Nasza odpowiedzialność i zaangażowanie
Działanie w sposób zrównoważony i odpowiedzialny

Nasza odpowiedzialność i zaangażowanie

W Camfil każdego dnia okazujemy nasze zaangażowanie - na rzecz firmy, naszych klientów i pracowników.

Promujemy program zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić prowadzenie własnej działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Dzięki temu jesteśmy zaufanym partnerem dla Klientów.

Nasi dostawcy doceniają to, że poświęcamy czas na bliższe poznanie ich i prowadzenie ciągłego dialogu. Stale rozwijamy nasze konstrukcje filtrów w celu zmniejszenia ich oporów przepływu, czyli parametru, który bezpośrednio wpływa na zużycie energii w ciągu całego okresu pracy filtra.

Wewnątrz firmy udoskonalamy procesy dzięki takim programom jak: CamfilCairing i CamfilCairing Code (kodeks postępowania). Programy te zapewniają nam jasne zasady i ramy, które kierują naszą codzienną pracą.

"Cairing" - Caring the Camfil Way

CamfilCairing to program dla całej grupy, który pokazuje, jak dbamy o powietrze, którym oddychamy i szersze kwestie środowiskowe. Włączamy zintegrowany rozwój i postawy obywatelskie w każdym aspekcie naszej działalności. Nazwa Camfil powinna być kojarzona ze środowiskiem, troską o nie i powietrzem, którym oddychamy.

Through CamfilCairing, we engage employees in local sustainability and corporate social responsibility (CSR) actions. It integrates sustainability initiatives and good corporate citizenship across all offices and geographies we operate in. 

 

CAMFIL CAIRING WEEK

W ramach tego programu, co roku firma Camfil organizuje tydzień działań na rzecz ochrony planety. Przez cały tydzień kładziemy szczególny nacisk na wydarzenia społeczne i wewnętrzne środki ulepszeń, które przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń. Od sprzątania plaży, oddawania krwi, wspólnego korzystania z samochodu, inicjatyw charytatywnych i programów efektywnego gospodarowania zasobami, nasi ludzie angażują, edukują i inspirują.

Idź do:

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt