Obróbka papieru

Obróbka papieru

Zapobiegaj korozji i nieodwracalnym szkodom powodowanym przez zanieczyszczenia uwalniane w przemyśle celulozowym. Chroń urządzenia przed uszkodzeniem za pomocą filtrów molekularnych Camfil zaprojektowanym do różnych zastosowań.

Nawet w epoce cyfrowej papier i tektura są podstawowymi towarami na skalę światową. Przetwarzanie drewna i odzysk makulatury do produkcji masy papierniczej i nowego papieru wymaga użycia agresywnych chemikaliów. Te substancje chemiczne mogą powodować korozję urządzeń procesowych, szczególnie wrażliwych elementów elektronicznych i elektrycznych systemów sterowania procesami.

Awaria tych systemów może prowadzić do nieplanowanych przestojów i utraty wydajności i rentowności procesów. 

Źródła zanieczyszczeń, które mogą powodować korozję

Podstawowe procesy produkcji papieru - bielenie masy papierniczej, usuwanie ligniny i oczyszczanie ścieków - są źródłem następujących gazów korozyjnych: 

  • Siarczek wodoru
  • Dwutlenek siarki
  • Merkaptany
  • Chlor
  • Tlenek chloru
  • Ozon

Usuwanie szkodliwych gazów za pomocą filtracji molekularnej dla przemysłu celulozowo-papierniczego.

Pomieszczenia, w których znajdują się elektroniczne urządzenia sterujące są wentylowane powietrzem ściśle kontrolowanym pod względem temperatury i wilgotności w celu osiągnięcia optymalnych warunków środowiskowych. Jest to wymagane przez warunki gwarancji narzucone przez producentów tych urządzeń.

Powietrze nawiewane z zewnątrz lub powietrze recyrkulowane, jest często pobierane z miejsc o dużym stężeniu gazów korozyjnych. Jeśli nie zostanie ono przefiltrowane przez odpowiednie systemy filtracji molekularnej,  wówczas urządzenia sterujące będą podatne na uszkodzenia i ostatecznie, awarie spowodowane korozją.

Stężenie gazów korozyjnych w powietrzu wlotowym może być wysokie - dziesiątki części na milion (ppm). Jednakże, gwarancja producenta zazwyczaj wymaga, aby stężenie gazów korozyjnych w pomieszczeniu było w bardzo niskim zakresie kilku cząstek na miliard (ppb) zgodne z klasą korozyjności G1 według ISA 71.04-2013. Filtracja molekularna zainstalowana w instalacji nawiewnej musi pracować z bardzo wysoką wydajnością. Co ważne, powietrze to jest wykorzystywane do tworzenia nadciśnienia w sterowniach, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do ich wnętrza. Poziom nadciśnienia może być zagrożony przez niepotrzebne otwieranie drzwi i okien, przecieki z powodu wad konstrukcyjnych i nieszczelności w punktach wejścia kabli.

Aby zapewnić dodatkową ochronę przed gazami obecnymi w powietrzu recyrkulowanym, instaluje się systemy filtracji molekularnej także w instalacji wywiewnej. Czasami zastosowani oczyszczaczy przemysłowych jest dobrym wyborem zarówno dla instalacji nawiewnej jak i w recyrkulacji.

3 kroki do skutecznej kontroli korozji za pomocą filtracji molekularnej firmy Camfil.

Oto, co Camfil może zrobić, aby sprostać wyzwaniom związanym z produkcją masy papierniczej i papieru.

  1. Ocena warunków środowiskowych.
  2. Dostawa rozwiązań filtracyjnych na podstawie analizy stężeń gazów korozyjnych i istniejących warunków pracy systemów wentylacyjnych.
  3. Monitoring parametrów "na miejscu"  według obowiązujących norm takich jakANSI/ISA -71.04-2013 i IEC 60721-3-3.

 

Latest articles

Filtry zamienne do odpylaczy przemysłowych

Created piątek, 3 grudnia 2021

Czy wiedziałeś że Camfil jest w stanie dostarczyć szeroki zakres, wysokiej jakości wkładów i kaset filtracyjnych tak aby móc zmodernizować najczęściej występujące na rynku systemy odpylania? Nasze filtry zaprojektowane są do pracy z Twoim systemem i ponadto zostały stworzone po to aby zwiększyć jego efektywność poprzez zwiększenie skuteczności filtracji oraz wydłużenie żywotności wkładów filtrujących.

Produkcja i przetwarzanie materialow Przemysl Spozywczy Przemysl Biotechnologiczny Energetyka

Filtracja gazowa - zrównoważony rozwój

Created czwartek, 6 maja 2021

Nasze rozwiązania do filtracji molekularnej zapewniają efektywną adsorpcję dla szerokiego zakresu związków organicznych obecnych w strumieniach powietrza i gazów, a odpowiednia wielkość i rozkład porów czyni je idealnym medium do zastosowań w przemyśle oraz układach wentylacyjnych

Zrownowazony Rozwoj Jakosc powietrza

Gold Series X-Flo

Created czwartek, 3 grudnia 2020

Odpylacze Gold Series X-flo są doskonałym rozwiązaniem dla przemysłu farmaceutycznego, górniczego, spożywczego i chemicznego. Zapewniają one również bezpieczniejsze środowisko pracy w zastosowaniach związanych z obróbką metali, takich jak spawanie, natryskiwanie termiczne, cięcie plazmowe, cięcie laserowe i śrutowanie.

Produkcja i przetwarzanie materialow

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt