กำจัด Nitrogen Dioxide (NO2) ออกจากอากาศ

การกำจัด Nitrogen Dioxide

Created 2 กันยายน 2564

Nitrogen dioxide เป็นสารปนเปื้อนระดับโมเลกุลที่ปล่อยออกมาจากแหล่งต่างๆ Dr.Chris Ecob กล่าวถึง Nitrogen dioxide และวิธีแก้ปัญหาด้วยการกรองระดับโมเลกุลเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องผู้คน.

การกำจัด Nitrogen Dioxide

Nitrogen dioxide เป็นสารปนเปื้อนในแากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา และการกำจัดสารปนเปื้อนออกจากอากาศ มาดูกันว่าการกรองระดับโมเลกุลสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างไร.

Case Study

Hong Kong Tunnel Case

ตามโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 92% ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศในระดับสูง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก ตัวกรองอากาศระดับโมเลกุลของ Camfil มีศักยภาพสูงนอกเหนือจากการทำอากาศให้บริสุทธิ์จากก๊าซและกลิ่นที่เป็นอันตราย เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหย ( VOC ) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อกำจัด NO2.