Zapewnij dobrą jakość powietrza w Twoim magazynie i centrum logistycznym

Czystsze powietrze w magazynach daje przewagę nad konkurencją. Zmniejszenie zapylenia przynosi wiele korzyści w postaci redukcji kosztów sprzątania, oszczędności energii, mniejszej ilości przestojów, zdrowszych i bardziej zmotywowanych pracowników, a co najważniejsze czystszy produkt końcowy, to szybsza jego wysyłka i większe zadowolenie klienta.

Co wpływa na jakość powietrza wewnętrznego w magazynach i centrach logistycznych?

Zanieczyszczenia powietrza w centrach magazynowych i logistycznych pochodzą zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W dużych centrach logistycznych, gdzie ruch pojazdów jest duży, trudno jest zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz do wnętrza obiektu poprzez doki przeładunkowe. Przy ocenie wyzwań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości powietrza, ważne jest, aby znać i rozumieć czynniki wpływające na pogorszenie jakości powietrza w obrębie działania danej firmy. Czy Twoja firma znajduje się w ruchliwym obszarze przemysłowym? Zanieczyszczenia powietrza mogą wtedy przedostawać się do budynku z sąsiednich nieruchomości lub z ruchu ulicznego. Wewnątrz magazynów i centrów logistycznych, zanieczyszczenia powietrza powstają w wyniku normalnych codziennych operacji, od spalin wózków widłowych, po pył pochodzący z ciężarówek i transporterów taśmowych. W wyniku tych działań uwalniane są małe cząstki, które mogą mieć wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach, funkcjonalność urządzeń oraz zdrowie pracowników. Prostym sposobem na rozwiązanie problemów z jakością powietrza w pomieszczeniach jest umieszczenie oczyszczaczy powietrza w miejscach, które są najbardziej zanieczyszczone lub narażone na oddziaływanie czynników zewnętrznych.
KORZYŚCI ZASTOSOWANIA OCZYSZCZACZY POWIETRZA W CENTRUM LOGISTYCZNYM / MAGAZYNIE
  • Czystsze środowisko pracy, mniej kosztownych przestojów
  • Niższe koszty czyszczenia
  • Niższe koszty energii i konserwacji
  • Mniejszy wpływ na środowisko
  • Zdrowsi i bardziej zmotywowani pracownicy
  • Równomierny rozkład temperatury
  • Zatrzymywanie większości typowych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, takich jak: pył papierowy i tekturowy, pył zalegający na posadzce, pył nawiany z zewnątrz, małe cząstki (w tym PM1 i PM2.5)

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza jest ważna, ponieważ zła jakość powietrza może wpływać na działalność magazynu na wiele różnych sposobów. Cząstki unoszące się w powietrzu mogą negatywnie wpływać na procesy magazynowe i urządzenia, ponieważ unoszący się pył może osadzać suę na zautomatyzowanych liniach i urządzeniach skanujących. Zanieczyszczenia rozprzestrzeniające się w obiektach magazynowych mogą łatwo uszkodzić produkty i mogą mieć znaczący wpływ na ich jakość, a także na wizerunek firmy. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wpływ złej jakości powietrza na pracujący personel. Należy zapewnić pracownikom czyste i komfortowe środowisko pracy, które nie jest narażone na szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne działanie cząstek stałych lub gazów. Eliminując ryzyko związane z zanieczyszczonym powietrzem i pyłem, oszczędzasz na kosztach, które normalnie byłyby ponoszone na utrzymanie i serwisowanie sprzętu oraz na zwolnieniach lekarskich pracowników. Jednocześnie dbasz o to, aby zadowolenie klientów pozostało na wysokim poziomie.


Tylko dzięki pomiarom dowiesz się jakich działań wymaga Twoja firma, aby poprawić jakość powietrza wewnętrznego

Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza jest niezbędne, abyś mógł reagować i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom mogącym wpłynąć niekorzystnie na jakość powietrza. Należy również pamiętać o regularnym sprawdzaniu filtrów w centralach wentylacyjnych, kontrolowania spadków ciśnienia na manometrach oraz uszczelek na drzwiach serwisowych i filtrach, aby upewnić się, że urządzenia wentylacyjne są w pełni zamknięte i działają z pełną wydajnością.
Śledząc wahania zanieczyszczeń, natychmiast zauważysz istotne zmiany i będziesz mógł na nie zareagować, zanim pojawią się poważne uciążliwości. Opatentowany przez Camfil inteligentny czujnik Air Image pomaga w łatwy sposób monitorować ilość cząstek w powietrzu wewnętrznym, a także sterować pracą oczyszczacza powietrza w zależności od stężenia zanieczyszczeń. Dzięki tej funkcji oszczędzamy energię, zapewniając jednocześnie czyste powietrze dla wszystkich osób przebywających w budynku. Dzięki użyciu oczyszczacza w powietrzu zalega mniej pyłu, mniej się go osadza na maszynach, a produkty pozostają czystsze.


Pomiary zanieczyszczeń gazowych takich jak lotne związki organiczne, formaldehyd, ozon, benzen i etylen powinny być przeprowadzane od czasu do czasu, szczególnie w magazynach, gdzie przechowywany materiał jest zmienny w czasie. Etylen jest problemem w pomieszczeniach, w których przechowywane są warzywa i owoce, ponieważ niektóre z nich uwalniają go. Jest to gaz, który "postarza" inne produkty przedwcześnie - w najgorszym przypadku całkowicie je psując, zanim jeszcze trafią do sprzedaży.

Energooszczędny oczyszczacz powietrza do rozwiązania Twoich problemów z zapylonym powietrzem

Instalacja lub wymiana systemu wentylacji mechanicznej jest często bardzo kosztowna, a problemy z jakością powietrza w centrach magazynowych i logistycznych występują zazwyczaj tylko w niektórych obszarach, a nie w całym budynku. Dlatego najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest umieszczenie wydajnych oczyszczaczy powietrza w tych obszarach, w których wykryto problemy z jakością powietrza. Dzięki oczyszczaczom powietrza można również obniżyć koszty energii, ponieważ kierunek i sposób nadmuchu czystego powietrza można regulować w taki sposób, że ciepłe powietrze, które unosi się wyżej w pomieszczeniu, może być kierowane w dół do poziomu podłogi. To znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Oczyszczacze powietrza zapewniają sprawne funkcjonowanie łańcucha logistycznego. Czyste powietrze na magazynie, nie tylko chroni przed kurzem i zanieczyszczeniem produkty, które się w nim znajdują, ale również dba o zdrowie osób, przebywających wewnątrz pomieszczeń - dobra jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem w dobrze funkcjonującym łańcuchu dostaw.

Gama oczyszczaczy przemysłowych CamCleaner™ wyposażona jest w najbardziej wydajne filtry powietrza na rynku. Wszystkie modele posiadają co najmniej dwustopniową filtrację, dzięki zastosowaniu filtrów HEPA klasy co najmniej H13, zatrzymywanych jest 99,95% cząstek (w tym wirusy, bakterie). Nasze oczyszczacze mogą być również wyposażone w filtrację molekularną, która odpowiedzialna jest za adsorpcję nieprzyjemnych zapachów i innych szkodliwych gazów.

Potrzebujesz pomocy w ocenie wymagań dotyczących jakości powietrza w Twojej firmie?


DB Schenker Case Study

DB Schenker w Västerås, Szwecja, miał duży problem z pyłem i spalinami w swoim terminalu, co stanowiło problem dla pracowników i ich zdrowia. Camfil pomógł poprawić jakość powietrza i zmniejszyć ilość pyłu i spalin w budynku. Obejrzyj nasze studium przypadku, aby zobaczyć, jak tego dokonaliśmy.
Created czwartek, 3 grudnia 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt