Zobacz nasze miejsce pracy
Jesteśmy dumni z tego, gdzie pracujemy

Zobacz nasze miejsce pracy

Chcesz być dumny z tego, gdzie pracujesz? Jesteś entuzjastą dostarczania korzyści Klientom?
Chcesz, aby świat stał się lepszym miejscem?

Zatem dołącz do nas, do naszej misji: Czyste powietrze, prawem człowieka.

Przeczytaj poniżej o naszych podstawowych wartościach i naszych dzisiejszych działaniach mających pozytywny wpływ dla przyszłych pokoleń.

Nasze podstawowe wartości

Wyrażają duszę naszej firmy - kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zachęcamy wszystkich, którzy z nami współpracują, aby je zrozumieli i żyli zgodnie z nimi.

Wiarygodność

Jesteśmy wiarygodni i uczciwi. Nasze produkty zawsze spełniają uzgodnione wcześniej parametry.

Zobowiązania

Zobowiązujemy się dążyć do poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań dla czystego powietrza i bycia w czołówce rozwoju technologicznego w tej dziedzinie.

Zadowolenie Klientów

Na pierwszym miejscu stawiamy naszych Klientów. Koncentrujemy się na identyfikowaniu ich potrzeb i tworzeniu trwałej relacji z nimi.

Praca zespołowa

Wspólna praca umacnia nas i zwiększa satysfakcję pracowników zarówno w kontaktach lokalnych, jak i na poziomie globalnym.

Zaangażowanie w ciągły rozwój

W Camfil zachęcimy Cię do realizacji swoich celów, a następnie do stawiania sobie nowych.

Na przykład, dzięki ciągłym rozmowom z dostawcami mediów filtracyjnych i innowacjom w zakresie konstrukcji filtrów, zmniejszyliśmy opory przepływu powietrza przez nasze filtry, poprawiając efektywność energetyczną systemów wentylacyjnych.

Każdego dnia pomagamy naszym klientom wybierać bardziej energooszczędne filtry, osiągać niższe zużycie energii i większą rentowność działalności gospodarczej, a także dbać o zdrowie naszej planety.

Zangażowanie w Twój rozwój zawodowy

Camfil wie, że przyszłość firmy opiera się na inwestowaniu w swoich pracowników. Więc kiedy pracujesz z nami, masz możliwość zdobycia nowych umiejętności, wykorzystania całego swojego potencjału i wykorzystania swoich talentów w celu rozwoju firmy.

Wydajność

Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy otrzymywali regularne informacje zwrotne na temat swoich wyników i mogli dyskutować na temat swojego rozwoju. Osiągamy to poprzez coroczną ocenę wyników, która pomaga nam ocenić postępy w pracy i pomaga w osiągnięciu przyszłych celów.

Oferujemy również CAMPAIR (Camfil Personnel Attolvement Involvement Research), ankietę przeprowadzaną wśród pracowników, która pomaga nam zrozumieć, co firma robi dobrze oraz co należy zmienić i zrobić lepiej.

Nasz niezmiennie wysoki wskaźnik odpowiedzi wśród wszystkich pracowników Grupy Camfil - prawie 90 procent - świadczy o silnym zaangażowaniu w rozwój naszej firmy.  

Możliwości kształcenia

Camfil oferuje wewnętrzne szkolenie poprzez Akademię Camfil, w tym popularny kurs dla nowych pracowników sprzedaży i marketingu. Prowadzony w kolebce Camfil, w biurze w Trosa, w Szwecji. Daje nowym pracownikom możliwość zapoznania się z naszym portfolio produktów, jak również z naszą kulturą i wartościami.

Zaangażowanie w postawy obywatelskie

W całej grupie Camfil, jesteśmy zaangażowani w dokonywanie zmian - w miejscu pracy, w naszych społecznościach i na świecie - poprzez działania edukacyjne, wolontariat i inicjatywy społeczne. Jako wiodący gracz w branży filtracji powietrza, opieramy się na globalnych doświadczeniach w celu osiągnięcia i ciągłego doskonalenia wyników w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W końcu to nasza odpowiedzialność.

Zaangażowanie pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju jest istotną częścią naszej korporacji. Osiągamy to dzięki programowi CamfilCairing, który pokazuje, jak dbamy o powietrze, którym oddychamy i szersze kwestie środowiskowe.

Zaangażowanie w zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Chcemy, żebyś jak najlepiej wykonywał swoją pracę. Aby Ci w tym pomóc dbamy o odpowiednią motywację, dobre zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

W naszych zakładach produkcyjnych stale stosujemy metody zarządzania ryzykiem w celu identyfikacji czynników ryzyka na poszczególnych stanowiskach. Bezpieczeństwo jest dla nas jednym z kluczowych kryteriów wydajności, które włączamy do naszych strategii operacyjnych i systemów zarządzania. Identyfikujemy czynniki niebezpieczne w miejscu pracy, badamy je i definiujemy środki zaradcze, aby im zapobiegać.

Zaangażowanie na rzecz równości płci

Camfil dąży do stworzenia zintegrowanej kultury biznesowej, w której zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą przezwyciężyć stereotypy i rozwinąć swój pełny potencjał.

W 2017 roku w Europie i na Wyspach Brytyjskich Camfil uruchomił inicjatywę CSR mającą na celu uzyskanie certyfikatu Gender Equality European & International Standard (GEEIS). GEEIS został utworzony przez fundację Arborus, pierwszą globalną fundację wspierającą równość płci w miejscu pracy. Fundacja wyróżnia firmy, które promują kobiety w procesach decyzyjnych w miejscu pracy.

Nasze oddziały Camfil we Francji, Szwecji i Belgii otrzymały już ten certyfikat. Ale na tym nie poprzestajemy. Kontynuujemy działania, aby więcej naszych biur zyskało uznanie za promowanie równości w miejscu pracy.

16 września 2019 roku Camfil otrzymał Arborus GEEIS-SDG Trophy, nową międzynarodową nagrodę, uznającą firmy, które spełniają Europejskie Standardy Równości Płci (GEEIS) i cele Zrównoważonego Rozwoju, koncentrując się na wzmacnianiu pozycji kobiet. Już 9 naszych oddziałów uzyskało certyfikat GEEIS, a kolejne 3 są w trakcie wydawania certyfikatów. Ale na tym nie poprzestajemy. Kontynuujemy działania, aby więcej naszych biur zyskało uznanie za promowanie równości w miejscu pracy.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt