Odpady komunalne

Odpady komunalne

Zminimalizuj powstawanie pyłu i emisję nieprzyjemnych zapachów oraz przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa w zakładach przetwarzania odpadów lub w punktach zbierania odpadów dzięki niezawodnym rozwiązaniom w zakresie filtracji powietrza.

Recykling ma na celu ochronę całego społeczeństwa i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem. Zakłady przetwarzania odpadów potrzebują dostaw świeżego powietrza. Chroń swój zakład, sprzęt i personel oraz zapobiegaj wybuchom pyłu, uciążliwościom związanym z nieprzyjemnym zapachem i innym zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa z rozwiązaniami firmy Camfil.

Jak pochodzenie odpadów w zakładach ich przetwarzania wpływa na zagrożenie dla zdrowia?

Zakłady przetwarzania odpadów zbierają różne strumienie odpadów od komunalnych po odpady przemysłowe zawierające w sobie duże ilości pyłu. Odpady stałe zawierające w sobie frakcję surowców wtórnych (przeznaczonych do recyklingu) mogą zawierać: metale, szkło, karton, tworzywa sztuczne i drewno. W tego typu obiektach rozdzielane są za pomocą specjalnych separatorów poszczególne frakcje odpadów ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.

Procesy te powodują powstawanie zapachów ze źródeł takich jak siarkowodór, siarczek dimetylu i merkaptany. Ludzki nos może wykrywać te zapachy na poziomie części na miliard, więc nawet niskie stężenia mogą powodować nieprzyjemne zapachy.

A ponieważ prawie każde ciało stałe w postaci pyłu metalicznego może eksplodować, zakłady recyklingu są bardzo podatne nie tylko na obecność nieprzyjemnych zapachów, ale także na wybuchy pyłu i pożary.

Zmniejszenie ryzyka dzięki niezawodnej filtracji powietrza przed nieprzyjemnymi zapachami i pyłem.

W niektórych obiektach zmieszane odpady komunalne są spalane i wykorzystywane jako paliwo do produkcji energii. W tych spalarniach w skutek ciągłego spalania wsadu, problemy z zapachami są na bieżąco rozwiązywane. Raz w roku przez kilka tygodni zwykle odbywa się postój w celu dokonania przeglądu i innych czynności konserwacyjnych. Aby zapobiec uciążliwościom związanym z nieprzyjemnym zapachem w tym czasie, dobrym rozwiązaniem jest filtr molekularny.

Zamiast zbiórki samochodami ciężarowymi, niektóre nowoczesne projekty mieszkaniowe przewidują pneumatyczny transport odpadów domowych z pojedynczych domów do centralnego punktu zbiórki poprzez podziemną infrastrukturę. W takich przypadkach konieczna jest filtracja pyłów i zapachów na wyciągu z systemu w budynku zbiórki, aby uniknąć uciążliwości w obszarach o dużej gęstości zaludnienia.

 


Latest articles

Filtry zamienne do odpylaczy przemysłowych

Created piątek, 3 grudnia 2021

Czy wiedziałeś że Camfil jest w stanie dostarczyć szeroki zakres, wysokiej jakości wkładów i kaset filtracyjnych tak aby móc zmodernizować najczęściej występujące na rynku systemy odpylania? Nasze filtry zaprojektowane są do pracy z Twoim systemem i ponadto zostały stworzone po to aby zwiększyć jego efektywność poprzez zwiększenie skuteczności filtracji oraz wydłużenie żywotności wkładów filtrujących.

Energetyka Produkcja i przetwarzanie materialow Przemysl Spozywczy Przemysl Biotechnologiczny
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt