Laboratoria biologiczne

Laboratoria biologiczne

Niech Twoje laboratorium pozostanie bezpiecznym miejscem, takim jakim powinno być. Spełnij krytyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności oraz zmniejszaj ryzyko dzięki szerokiej gamie rozwiązań Camfil w zakresie bezpieczeństwa biologicznego.

W środowiskach wrażliwych, takich jak zakłady farmaceutyczne i biofarmaceutyczne o wysokim poziomie bezpieczeństwa biologicznego, zarówno ludzie, jak i środowisko narażeni są na większe działanie materiałów toksycznych. Należy chronić naukowców przed zanieczyszczeniem i zapobiegać wydostawaniu się mikroorganizmów z tych środowisk. Jest to kwestia życia lub śmierci.

Rozwiązania dla stref ścisłej izolacji mają kluczowe znaczenie dla poniższych zastosowań:

  • Przemysł biotechnologiczny, gdzie należy chronić nie tylko produkt, ale także ludzi i środowisko poza zakładem przed narażeniem na działanie czynników chorobotwórczych lub silnych związków chemicznych.
  • Ośrodki badawcze, gdzie naukowcy manipulują wysoce niebezpiecznym materiałem biologicznym, chemicznym i radioaktywnym, który musi być zatrzymany, aby uniknąć wybuchu epidemii.
  • Opieka zdrowotna, zarówno w izolowanych pomieszczeniach do leczenia chorób zakaźnych, jak i w radioterapii nuklearnej.

Różne procesy i poziomy bezpieczeństwa wymagają różnych rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza.

Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny ma własne, specjalne wymagania dotyczące jakości powietrza, które łączy jedno: bezpieczeństwo pracowników, sprzętu i procesów.

Laboratoria bezpieczeństwa biologicznego są wyspecjalizowanymi laboratoriami badawczymi, w których naukowcy badają czynniki zakaźne, bakterie, wirusy, pasożyty i substancje toksyczne. Wystarczy kilka nieprzechwyconych cząstek w zanieczyszczonym powietrzu, do poważnego zagrożenia dla operatora i środowiska. Bardzo ważne jest, aby system filtracji powietrza zatrzymywał wszystkie te potencjalnie szkodliwe patogeny przenoszone w powietrzu.

Wymagana ochrona jest określona przez cztery poziomy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (BSL). Wraz ze wzrostem tych poziomów, do środków ostrożności, których należy przestrzegać, dodawanych jest więcej wymagań i ograniczeń. W laboratoriach BSL4  pracuje się ze wszystkimi mikroorganizmami rodzimymi i egzotycznymi, które mogą powodować poważne - lub śmiertelne - nieuleczalne choroby u ludzi.

Rozwiązania w zakresie filtracji powietrza z zastosowaniem filtrów Camfil pomagają laboratoriom pozostać bezpiecznymi miejscami.

We wszystkich przypadkach kluczowe znaczenie ma filtracja powietrza zarówno nawiewanego, jak i wywiewanego z laboratorium. Powietrze napływające do laboratorium musi być czyste, aby zapobiec zanieczyszczeniu wykonywanej pracy. A powietrze wylotowe, które wychodzi z laboratorium, musi być filtrowane, aby ochronić personel i środowisko zewnętrzne przed szkodliwymi lub zabójczymi substancjami.

Camfil oferuje dedykowane rozwiązania izolacyjne zapewniające nawet najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wiele laboratoriów BSL-4 na całym świecie polega obecnie na naszych rozwiązaniach.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się chorób poprzez systemy wentylacyjne laboratoriów bezpieczeństwa biologicznego i innych placówek farmaceutycznych. Oprócz skutecznemu usuwaniu cząstek, otrzymasz również rozwiązania o długiej żywotności, ograniczonym wpływie na środowisko i niskim całkowitym koszcie posiadania.

Latest articles

Oczyszczacze powietrza dla branży biotechnologicznej

Created poniedziałek, 21 grudnia 2020

Czyste powietrze odgrywa kluczową rolę w przemyśle biotechnologicznym, służbie zdrowia i w branży farmaceutycznej. Z wielu badań wynika, że już przy niewielkich poziomach zanieczyszczenia powietrza szkody dla zdrowia ludzkiego są nieodwracalne. W sektorze biotechnologicznym, w którym w grę wchodzi życie biologiczne, niezbędne jest utrzymanie najwyższej jakości higieny oraz doskonałej jakości powietrza w pomieszczeniach. Wysokowydajne rozwiązania Camfil w zakresie filtracji powietrza są stosowane przez wielu światowych specjalistów w pomieszczeniach czystych, obszarach produkcyjnych i laboratoriach, w tym w wielu laboratoriach typu BSL na całym świecie.

Oczyszczacze powietrza Przemysl Biotechnologiczny Jakosc powietrza

Zanurz się w świat filtracji HEPA i dowiedz dlaczego definije ona przemysłowe standardy

Created wtorek, 19 maja 2020

Filtration is a physical, biological or chemical operation that separates solid matter – and sometimes fluids – from a mixture with a filter medium that has a complex structure through which only certain elements of the air (or fluid) can pass.

Normy i regulacje prawne Przemysl Biotechnologiczny Jakosc powietrza

FILTRACJA HEPA - zmieniające się trendy

Created wtorek, 31 marca 2020

Filtracja HEPA jest wymagana w różnych branżach przemysłu farmaceutycznego, szpitalach, mikroelektronice, a nawet w przemyśle spożywczym. Dowiedz się o zmieniających się trendach w wymaganiach dotyczących filtracji HEPA, o tym jak filtracja HEPA rozwinęła się w ciągu ostatnich lat i jak zidentyfikować i zredukować koszty związane z wymaganiami dotyczącymi czystego powietrza.

Przemysl Biotechnologiczny Jakosc powietrza

Camfil ProSafe 

Created poniedziałek, 13 stycznia 2020

Niektóre procesy produkcyjne są bardziej wymagające od pozostałych. Jeśli pracujesz w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, to wiesz, jak wysokie są wymagania dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Jeśli chcesz być absolutnie pewny, że masz właściwy filtr, szukaj symbolu ProSafe.

Normy i regulacje prawne Przemysl Biotechnologiczny Przemysl Spozywczy

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt