Czym jest pył? Jak go usunąć ze środowiska wewnętrznego?

Pył jest wszędzie - w naszych domach, miejscach pracy i otaczającym środowisku. Może być irytujący np. w postaci kurzu na półce z książkami, ale niestety jest ciemniejsza strona; pył może powodować alergie, problemy zdrowotne i kosztowne problemy w procesach produkcyjnych i sprzęcie. Faktem jest, że pył jest szkodliwy, ale nie musimy z tego powodu cierpieć. Pozwól nam uspokoić twój umysł i dzielić się rozwiązaniami z zakresu czystego powietrza, aby usunąć te małe cząsteczki z otoczenia.

Czym jest pył?

Upraszczając, pył składa się z małych cząstek suchej materii stałej. Początkowo cząsteczki unoszą się w powietrzu, ale ostatecznie lądują na poziomych powierzchniach. Pył może być wytwarzany w dowolnym miejscu, ale jest podzielony na trzy główne kategorie: pył ze środowiska naturalnego, pył domowy i przemysłowy.

W naszych domach dbamy o to, aby było czysto i unosił się przyjemny zapach - Zanieczyszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w życiu codziennym. Aby pozbyć się większości widocznego kurzu, włączenie oczyszczacza powietrza jest bardzo dobrym pomysłem. Poradzi on sobie również z tymi niewidzialnymi cząstkami, zwanymi PM1 (z angielskiego Particulate Matter 1).

Pył z gospodarstw domowych i środowiska może wywoływać astmę i alergię, ale istnieją sposoby zapobiegania lub łagodzenia tych objawów, a co z miejscami produkcji i procesami, które wytwarzają duże ilości pyłu?

Produkcja powoduje powstawanie pyłu przemysłowego

Pył przemysłowy, znany również jako pył procesowy, powstaje podczas procesu wytwórczego lub produkcyjnego. Na przykład cięcie, wiercenie, szlifowanie lub piłowanie powoduje powstawanie pyłu. Może również unosić się, ulatniać z materiałów, chemikaliów lub składników używanych w procesie produkcyjnym, takich jak mąka, cukier i produkty farmaceutyczne. Procesy takie jak spawanie i cięcie plazmowe wytwarzają również bardzo małe cząsteczki, opary i dym. Pył ogólnie, w tym pył łatwopalny, musi być odpowiednio filtrowany i zabezpieczony, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Pył przemysłowy może zawierać metale i chemikalia, które mogą być szkodliwe w przypadku wdychania lub kontaktu ze skórą. Poza tym niektóre rodzaje pyłu procesowego mogą być łatwopalne, co może spowodować wybuch w miejscu pracy i pożar, jeśli nie będziemy się z nimi odpowiednio obchodzić.

Chroń ludzi, procesy i środowisko

Jeśli procesy produkcyjne generują niebezpieczny pył, jednym z priorytetów jest zapewnienie dobrej jakości powietrza. Pył unoszący się w powietrzu, musi być przechwycony w celu ochrony zdrowia pracowników, spełnienia wymogów prawnych, ale także ochrony i ciągłości procesów. Istnieje kilka kluczowych elementów jakie należy wziąć pod uwagę przy usuwaniu pyłów z różnych miejsc ich powstawania: biur, obszarów konferencyjnych, sterowni, serwerowni czy podobnych pomieszczeń które należy zabezpieczyć przed infiltracją pyłu z pobliskich procesów produkcyjnych lub napływem zanieczyszczeń z zewnątrz. Szczegółowe zasady i przepisy zapewniają bezpieczeństwo pracownikom pracującym przy procesach produkcyjnych w ich środowisku pracy. Możliwe jest zachowanie równowagi między zapewnieniem pracownikom wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii i utrzymaniu rentowności w środowisku produkcyjnym. Odpylacze filtrujące pyły i dymy, stosowane do kontroli zanieczyszczenia lub odzyskiwania produktu, mogą mieć wpływ na wszystkie te obszary.

Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ) wymaga pracy i nadzoru

Usuwanie pyłu chroni wrażliwe procesy, zapobiega kosztownym przestojom produkcyjnym i pozwala uniknąć długich i nieoczekiwanych zwolnień lekarskich personelu. Wysokowydajne odpylacze są najbardziej znane z utrzymywania czystości w przemysłowych pomieszczeniach produkcyjnych. Przemysłowy odpylacz radzi sobie z toksycznymi i palnymi pyłami i oparami, w tym drobnymi, włóknistymi i ciężkimi ładunkami pyłu. Zmniejszają również dyskomfort pracownika spowodowany alergenami występującymi w procesach i chronią cenny sprzęt przed zanieczyszczeniem.

Odpylacze Camfil pomagają zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i problemom zdrowotnym spowodowanym przez pył, opary i dym, a także wybuchy i pożary. Rozwiązania te umożliwiają także firmom przestrzeganie rządowych przepisów dotyczących jakości powietrza, zarówno w fabrykach, jak i poza nimi. Camfil dokłada wszelkich starań, aby pomagać klientom w ochronie ludzi, sprzętu, procesów i środowiska. Dostosowaliśmy nasze działania do celów ONZ, cel numer 8, „Godna praca i wzrost gospodarczy” jest kluczem, ponieważ dla nas ludzie są ważni.

Wybierając odpowiedni system filtracji, możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i wydajność operacyjną, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i energię.

Created środa, 13 maja 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt