Jakość Powietrza w zakładach przetwórstwa mięsnego
Redukcja rozprzestrzeniania się wirusów

Zalecenia dotyczące jakości powietrza dla przemysłu spożywczego

Jakość powietrza w zakładach przetwórstwa mięsnego schodzi często na dalszy plan. Czy wiesz, że specyficzne środowisko panujące w tych zakładach sprzyja rozprzestrzeniania się wirusów i mikroorganizmów przenoszonych drogą powietrzną? Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności, a także procesy produkcyjne przyczyniają się do dłuższego przetrwania mikrobów i wirusów w powietrzu, często dłużej niż w innych zakładach.

Typowe problemy związane z jakością powietrza

 

CALCULATE THE CLEAN AIR REQUIREMENTS FOR Plant

Width:

 

Length:

 

0 m3

Twój system wentylacji i klimatyzacji jest kluczem do zapewnienia wystarczającej ilości powietrza nawiewanego do Twojego obiektu. Zapewnienie czystego powietrza zgodnie z wymaganymi normami jest niezbędne, aby obniżyć ilość cząstek w Twoim zakładzie. REHVA zaleca, aby większość zakładów stosowała filtry ePM1 na ostatnim stopniu, w przypadku filtracji dwustopniowej skuteczność filtrów powinna wynosić ePM1 60% i ePM1 80% dla filtracji jednostopniowej. Pobierz naszą podręczną listę kontrolną dla central wentylacyjnych zgodną z obowiązującymi przepisami, aby dowiedzieć się więcej.

Zwiększona ilość wymian powietrza może pomóc w zmniejszeniu, a nawet usunięciu części mikrobów znajdujących się w powietrzu. Jednakże istnieją wyzwania związane ze zwiększeniem krotności wymian powietrza, które koncentrują się wokół tego, jaka ich ilość jest wystarczająca dla Twojego obiektu. Może to wynikać z wielu czynników, takich jak: wielkość zakładu produkcyjnego, liczba pracowników w zakładzie, a nawet procesy wewnętrzne, które wpływają na poziom cząstek stałych. Kolejnym wyzwaniem jest wyposażenie. Często systemy HVAC nie są projektowane z myślą o zwiększaniu  ilości wymian powietrza, jak również podniesienia klasy filtracji. Gdy te ulepszenia nie są dostępne, modernizacja systemu może być bardzo kosztowna. Mobilne oczyszczacze powietrza wyposażone w wysoko skuteczne filtry HEPA mogą być stosowane jako uzupełnienie istniejącego systemu HVAC i zapewnić wymaganą ilość wymian powietrza w zakładzie przetwórstwa mięsnego.

Proces produkcyjny jest główną przyczyną łatwego rozprzestrzeniania się wirusów w zakładach przetwórstwa mięsnego. Często różne procesy produkcyjne mogą generować duże ilości cząstek stałych w powietrzu, co daje wirusom unoszącym się w powietrzu optymalne warunki do dłuższego przetrwania. Aby zmniejszyć to ryzyko, kluczowe jest stworzenie stref czystego powietrza w procesie produkcyjnym. Stosując oczyszczacze powietrza i odpowiednie śluzy, Twój zakład przetwórstwa mięsnego może stworzyć strefy z dodatnim przepływem powietrza nad stanowiskami pracy, aby lepiej chronić Twoich pracowników.

Protecting you meat processing facility from airborne viruses

Dedykowane Produkty dla zakładów w przemyśle spożywczym

Wszystkie nasze produkty są testowane i certyfikowane zgodnie z aktualnymi normami. Każdy oczyszczacz powietrza wyposażony jest w filtry HEPA przetestowane i certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 1822:2019. Filtry dedykowane do central wentylacyjnych są testowane i certyfikowane zgodnie z normą PN-EN ISO 16890.

Created piątek, 24 lipca 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt