Poznaj nasz oczyszczacz powietrza z filtrami HEPA
Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Dublinie

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA

Created piątek, 15 października 2021

Od początku pandemii wirusa Covid rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą powietrzną i sposób ich przenoszenia w pomieszczeniach zamkniętych jest przedmiotem dyskusji na całym świecie. Dzięki wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), REHVA oraz innych międzynarodowych i lokalnych przepisów jedno zalecenie pozostaje niezmienne - w środowiskach o słabej wentylacji należy stosować filtrację HEPA. Aby pokazać jak skuteczne są te rozwiązania, dr Kevin Nolan z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej na Uniwersytecie w Dublinie poddał nasze oczyszczacze dokładnym testom.

Wstęp

Dr Kevin Nolan z Uniwersytetu w Dublinie przeanalizował możliwości oczyszczacza powietrza City M w zakresie usuwania aerozoli unoszących się w powietrzu w słabo wentylowanych środowiskach. W raporcie przedstawiono metody testowe, zbadano wydajność urządzenia oraz przeanalizowano dwa różne czynniki decydujące o skuteczności oczyszczacza. Pierwszy z nich dotyczy kinematyki przepływu powietrza, a drugi zdolności do filtracji różnych aerozoli.Podsumowanie badania

Pomiary wykazały, że strumień przefiltrowanego powietrza wypływającego z urządzenia jest oddzielony od strumienia wpływającego w odległości co najmniej 1m.  Zaobserwowano strefę recyrkulacji rozciągającą się do 2m od urządzenia, co wskazuje, że oczyszczacz ma szeroki obszar działania. Dzięki usytuowaniu otworów wylotowych na każdym boku obudowy oczyszczacza można oczekiwać, że urządzenie zapewni efektywną filtrację powietrza we wszystkich kierunkach. Badanie w którym sprawdzano skuteczność usuwania aerozolu wykazało, że w porównaniu z sytuacją w której oczyszczacz powietrza nie pracuje lub go nie ma, urządzenie City-M zapewnia bardzo skuteczną filtrację dużych stężeń aerozolu. W czasie krótszym niż 200 sekund City-M redukuje ilość cząstek do pomijalnego poziomu. Stanowi to 3 do 4-krotną poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu.

Ograniczenia: aerozol użyty podczas tego eksperymentu rozpraszał się w krótszym czasie niż udowodniono, że cząstki i wirusy unoszące się w powietrzu pozostają w powietrzu. Aerozol wykorzystany do badań utrzymywał się w powietrzu przez 8 minut w słabo wentylowanym środowisku, w którym nie było żadnych zakłóceń ze strony przebywających osób. Przy dłużej utrzymującym się aerozolu (2M) eksperymenty mogły odbywać się w większym pomieszczeniu i w większej odległości od oczyszczacza.

Filmy z metodyki badań

Usuwanie aerozolu 1m

Usuwanie aerozolu 2m

Dr. Kevin Nolan stwierdził
“Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie Camfil za umożliwienie nam wykorzystania oczyszczaczy powietrza City M do badań. Od czasu wybuchu epidemii COVID-19 rośnie znaczenie testowania nowych metod utrzymywania pomieszczeń wolnych od cząstek unoszących się w powietrzu. Oczyszczacze powietrza City M firmy Camfil udowodniły swoją wysoką wydajność w szybkim i skutecznym usuwaniu aerozoli, tworząc zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko. Przeprowadzenie tych eksperymentów w szpitalu Mater Misericordiae w Dublinie pozwoliło nam zademonstrować, w jaki sposób szpitale mogą odnieść korzyści ze stosowania najwyższej jakości oczyszczaczy powietrza w celu ochrony pacjentów i personelu".

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt