Restauracje

Restauracje

Zminimalizuj ryzyko pożaru, wyeliminuj uciążliwości zapachowe izwiększ lojalność Klientów poprzez zapewnienie świeżego, czystego powietrza.

Dziś coraz więcej ludzi wychodzi z domów by zjeść posiłki na mieście. Oceniają oni czas spędzony w restauracjach w najdrobniejszych szczegółach. Ten wzmożony ruch może przynieść większe zyski, ale także zagrożenia dla kuchni. Dlatego restauracje powinny starannie i ostrożnie zarządzać powietrzem.

Wyzwania związane z wentylacją restauracji i zarządzaniem jakością powietrza

Kuchnie przemysłowe mają zupełnie inne wymagania niż kuchnia w zaciszu domowym, która charakteryzuje się spokojniejszą i cichszą atmosferą. W kuchni przemysłowej system wentylacyjny służy do usuwania ciepła, pary wodnej i mgły olejowej pochodzącej z procesów przygotowania posiłków. 

Powietrze to jest zazwyczaj wyrzucane do atmosfery. Przepływ takiego zanieczyszczonego powietrza przez budynki i odprowadzanie go do atmosfery pociąga za sobą różne zagrożenia, w tym również:

  • Ryzyko pożaru
  • Słaba higiena kanałów wentylacyjnych
  • Przyciąganie szkodników
  • Nieprzyjemne zapachy

Odpowiednia wentylacja restauracji: Dobra dla zdrowia, dobra dla biznesu.

Kuchnie przemysłowe są bardzo dobrze wentylowane, aby usuwać dym, tłuszcz i parę wodną. Filtracja jest stosowana w celu zminimalizowania ryzyka pożaru w przewodach wentylacyjnych i usunięcia uciążliwych zapachów.

Aby zmniejszyć ryzyko, najlepszym rozwiązaniem jest odpowiednie dobranie systemów filtracji, które łączą w sobie separację mgły olejowej, drobnych cząstek i jednocześnie usuwają nieprzyjemne zapachy z powietrza. Wszystkie te zanieczyszczenia są bardzo często spotykane w dużych stężeniach w każdej kuchni przemysłowej. Po właściwym dobraniu urządzeń i filtrów należy przestrzegać określonych interwałów serwisowych w celu zagwarantowania wysokiej skuteczności.

Chroń swoją żywność i dbaj o komfort swoich Klientów i pracowników.

Całe powietrze, które jest usuwane z kuchni i restauracji, musi być uzupełnione świeżym powietrzem. Powietrze nawiewane musi być odpowiednio przefiltrowane, aby osiągnąć wysoki poziom jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ).  Dla ochrony człowieka ważne jest, aby najmniejsza frakcja cząstek stałych PM1 była skutecznie filtrowana za pomocą filtrów ePM1 zgodnych z normą PN-EN ISO 16890.