Jakość powietrza w hotelach
Redukcja rozprzestrzeniania się wirusów

Zalecenia dotyczące jakości powietrza dla hoteli

Jakość powietrza zawsze była ważnym czynnikiem dla hoteli, niezależnie od tego, czy skupiała się na nieprzyjemnych zapachach z wyciągów kuchennych, czy też zapewniała czyste środowisko poprzez zmniejszenie ilości cząstek stałych. Obecnie potrzeba ochrony gości i personelu przed wirusami przenoszonymi w powietrzu ma coraz większe znaczenie. Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą pomóc zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusów przenoszonych drogą powietrzną w Twoim hotelu.

Hotele często klasyfikowane są jako obszary wysokiego ryzyka z uwagi na możliwość przenoszenia się wirusów drogą powietrzną. Przyczyną tego jest wysoka rotacja gości i duże zagęszczenie ludzi w obszarach wspólnych, takich jak restauracje, siłownie, baseny i lobby. Opracowano wytyczne, które pokazują budynkom komercyjnym, jakie kroki należy podjąć w celu zapewnienia ochrony jakości powietrza dla gości i personelu. Obejmują one - Wykorzystanie 100% nawiewanego powietrza (przy zastosowaniu odpowiedniej filtracji powietrza), zwiększenie wymiany powietrza i wykorzystanie systemów oczyszczania powietrza w wymaganych obszarach.

Problemy z jakością powietrza to "Niewidzialny" problem dla hoteli i często nie jest to coś, co człowiek może zobaczyć. Skorzystaj z naszej bezpłatnej internetowej oceny jakości powietrza, aby sprawdzić, czy jakość powietrza jest zoptymalizowana pod kątem ochrony Twoich gości i personelu.

Rozwiązania w zakresie jakości powietrza dla Twojego hotelu

Are you worried about airborne particles or microbes in your hotel environments. Find out what solutions are available to improve the air quality in your hotel.
Created piątek, 24 lipca 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt