Oczyszczacze powietrza dla branży biotechnologicznej

Czyste powietrze odgrywa kluczową rolę w przemyśle biotechnologicznym, służbie zdrowia i w branży farmaceutycznej. Jak wynika z badań już przy niewielkich poziomach zanieczyszczenia powietrza, szkody dla zdrowia ludzkiego są nieodwracalne. W sektorze biotechnologicznym, w którym w grę wchodzi życie biologiczne, niezbędne jest utrzymanie najwyższej higieny oraz doskonałej jakości powietrza w pomieszczeniach. Zanieczyszczenie powietrza zabija około siedmiu milionów ludzi na całym świecie każdego roku. Dane WHO wskazują, że 9 na 10 osób oddycha powietrzem, które przekracza wartości graniczne określone w wytycznych WHO. Stąd konieczność filtrowania powietrza jest niezbędna w branży life science. Filtry powietrza mogą zabezpieczyć cenny sprzęt i chronić zdrowie pacjentów i pracowników w szpitalu. Bez filtrów powietrza nie byłaby możliwa bezpieczna produkcja aparatury medycznej, szczepionek, leków, terapii genowych, oraz innych produktów farmaceutycznych i naukowych o kluczowym znaczeniu dla życia. Zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływ na jakość produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i opieki szpitalnej. Poziomy czystości są określone w surowych przepisach.

Wysokowydajne rozwiązania Camfil w zakresie filtracji powietrza są stosowane przez wielu światowych specjalistów w pomieszczeniach czystych, obszarach produkcyjnych i laboratoriach, w tym w wielu laboratoriach typu BSL na całym świecie. Filtracja HEPA cieszy się ogromnym zaufaniem i jest stosowana w salach operacyjnych, pomieszczeniach izolacyjnych, obszarach opieki medycznej, itp. W przemyśle farmaceutycznym, filtrowanie powietrza w pomieszczeniach czystych oraz rozwiązania odpylania procesowego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu produkcji wysokiej jakości produktów farmaceutycznych przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych przepisów BHP. W związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, władze na całym świecie przyglądają się bliżej sposobowi, w jaki przemysł biotechnologiczny podchodzi do jakości powietrza w pomieszczeniach.

MOBILNE OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Filtry HEPA należą do grupy tzw. "filtrów absolutnych", termin ten oznacza bardzo wysoką skuteczność filtrowania. Filtry HEPA H13 charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością 99,95% dla cząstki MPPS (Most Penetrating Particle Size). Dodatkowa filtracja molekularna zapewnia zdrowsze środowisko wewnętrzne poprzez skuteczne usuwanie zapachów i zanieczyszczeń gazowych.

Dołożenie filtrów HEPA do już istniejącego systemu wentylacyjnego jest trudne, ponieważ wiążę się to z wprowadzeniem różnych modyfikacji technicznych, które często są niemożliwe do wykonania lub są bardzo drogie. Filtry HEPA mają gęsto splisowany pakiet filtracyjny i oferują wysoką skuteczność filtracji. Stosowane są przede wszystkim jako ostatni stopień filtracji w centralach wentylacyjnych, chroniąc przed niską jakością powietrza, zanieczyszczeniem krzyżowym i wszelkimi konsekwencjami finansowymi powodowanymi przez zanieczyszczenia, takie jak wirusy.  

Metr sześcienny na sekundę (m3/s) to miara przepływu powietrza, określająca strumień objętościowy powietrza przechodzący przez daną powierzchnię przekroju w ciągu jednej sekundy. Poprawa jakości powietrza w danej instalacji wiążę się ze zwiększonym oporem przepływu co może oznaczać konieczność zmiany wentylatora na większy, zwiększonym poborze mocy, może także  wymagać modyfikacji kanałów wentylacyjnych. Skuteczną i szybką alternatywą są przenośne oczyszczacze powietrza wyposażone w wysoko-skuteczne filtry HEPA. Usuwają one pył i szkodliwe cząsteczki z powietrza w pomieszczeniach i mogą znacznie ograniczyć ryzyko infekcji.

Oczyszczacze powietrza mogą pomóc szpitalom, firmom farmaceutycznym, laboratoriom i innym aplikacjom z branży Life Science w usuwaniu zanieczyszczeń powietrza, pyłów, nieprzyjemnych zapachów, gazów korozyjnych i patogenów bez konieczności wymiany lub rekonfiguracji całego systemu HVAC. Zostały one zaprojektowane jako uzupełnienie istniejącego systemu HVAC nie tylko w celu ochrony ludzi, produktów i procesów, ale również w celu zmniejszenia zużycia energii.
PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Do najważniejszych zadań oczyszczaczy powietrza można zaliczyć: ochronę pracowników i zapewnienie wysokiej czystości produkowanych w zakładzie farmaceutyków. W przemyśle farmaceutycznym zakłady produkujące leki mają różne obszary, które obejmują różne wymogi czystości, w tym:
Aseptyczne procesy obejmują: obszary mycia i przygotowania, sterylizację, napełnianie aseptyczne, system barier o ograniczonym dostępie (RABS) i obszary pakowania.
Operator systemu dystrybucyjnego (OSD): komory kompresyjne, obszary zagęszczania, obszary powlekania, obszary izolatorów.
 


Więcej informacji o obszarach zastosowania oraz różnych rozwiązaniach w zakresie filtracji powietrza kliknij tutaj.

Niektóre obszary wymagają zastosowania urządzeń odpylających w zależności od ilości cząstek stałych unoszących się w powietrzu, które powstają w procesie. Nieprzyjemne zapachy, gazy korozyjne lub inne szkodliwe zanieczyszczenia gazowe usuwa się za pomocą filtrów molekularnych. Obecnie bez odpowiedniej filtracji powietrza nie moglibyśmy zaspokoić nawet podstawowych potrzeb farmaceutycznych. Filtry powietrza dla farmacji powinny być dobrane w taki sposób, aby zagwarantować wysoką skuteczność zatrzymywania cząstek przez cały okres eksploatacji filtra. Dobry filtr powinny cechować następujące parametry: długa żywotność, stały niski opór przepływu powietrza, mały wpływ na środowisko, odporność na procesy dekontaminacji i procedury mycia pomieszczeń czystych. Filtry z serii ProSafe firmy Camfil są certyfikowane do stosowania w procesach o ścisłych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, identyfikowalności i kontroli.

Placówki opieki zdrowotnej i szpitale

W szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej, izolatki są zaprojektowane w taki sposób, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusów, bakterii i innych patogenów od zainfekowanego pacjenta - jest tam wytwarzane podciśnienie. Zapobiega to wydostawaniu się z pomieszczenia powietrza, które może zawierać niebezpieczne wirusy, przez otwarte drzwi, okna, a nawet przez niewidoczne pęknięcia w ścianie, ponieważ jest ono blokowane przez wyższe ciśnienie powietrza na zewnątrz pomieszczenia. Szpitale mają ograniczoną ilość tego typu pomieszczeń, która może być szybko zapełniona przez rosnącą liczbę pacjentów. Oczyszczacze powietrza dają placówkom służby zdrowia możliwość przekształcenia zwykłych pomieszczeń w izolatki.

Oczyszczacze powietrza mogą pełnić krytyczne funkcje dla służby zdrowia: tworzą pomieszczenia z podciśnieniem, a także recyrkulują i oczyszczają powietrze w pomieszczeniu.

Do tworzenia obszarów izolacji z podciśnieniem:
1. Oczyszczacz powietrza zainstalowany na zewnątrz pomieszczenia. Do króćca wlotowego oczyszczacza należy podłączyć kanał z zanieczyszczonym powietrzem wywiewanym z pomieszczenia,
2. Oczyszczacz powietrza zainstalowany wewnątrz pomieszczenia. Wyrzut oczyszczonego powietrza powinien być skierowany do innego pomieszczenia, aby umożliwić wytworzenie podciśnienia, w którym jest zainstalowany oczyszczacz.

Do recyrkulacji powietrza :
1. Mobilny oczyszczacz powietrza umieszczony zostaje w obszarach, gdzie jest to konieczne. Przewagą takie rozwiązania jest brak konieczności budowy jakichkolwiek kanałów doprowadzających zanieczyszczone i odprowadzających oczyszczone powietrze. Zanieczyszczone powietrze zasysane jest przez otwory zlokalizowane na dole oczyszczacza, a następnie oczyszczone wyrzucane jest przez górną, wentylowaną część obudowy.
2. Oczyszczacz może być także zamontowany na stałe w jednym miejscu i za pomocą kanałów przyłączeniowych doprowadzane jest zanieczyszczone powietrzem, a następnie za pomocą innych kanałów oczyszczone powietrze jest z powrotem wprowadzane do pomieszczenia.
W laboratoriach jednym z największych problemów jest zapach emitowany w wyniku stosowania formaldehydu. Często pracownicy laboratoriów skarżą się na bóle głowy spowodowane wdychaniem tego związku. Rozwiązaniem może być zainstalowanie oczyszczaczy powietrza wyposażonych w filtry absolutne HEPA, które wykorzystują również filtrację molekularną. Filtracja molekularna skutecznie radzi sobie z formaldehydem i innymi lotnymi związkami organicznymi. Może to pomóc chronić zdrowie Twoich pracowników, a także pozbyć się uciążliwego zapachu z Twojego laboratorium. Oczyszczacze powietrza są rozwiązaniem typu plug and play. Dzięki opatentowanym systemom podwójnego wlotu, każde urządzenie może być używane do różnych zastosowań w przemyśle medycznym i w branży Life Science. Każdy z naszych oczyszczaczy wyposażony jest w filtry HEPA, które są badane i certyfikowane wg PN-EN 1822:2009. Oznacza to, że skuteczność filtra została przetestowana w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia.

Skontaktuj się z naszym ekspertem aby dowiedzieć się, jak ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się chorób w środowisku wewnętrznym Twojego laboratorium, szpitala, kliniki, produkcji farmaceutycznej i innych obiektów. Oprócz wysokiej skuteczności zatrzymywania  cząstek, otrzymasz również rozwiązania o długiej żywotności, zmniejszonym wpływie na środowisko i niskim całkowitym koszcie posiadania.


Oczyszczacze powietrza dla life science

Wysokowydajne oczyszczacze powietrza gwarantują spełnienie najsurowszych przepisów, pomagają utrzymać wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu chroniąc produkty, procesy, linie technologiczne, a także pacjentów i pracowników produkcyjnych i laboratoryjnych.

Created poniedziałek, 21 grudnia 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt