Ludzie
Jesteśmy rodziną

Ludzie

Kiedy pracujesz dla Camfil, masz wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jesteś częścią zespołu zajmującego się dostarczaniem rozwiązań z zakresu czystego powietrza w celu ochrony ludzi i procesów na całym świecie.

Stawiamy ludzi w centrum wszystkiego, co robimy. Jesteśmy mocno zaangażowani w dobro pracowników, rozwój zawodowy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Jako pracodawca stosujący zasadę równych szans, szanujemy różnorodność i doceniamy wyjątkowy wkład każdego pracownika w miejsce pracy. Dlatego też stosujemy globalny proces rekrutacji, w ramach którego wybieramy najlepszych kandydatów w oparciu o przejrzystość, uczciwość i szacunek.

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt