych w centrali wentylacyjnej i osiągnięcia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu zastosowano oczyszczacze powietrza wyposażone w wysokowydajne filtry CAMFIL. Oczyszczacz powietrza CC 6000, jednostka wolnostojąca, została umieszczona w większym pomieszczeniu, natomiast jego mniejszy odpowiednik CC 2000, został powieszony na ścianie w mniejszym pomieszczeniu.

 

Zalety:

  • Znacząca poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu, mniej cząstek pyłu (redukcja cząstek w PM1, PM2,5 i PM10 70% i więcej).
  • Poprawa komfortu dla sportowców i pracowników.
  • Mniej czyszczenia z zalegającego pyłu magnezji.
  • Mniej obciążony istniejący system wentylacyjny, znacznie dłuższa żywotność filtrów.
Created czwartek, 9 lipca 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt