Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych
Zapewnienie znaczącego, globalnego wkładu finansowego.

Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych

Camfil dostosowuje swoją strategię do celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zidentyfikowaliśmy cztery cele, które są najbardziej istotne dla naszej działalności i umożliwiają nam wniesienie najbardziej znaczącego globalnego wkładu.

DOBRE ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

 

Aby zapewnić najlepszą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, Camfil oferuje wysokowydajne filtry powietrza do usuwania szkodliwych cząstek i zanieczyszczeń w powietrzu wentylacyjnym, jak również systemy odpylania przemysłowego odpowiedzialne za zbieranie pyłu, mgieł i oparów z procesów produkcyjnych. Dzięki tym działaniom zapewniamy bezpieczniejsze środowisko pracy, a także zdrowszy i bardziej zmotywowany personel.

Godna praca i wzrost gospodarczy

 

Zapewniamy satysfakcjonujące warunki pracy dla ponad 4500 pracowników w 30 zakładach produkcyjnych. Z szacunkiem traktujemy naszych pracowników, zapewniając im optymalne warunki pracy, pakiety motywacyjne i programy zdrowotne. Ta międzynarodowa kadra pracownicza pomaga nam stale zwiększać roczną sprzedaż i zyski, dzięki czemu przyczyniamy się do globalnego wzrostu gospodarczego. Pilnujemy aby nasi partnerzy, dostawcy i dystrybutorzy również przyczyniali się do ciągłego rozwoju. W tym celu podnosimy wymagania stawiane firmom, z którymi współpracujemy. Ponadto wspieramy ich rozwój poprzez wspólne prowadzenie większej liczby interesów w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego.

Zrównoważone miasta
i społeczności

 

Filtry powietrza i rozwiązania firmy Camfil w zakresie czystego powietrza są najbardziej energooszczędne na rynku i tworzą bardziej zrównoważone budynki w miastach na całym świecie. Wpływ zakładów produkcyjnych Camfil na środowisko naturalne jest stale zmniejszany każdego roku.

Odpowiedzialna produkcja

 

Wpływ na środowisko naturalne zakładów produkcyjnych Camfil jest każdego roku ograniczany poprzez wewnętrzne środki doskonalenia i zielone inicjatywy mające na celu oszczędzanie energii, wody i zmniejszanie ilości odpadów na wysypiskach. Istnieją również grupy SDG, do których Camfil może wnieść pozytywny wkład dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt