Laboratoria biologiczne

Laboratoria biologiczne

Niech Twoje laboratorium pozostanie bezpiecznym miejscem, takim jakim powinno być. Spełnij krytyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności oraz zmniejszaj ryzyko dzięki szerokiej gamie rozwiązań Camfil w zakresie bezpieczeństwa biologicznego.

W środowiskach wrażliwych, takich jak zakłady farmaceutyczne i biofarmaceutyczne o wysokim poziomie bezpieczeństwa biologicznego, zarówno ludzie, jak i środowisko narażeni są na większe działanie materiałów toksycznych. Należy chronić naukowców przed zanieczyszczeniem i zapobiegać wydostawaniu się mikroorganizmów z tych środowisk. Jest to kwestia życia lub śmierci.

Rozwiązania dla stref ścisłej izolacji mają kluczowe znaczenie dla poniższych zastosowań:

  • Przemysł biotechnologiczny, gdzie należy chronić nie tylko produkt, ale także ludzi i środowisko poza zakładem przed narażeniem na działanie czynników chorobotwórczych lub silnych związków chemicznych.
  • Ośrodki badawcze, gdzie naukowcy manipulują wysoce niebezpiecznym materiałem biologicznym, chemicznym i radioaktywnym, który musi być zatrzymany, aby uniknąć wybuchu epidemii.
  • Opieka zdrowotna, zarówno w izolowanych pomieszczeniach do leczenia chorób zakaźnych, jak i w radioterapii nuklearnej.

Różne procesy i poziomy bezpieczeństwa wymagają różnych rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza.

Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny ma własne, specjalne wymagania dotyczące jakości powietrza, które łączy jedno: bezpieczeństwo pracowników, sprzętu i procesów.

Laboratoria bezpieczeństwa biologicznego są wyspecjalizowanymi laboratoriami badawczymi, w których naukowcy badają czynniki zakaźne, bakterie, wirusy, pasożyty i substancje toksyczne. Wystarczy kilka nieprzechwyconych cząstek w zanieczyszczonym powietrzu, do poważnego zagrożenia dla operatora i środowiska. Bardzo ważne jest, aby system filtracji powietrza zatrzymywał wszystkie te potencjalnie szkodliwe patogeny przenoszone w powietrzu.

Wymagana ochrona jest określona przez cztery poziomy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (BSL). Wraz ze wzrostem tych poziomów, do środków ostrożności, których należy przestrzegać, dodawanych jest więcej wymagań i ograniczeń. W laboratoriach BSL4  pracuje się ze wszystkimi mikroorganizmami rodzimymi i egzotycznymi, które mogą powodować poważne - lub śmiertelne - nieuleczalne choroby u ludzi.

Rozwiązania w zakresie filtracji powietrza z zastosowaniem filtrów Camfil pomagają laboratoriom pozostać bezpiecznymi miejscami.

We wszystkich przypadkach kluczowe znaczenie ma filtracja powietrza zarówno nawiewanego, jak i wywiewanego z laboratorium. Powietrze napływające do laboratorium musi być czyste, aby zapobiec zanieczyszczeniu wykonywanej pracy. A powietrze wylotowe, które wychodzi z laboratorium, musi być filtrowane, aby ochronić personel i środowisko zewnętrzne przed szkodliwymi lub zabójczymi substancjami.

Camfil oferuje dedykowane rozwiązania izolacyjne zapewniające nawet najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wiele laboratoriów BSL-4 na całym świecie polega obecnie na naszych rozwiązaniach.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się chorób poprzez systemy wentylacyjne laboratoriów bezpieczeństwa biologicznego i innych placówek farmaceutycznych. Oprócz skutecznemu usuwaniu cząstek, otrzymasz również rozwiązania o długiej żywotności, ograniczonym wpływie na środowisko i niskim całkowitym koszcie posiadania.