Odpylacze suche - System filtracji pyłu

Odpylacze przemysłowe

Odpylacze przemysłowe i odciągi dymu filtrują zanieczyszczone powietrze z różnych procesów przemysłowych. Wykorzystują sprężone powietrze do oczyszczania pulsacyjnego elementów filtracyjnych.

Odpylacze przemysłowe są stosowane głównie wtedy, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza w obiekcie jest na poziomie lub powyżej 0,05 mg/m³, a filtr stacjonarny bardzo szybko zapycha się od zbyt dużej ilości pyłu.

Odpylacz jest zwykle podłączony do konkretnego procesu lub centralnego systemu odciągowego. Powietrze procesowe jest kierowane kanałami do odpylacza, gdzie jest filtrowane. Elementy filtrujące są czyszczone impulsowo, a oddzielone cząstki spadają przez lej do odpowiedniego pojemnika na pył. Oczyszczone powietrze może być usuwane do atmosfery lub może wymagać dodatkowej filtracji przez stopień filtracji HEPA w celu recyrkulacji i potencjalnej oszczędności energii.

Sercem każdego odpylacza są filtry, które są ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność filtracji, jak również na zużycie energii przez cały system odciągowy. Camfil oferuje szeroką gamę wkładów filtracyjnych o specyficznych właściwościach, aby zagwarantować najlepsze wyniki w różnych zastosowaniach i rodzajach pyłu.

Odpylacze Camfil zostały zaprojektowane tak, aby sprawdzały się w wielu różnych wymagających zastosowaniach przemysłowych, obsługując szkodliwe, palne pyły i dymy, w tym drobne, włókniste, ścierne lub ciężkie ładunki pyłu, od małych do dużych ilości powietrza.

Odpylacze mogą być dostosowane do specyficznych wymagań procesów produkcyjnych naszych klientów. W celu zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa dostępne są opcjonalne systemy ochrony przeciwwybuchowej lub systemy powstrzymujące.
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt