ODSIARCZANIE BIOGAZU
za pomocą filtracji molekularnej

Odsiarczanie biogazu na złożach filtracyjnych

Created poniedziałek, 10 stycznia 2022

Biogaz zyskuje na znaczeniu w skali globalnej, ponieważ przetworzone odpady organiczne zastępują konwencjonalne źródła wytwarzania energii oparte na paliwach kopalnych. Kiedy odpady organiczne są fermentowane w procesie beztlenowym, powstający metan - paliwo do produkcji energii - może być silnie zanieczyszczony niepożądanymi substancjami, które mogą powodować korozję lub szybsze zużycie elementów metalowych poprzez ich ścieranie. Filtracja molekularna chroni silnik przed korozją i tym samym przed znacznie szybszym jego zużyciem.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POWIETRZU, CZEGO NIE WIDZIMY GOŁYM OKIEM? BIOGAZ MOŻE BYĆ ZANIECZYSZCZONY PONIŻSZYMI SUBSTANCJAMI:

 • Siarkowodór (H2S) - Metan spalany jest w silniku gazowym w celu wytworzenia energii. Jeśli metan zanieczyszczony jest siarkowodorem i przedostanie się do silnika gazowego, silnik może ulec korozji wewnętrznej z powodu połączenia kwaśnego gazu i wysokich temperatur.
 • Lotne związki organiczne (LZO) takie jak siloksany -  Kolejnym zagrożeniem dla zespołów prądotwórczych są siloksany i inne lotne związki organiczne (LZO). Związki te są powszechnie stosowane w produktach konsumpcyjnych, które trafiają na składowiska odpadów.
 • Amoniak (NH3) - Stężenie amoniaku zmienia się w czasie zachodzenia procesu. Amoniak ma hamujący wpływ na ważne mikroorganizmy biorące udział w procesie fermentacji.

NEGATYWNE / DRAŻNIĄCE DZIAŁANIE SIARKOWODORU

 • Nieprzyjemny zapach
 • Substancja drażniąca
 • Toksyczne/ trujące
 • Korozyjne

MEDIUM FILTRACYJNE O WYSOKIEJ ZDOLNOŚCI ADSORPCYJNEJ

Campure 32 to nowoczesne i sprawdzone medium do usuwania siarkowodoru przy produkcji biogazu w procesie beztlenowej fermentacji. Ten wysokiej jakości materiał filtracyjny jest kombinacją adsorbentów, poddanych impregnacji chemicznej. Medium to ma niższą zawartość pyłu w porównaniu z klasycznym węglem, a także wykazuje dłuższą żywotność. CamPure 32 jest certyfikowany zgodnie z normą UL 900. Niskie właściwości palne czynią go znacznie bezpieczniejszym medium niż węgiel. Jest to ważna cecha w przypadku zastosowania w środowisku, w którym zapłon złoża adsorbentu stanowi realne zagrożeni np. przy produkcji biogazu.


Odsiarczanie biogazu za pomocą Campure 32

CamPure 32 to nasze autorskie molekularne medium filtracyjne, idealne do usuwania siarkowodoru  przy produkcji biogazu w procesie beztlenowej fermentacji.

GŁÓWNE ZALETY ZŁOŻA FILTRACYJNEGO CAMPURE 32:

 • Wysokiej jakości adsorbent chemiczny
 • Skuteczny w oczyszczaniu biogazu z siarkowodoru, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu
 • Niepalny - klasa palności UL 900
 • Pakowanie próżniowe zapewnia wysoką jakość i niską zawartość pyłu

Ekonomiczne rozwiązania molekularne dużą korzyścią dla Klienta

Dostępnych jest wiele rozwiązań molekularnych dla biogazowni. Węgiel aktywny lub aktywowany tlenek glinu stosowane są jako wypełnienie złóż filtracyjnych w szerokiej gamie obudów.

 

Cechy


 Zalety dla Klienta


Długi czas kontaktu zapewnia optymalne wykorzystanie i żywotność złoża
Najniższy koszt cyklu życia produktu (LCC)

Szczelna konstrukcja

Wyjątkowo wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń
Zintegrowane filtry wstępne i końcowe

Kompaktowa budowa,wygodna instalacja urządzeń

Warstwowa obudowa z izolacją

Kontrola temperatury wewnętrznej i zmniejszenie ryzyka kondensacji
Wielostopniowe oczyszczanie na poziomych półkach wypełnionych węglem
Możliwość zatrzymywania różnych rodzajów zanieczyszczeń
Wysokiej jakości elementy konstrukcyjne

Odporna na korozję i wytrzymała instalacja
Pomiar na każdym stopniu filtracji za pomocą manometru różnicy ciśnień

Ocena stopnia zużycia filtra przeciwpyłowego w czasie rzeczywistym

 

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt