Szpitale i przychodnie

Szpitale i przychodnie

Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i powrotu do zdrowia po zabiegach i operacjach w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia - od tego może zależeć życie.

Szpitale to miejsca gdzie ludzie poddają się różnym operacjom i przechodzą skomplikowane procesy leczenia. Muszą one utrzymywać wysoki poziom czystości, szczególnie dla pacjentów na oddziałach intensywnej opieki.

Wymogi dla filtracji powietrza w szpitalach

Badania wykazały, że jakość powietrza w wielu szpitalach jest niska. Badania pokazują również, że czystsze powietrze w pomieszczeniach pomaga pacjentowi w powrocie do zdrowia i zmniejsza stres fizjologiczny. W rezultacie zarządcy szpitali będą musieli wdrożyć systemy filtracji powietrza w celu walki z problemem złej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Szpitale, jak również domy opieki, gabinety dentystyczne i kliniki płodności, muszą być ostoją czystości i zdrowia. Sprzęt o znaczeniu krytycznym musi być również chroniony przed szkodliwymi substancjami, które mogą zakłócać jego działanie. Oszczędność energii i systemy filtracji powietrza w salach operacyjnych są w dzisiejszych czasach priorytetem.

Cele te można osiągnąć tylko przy zastosowaniu systemu filtrującego, który skutecznie usuwa nawet najmniejsze zanieczyszczenia z powietrza. Filtracja powietrza firmy Camfil może być kluczem do sprostania tym krytycznym wyzwaniom.

Specjalne ośrodki opieki

Wiele szpitali zapewnia również specjalistyczną opiekę zdrowotną nad pacjentami szczególnie z oddziałów chorób zakaźnych, onkologicznych lub hematologicznych. Na tych oddziałach wysoko wykwalifikowany personel musi zajmować się bardzo wrażliwymi pacjentami, którzy wymagają albo ekstremalnej ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniem, albo szczególnej opieki pielęgniarki i lekarza.

Niektóre przyczyny niskiej jakości powietrza w szpitalu

Aby rozwiązać ten problem i znaleźć odpowiednie rozwiązania w zakresie filtracji powietrza, ważne jest zrozumienie głównych przyczyn niskiej jakości powietrza w placówkach służby zdrowia.

Pacjenci

Chorzy pacjenci w placówkach służby zdrowia mogą przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza, która nie jest idealna. Kaszel może zanieczyścić powietrze i powierzchnie w pomieszczeniu szpitalnym lub laboratorium. Otwarte rany lub infekcje mogą przenosić wirusy i bakterie z ciała pacjenta na powierzchnie takie jak baseny, kubki, talerze, sztućce, pościel i inne materiały. Gdy materiały te zostaną naruszone, zanieczyszczenia te unoszą się w powietrzu.

Konstrukcja szpitala

Wiele szpitali publicznych w dużych aglomeracjach miejskich powstało wiele lat temu, kiedy to innowacje w zakresie systemu wentylacyjnego nie były tak zaawansowane jak obecnie. W rezultacie powietrze zasysane do szpitala może nie być odpowiednio filtrowane przez przestarzałą instalację. Tak więc zanieczyszczenia, takie jak roztocza, kurz, brud, pyłki i bakterie unoszące się w powietrzu mogą łatwiej przepływać przez kanały wentylacyjne.

Wilgoć stanowi szczególny problem w kanałach wentylacyjnych. Często prowadzi ona do problemów takich jak pleśń i zarodniki, nie wspominając o ryzyku wystąpienia salmonelli i zakażeń szpitalnych, które mogą przerodzić się w poważny problem zdrowotny, wykraczający poza pogorszenie jakości powietrza.

Jakość powietrza zewnętrznego

Duża część powietrza, które krąży w szpitalu, jest zasysana z zewnątrz. Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń w wielu placówkach służby zdrowia zależy zatem w dużej mierze od jakości powietrza zewnętrznego. Niebezpieczne spaliny i nieprzyjemne zapachy pojazdów mogą stanowić zagrożenie przedostając się do budynku poprzez system HVAC.

Camfil zaspokaja potrzeby szpitali i placówek służby zdrowia w zakresie jakości powietrza.

Camfil jest globalnym liderem w rozwiązaniach dla czystego powietrza z 50-cio letnim doświadczeniem. Nasze rozwiązania chronią ludzi, procesy i środowisko podnoszą wydajność i redukują zużycie energii.