ODPYLANIE PRZEMYSŁOWE

Odpylacze suche, mokre i separatory mgły emulsyjnej i olejowej

Prawie każdy proces produkcyjny wytwarza jakiś rodzaj pyłu, mgły olejowej lub dymu. Camfil APC jest producentem urządzeń odpylających min. odpylaczy suchych, mokrych, a także separatorów mgły olejowej i emulsyjnej dostosowanych niemal do każdej aplikacji.

Oszczędność energii i zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach jest ambitnym aspektem zarządzania zakładem. Pył, odciągi dymu lub mgły mogą mieć wpływ na wszystkie obszary produkcyjne. Camfil APC może pomóc w rozwiązaniu problemów z pyłem.
Przejdź do

Odpylacze przemysłowe i odciągi dymu filtrują zanieczyszczone powietrze z różnych procesów przemysłowych. Wykorzystują sprężone powietrze do oczyszczania pulsacyjnego elementów filtracyjnych.

Odpylacze mokre (skrubery) stosowane są w przemyśle, gdzie występuje pył i inne cząstki z którymi trudno lub nie może sobie poradzić za pomocą odpylaczy suchych np. pył wybuchowy, pył palny lub pyły lepkie i włókniste.

Separatory mgły olejowej odciągają zanieczyszczone drobinkami oleju powietrze, emitowane podczas różnego rodzaju procesów związanych z obróbką metalu i oddzielają aerozole od strumienia powietrza, zanim oczyszczone trafi z powrotem na halę produkcyjną lub zostanie ponownie wykorzystane w procesie.

Mobilny system odciągowy Camfil to ekonomiczny i elastyczny system zapewniający skuteczny i elastyczny sposób wychwytywania u źródła zanieczyszczeń, takich jak dymy i pyły spawalnicze lub pyły ze szlifowania w małych warsztatach metalowych lub działach utrzymania ruchu.

Elementy filtrujące są integralnymi elementami każdego systemu odciągowego obsługującego suchy pył i opary lub mgłę emulsyjną.

Odpowiednie akcesoria do urządzeń odpylających, separatorów dymów i mgieł zapewniają nie tylko wymagany poziom bezpieczeństwa i ochrony dla indywidualnego procesu, zwiększając efektywność, a tym samym zmniejszając koszty cyklu życia.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt