Filtracja molekularna

Filtracja molekularna

Usługi laboratoryjne

Urządzenie do testowania molekularnych mediów filtracyjnych znajduje się w naszej siedzibie głównej w Trosa, w Szwecji oraz w Ipoh, w Malezji. To przykłady znaczących inwestycji poczynionych w dziedzinie filtracji molekularnej. W tych unikalnych obiektach, testowane są filtry molekularne w szerokim zakresie temperatur i wilgotności, w których występują różne gazy zgodnie z ISO 10121-1 i 10121-2. Wydajność i żywotność określa się za pomocą szeregu zaawansowanych urządzeń do wykrywania niepożądanych gazów.


Badanie filtrów molekularnych

GIGACHECK ACTIVE - zestaw do analizy powietrza

 • Pobieranie próbek w trybie offline (czas trwania: 2 do 6 godzin)
 • Wykrywanie i kwantyfikacja różnych lotnych związków organicznych. Wykrywanie większej ilości związków niż w przypadku Gigacheck Passive
 • Wykrywanie i kwantyfikacja jonów (F-, CI-, NO2, NO3-, SO42-, PO42-, NH4+)
 • Zestaw dostępny na rynkach: Azja

GIGACHECK PASSIVE - ZESTAW DO ANALIZY POWIETRZA

 • Pobieranie próbek w trybie offline
 • Czas pobierania próbek od 1 dnia do 1 miesiąca w zależności od aplikacji
 • LZO (benzen, toluen, oktan, octan butylu, etylo-benzen, ksylen
 • Kwasy (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3, HF, HCI)
 • Amoniak (NH3)
 • Kwasy organiczne (Kwas octowy, kwas mrówkowy
 • Ozon (O3)
 • Zestaw dostępny na rynkach: Ameryka Północna, Europa, na Bliskim Wschodzie i Azji.

CAMPURE - ZESTAW DO ANALIZY POWIETRZA

 • Pobieranie próbek w trybie offline
 • Określanie poziomu korozyjności wg ISA Standard 71.04-2013
 • Czas pobierania próbek - 30 dni
 • Zestaw dostępny na rynkach: Ameryka Północna, Europa, na Bliskim Wschodzie i Azji.

AirImage-COR

 • Monitorowanie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym
 • Określanie poziomu korozyjności wg ISA Standard 71.04-2013
 • Bardzo długa żywotność baterii wynosząca 5 lat w normalnych warunkach pracy
 • Uszczelniona obudowa z poliwęglanu
 • Bezprzewodowe połączenie do zastosowań muzealnych
 • Inne metale niż miedź i srebro dostępne na zamówienie.
 • Zestaw dostępny na rynkach: Ameryka Północna, Europa, na Bliskim Wschodzie i Azji.

BADANIE FILTRÓW MOLEKULARNYCH

GIGAMONITOR (DESTRUCTIVE TEST)

 • Pobieranie próbek w trybie offline
 • Próba niszcząca
 • Ocena stanu i żywotności filtrów molekularnych
 • Identyfikacja i kwantyfikacja lotnych związków organicznych i związków organicznych
 • Zestaw dostępny na rynkach: Ameryka Północna, Europa, na Bliskim Wschodzie i Azji.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt