ODPYLANIE PRZEMYSŁOWE

Odpylacze suche, mokre i separatory mgły emulsyjnej i olejowej

Prawie każdy proces produkcyjny wytwarza jakiś rodzaj pyłu, mgły olejowej lub dymu. Camfil APC jest producentem urządzeń odpylających min. odpylaczy suchych, mokrych, a także separatorów mgły olejowej i emulsyjnej dostosowanych niemal do każdej aplikacji.

Oszczędność energii i zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach jest ambitnym aspektem zarządzania zakładem. Pył, odciągi dymu lub mgły mogą mieć wpływ na wszystkie obszary produkcyjne. Camfil APC może pomóc w rozwiązaniu problemów z pyłem.
Przejdź do

Oszczędność energii i zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym kontrolowaniu jakości powietrza w pomieszczeniach jest ambitnym aspektem zarządzania zakładem. Odpylacze, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do kontroli zanieczyszczeń, czy też do odzyskiwania produktów, mogą mieć wpływ na wszystkie te obszary. Camfil APC może pomóc w rozwiązaniu problemów z pyłem.

Separatory mgły olejowej i emulsyjnej Camfil zapewniają optymalne wyniki nawet w najtrudniejszych warunkach.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt