Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

Zminimalizuj wpływ zanieczyszczonego powietrza na otaczające społeczności i personel oraz wpływ korozji na sprzęt dzięki rozwiązaniom Camfil w zakresie kontroli gazów, zapachów i korozji w oczyszczalniach ścieków.

Rosnąca światowa populacja i globalne ocieplenie, to czynniki mające wpływ na ekstremalne wymagania w zakresie zaopatrzenia ludności w czystą wodę. Oczyszczalnie ścieków są krytycznymi obiektami w większości części świata.

Poważne problemy z nieprzyjemnymi zapachami są częstym problemem w większości oczyszczalni ścieków. W miarę jak miasta stają się coraz większe, a ochrona terenów zielonych staje się coraz ważniejsza, zakłady te są coraz bardziej zbliżone do obszarów o dużej gęstości zaludnienia. Zapachy są czymś więcej niż tylko uciążliwością dla zakładu i okolicznych społeczności: mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo personelu zakładu i urządzeń systemu oczyszczania.

Gazy żrące i korozyjne w oczyszczalniach ścieków

W przeciwieństwie do konstrukcji z dawnych lat, z których część znajdowała się w odległych, zielonych lokalizacjach, nowoczesne oczyszczalnie ścieków są zamknięte w jak największym stopniu, a w niektórych przypadkach budowane częściowo lub całkowicie pod ziemią, często w pobliżu miast. 

Zamknięcie w szczelny system oczyszczalni ścieków pomaga utrzymać nieprzyjemne zapachy wewnątrz budynku, ale stwarza inne problemy. W szczególności, taki szczelny układ może prowadzić do gromadzenia się metanu, bezwonnego, ale wybuchowego gazu. Tak więc przestrzenie zamknięte muszą być wentylowane, aby utrzymać stężenie metanu na bezpiecznym poziomie. Gdy powietrze wentylacyjne jest odprowadzane do atmosfery, uwalniane są również gazy odpowiedzialne za charakterystyczny nieprzyjemny zapach. W systemie wentylacji wyciągowej wymagane są rozwiązania w zakresie kontroli zapachów.

Za nieprzyjemny zapach odpowiada złożona mieszanina gazów. Najbardziej znanymi gazami są siarkowodór (zapach zgniłego jajka, H2S) i merkaptany, ale zanieczyszczone powietrze zawiera również inne organiczne gazy siarkowe, amoniak (NH3) i organiczno-azotowe.

Korzyści płynące z właściwej filtracji powietrza

W oczyszczalniach ścieków problemem są również wydzielane gazy kwaśne i korozyjne. Jeśli gazy te nie są kontrolowane w powietrzu doprowadzanym do pomieszczeń sterowania, uszkodzeniu może ulec komponenty elektroniczne służące do sterowania skomplikowanymi urządzeniami procesowymi, takimi jak pompy, osadniki czy komory fermentacyjne.

Na szczęście, filtracja molekularna rozwiązuje problemy związane zarówno z zanieczyszczonym powietrzem wywiewanym, jak i nawiewanym. Oto kilka korzyści.

  • Uniknij skarg związanych z nieprzyjemnym zapachem i utrzymaj pozytywne relacje ze społecznością. Wiele nieprzyjemnych zapachów ma niskie stężenie, a ludzie mają różne tolerancje zapachów. Filtracja molekularna jest skuteczną metodą redukcji zapachowej oczyszczalni ścieków.
  • Ochrona przed ekspozycją na niebezpieczne substancje i gazy. Narażenie na podwyższone stężenia niektórych gazów jest szkodliwe dla zdrowia i może przyczyniać się do śmierci. Na przykład stałe narażenie na siarkowodór może powodować senność, a nawet śmierć.
  • Mniejsza podatność urządzeń na uszkodzenia i skrócenie czasu przestojów konserwacyjnych. Ciągłe narażenie elementów metalowych na działanie niektórych gazów może wywołać silną korozję i w efekcie ich całkowite zniszczenie np. uszkodzenie studzienek włazów i przewodów kanalizacyjnych.

 

Latest articles

Filtry zamienne do odpylaczy przemysłowych

Created piątek, 3 grudnia 2021

Czy wiedziałeś że Camfil jest w stanie dostarczyć szeroki zakres, wysokiej jakości wkładów i kaset filtracyjnych tak aby móc zmodernizować najczęściej występujące na rynku systemy odpylania? Nasze filtry zaprojektowane są do pracy z Twoim systemem i ponadto zostały stworzone po to aby zwiększyć jego efektywność poprzez zwiększenie skuteczności filtracji oraz wydłużenie żywotności wkładów filtrujących.

Produkcja i przetwarzanie materialow Przemysl Spozywczy Przemysl Biotechnologiczny Energetyka

Filtracja węglowa redukuje nieprzyjemne zapachy uwalniane w czasie procesu oczyszczania ścieków

Created piątek, 10 czerwca 2022

Trafiające do oczyszczalni ścieki przechodzą długi proces oczyszczania, tak aby na końcu stać się oczyszczoną wodą i trafić z powrotem do środowiska. W taki właśnie sposób odbywa się to w oczyszczalni ścieków w miejscowości Middelfart (Dania), w której oczyszczone ścieki trafiają do morza. Z produktów ubocznych wytwarzany jest biogaz, który przetwarzany jest na energię elektryczną i cieplną. Przefermentowany substrat jest dalej wykorzystywany jako kompost przez miejscowych rolników.

Case Studies Zrownowazony Rozwoj Energetyka Jakosc powietrza
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt