Wskaźnik jakości powietrza - jak czyste jest powietrze w Twoim kraju.

Dane mają znaczenie, ponieważ nie możesz zarządzać tym, czego nie mierzysz. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, a nie przeczucia, to jedyny sposób na skuteczne zarządzanie sytuacją. Właśnie dlatego wskaźnik jakości powietrza (AQI) jest nieocenionym narzędziem w nieustającej walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Wskaźnik Jakości powietrza

Wskaźnik jakości powietrza może być wykorzystywany do informowania opinii publicznej o tym, jak zanieczyszczone jest obecnie powietrze lub o tym, jak przewiduje się jego zanieczyszczenie, zapewniając w ten sposób miarę tego, jak złe jest powietrze. Innym sposobem pozyskania danych jest przeprowadzenie badań na najbardziej zanieczyszczonej ulicy w Szwecji, tak jak to zostało zrobione przez Camfila.

Jak podkreśla Kevin Wood, wiceprezes ds. Sprzedaży i marketingu w Camfil USA: „Wskaźnik jakości powietrza jest potrzebny, aby zapewnić system ostrzegający obywateli przed niebezpiecznym stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu."

Ostrzega: „Zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi (PM - Particle Matter) składa się z drobnych cząstek, które są wystarczająco małe, aby przenikać do płuc i krwiobiegu ludzi. Zanieczyszczenia pyłowe mogą powodować lub zaostrzać choroby serca oraz zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuc ”. Oto kilka informacji o najmniejszej i zarazem najbardziej niebezpiecznej cząstce PM 1.

Zagrożenia związane ze złą jakością powietrza zostały opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska w raporcie „Jakość powietrza w Europie - raport EEA nr. 10/2019” w październiku 2019 r.

W raporcie przedstawiono aktualne dane o jakości powietrza w Europie w latach 2000–2017. Dokonano przeglądu postępów w zakresie spełniania norm jakości powietrza ustanowionych w dwóch dyrektywach UE w sprawie jakości powietrza atmosferycznego oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących jakości powietrza (AQG). 

Mówi się, że: „Zanieczyszczenie powietrza w dalszym ciągu ma znaczący wpływ na zdrowie ludności Europy, szczególnie na obszarach miejskich. Najpoważniejszymi zanieczyszczeniami Europy, pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, są cząstki PM, dwutlenek azotu (NO2) i ozon w warstwie przyziemnej (O3).

„Zanieczyszczenie powietrza w dalszym ciągu ma znaczący wpływ na zdrowie Europejczyków, szczególnie na obszarach miejskich”.

Oprócz wpływu na zdrowie w raporcie podkreślono także, że zła jakość powietrza ma również negatywny wpływ na ekosystemy europejskie: „Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na środowisko, faunę i florę, a także na jakość wody i gleby oraz obsługiwane przez nie ekosystemy. Najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza w ekosystemach są O3, amoniak i tlenki azotu.”

Każdy kraj ma swój własny indeks jakości powietrza (AQI), w oparciu o krajowe normy i ustawy dotyczących jakości powietrza. Obliczanie AQI wymaga użycia licznika cząstek do pomiaru stężenia zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu w określonej jednostce czasu.

Zagrożenia dla zdrowia publicznego rosną wraz ze wzrostem AQI, a skutki zdrowotne odpowiadające danej dawce są ustalane na podstawie badań epidemiologicznych.

Jednym z najlepszych wskaźników jakości powietrza jest Światowy Indeks Jakości Powietrza, ponieważ jest on oparty na informacjach dostarczonych przez rządy krajowe i obejmuje większość obszarów świata. WAQI opiera się na godzinnych pomiarach emisji cząstek stałych, ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla.

Powietrze jest niewidoczne i łatwo zapomnieć o jego negatywnym wpływie na nasz organizm w codziennym życiu. Ponadto środowisko wewnętrzne może być do 50 razy bardziej zanieczysczone. Dlatego wskaźnik jakości powietrza jest tak ważny; podkreślając problem, nasze rządy są bardziej skłonne coś z tym zrobić - na całym świecie prawie każdy kraj podejmuje kroki w celu poprawy jakości powietrza.

Created piątek, 28 sierpnia 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt