Mleczarstwo

Mleczarstwo

Osiągnij higieniczne powietrze i zmniejsz możliwość skażenia procesu produkcji mleka, dzięki kompletnym rozwiązaniom dla czystego powietrza firmy Camfil.

Chroń procesy produkcyjne wysokiego ryzyka przed zanieczyszczeniami i wydłuż okres przydatności produktu do spożycia, dzięki czystemu, przefiltrowanemu powietrzu. Energooszczędne filtry Camfil, są rygorystycznie testowane i certyfikowane zgodnie z obowiązującymi normami. Projektowane do zastosowań w przemyśle spożywczym, pomagają producentom na całym świecie, zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia, spełniając surowe wymagania prawne.

Krótki okres przydatności produktu do spożycia? Może to być spowodowane złą jakością powierza

Niezależnie od rodzaju produktu mleczarskiego, procesy mleczarskie polegają na odbieraniu surowego mleka, a następnie przekształcaniu go w produkt końcowy. Unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia, takie jak drożdże i grzyby pleśniowe, mają ogromny wpływ na trwałość produktów mlecznych, takich jak mleko i mleko w proszku, ser, jogurt, lody i masło. Mleka w proszku do początkowego żywienia niemowląt są jeszcze bardziej wrażliwe na jakość procesu, ponieważ stawką jest życie niemowląt.

Wyeliminowanie zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu nie jest łatwym zadaniem ze względu na ich rozmiar - średnio około 0,6 mikrona. Nawet przy użyciu czystego sprzętu produkcyjnego, może dojść do sytuacji kiedy zanieczyszczone powietrze wypełnione drobnoustrojami styka się z produktami. Dlatego też wszelkie komponenty związane z procesem muszą być zgodne z zasadami bezpieczeństwa żywności oraz z procedurami czyszczenia.

Źródla zanieczyszczeń w przetwórstwie mlecznym:

  • Bakterie E-coli
  • Bakterie Enterobacter sakazakii
  • PAA (z środków dezynfekcyjnych stosowanych w aseptycznym przetwarzaniu i pakowaniu)
  • Bakterie
  • Lotne związki organiczne
  • Składniki produktu (które mogą powodować zanieczyszczenie wtórne)
  • Ozon
  • Zanieczyszczenia związane z obecnością ludzi w procesie produkcji

Chroń produkowaną żywność i napoje, a także pracowników - czystym, przefiltrowanym powietrzem.

Nic więc dziwnego, że produkty mleczarskie muszą spełniać rygorystyczne przepisy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa produkcji żywności. Kontrola jakości powietrza, krotności wymian powietrza, a także poziomów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach czystych i halach napełniania odgrywają kluczową rolę w kontroli zanieczyszczeń.

W tej branży, po prostu nie można oszczędzać na jakości. Suszarnie fluidalne, aseptyczne linie napełniające, linie krojenia, dojrzewania i pakowania muszą być wyposażone w filtry powietrza najwyższej jakości, aby całkowicie wyeliminować psucie się żywności i wycofywania jej z rynku.

To, co wydaje się być urządzeniem tańszym, jest ryzykowne. Jeśli ten sprzęt nie został odpowiednio przetestowany i certyfikowany w celu spełnienia wymagań, w dłuższej perspektywie czasowej może kosztować znacznie więcej.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie jakości powietrza dla potrzeb przemysłu mleczarskiego

Niezależnie od poziomu ryzyka, na jaki napotkasz w konkretnym zastosowaniu lub w obszarze przetwarzania/pakowania, Camfil oferuje szeroką gamę filtrów wstępnych, filtrów dokładnych, filtrów HEPA, filtrów ULPA, skrzynek nawiewnych i oczyszczaczy powietrza, aby spełnić Twoje potrzeby. Nasza linia ProSafe stanowi doskonały wybór dla wrażliwych procesów w przemyśle spożywczym. Filtry zgodne z ISO 846, EC10/2011, VDI 6022, EC 1935:2015, wolne od szkodliwych składników i odporne na wilgoć.