Camfil og Bæredygtighed

I mere end et halvt årti har Camfil haft fokus på produkter med høj ydeevne og lavt tryktab. Lavt tryktab er vigtigt ved luftfiltrering, da det hænger direkte sammen med den energimængde, der kræves for at skubbe luft gennem et filter.

I starten var høj ydeevne normalt forbundet med beskyttelsesprocesser, og energibesparelserne var hovedsageligt forbundet med omkostninger. Over tid har dette ændret sig. Samtidig med, at betydelige ydeevneegenskaber for vores filtre forbliver meget vigtige, er vi glade for, at vores kunder nu snakker om at beskytte folks helbred og sænke energiforbruget for at blive mere bæredygtige.


MINIMERING AF VORES PRODUKTERS INDVIRKNING

Hos Camfil leverer vi et produkt, der ofte skiftes, hvilket tvinger os til at levere filtre med færrest mulige konsekvenser for miljøet. Der gives i vores bæredygtighedsrapport flere eksempler herpå, såsom reduktion af filterrammers miljømæssige påvirkning ved at skifte til genformalet plast. I løbet af årene har vi hele tiden fokuseret på at minimere vores produkters miljømæssige fodaftryk, men ved at reflektere over os selv ser vi, at vi virkelig kan skabe forandring ved at forsyne vores kunder med produkter, der leverer højeffektiv filtrering og energieffektivitet. Vores LCC-beregninger viser f.eks. at ca. 90% af filterets miljøpåvirkning kommer fra filterets brugsfase. Derfor vil en 10% reduktion i energiforbruget have en effekt så stor som den samlede råmaterialeffekt.

REN LUFT ER OGSÅ VORES MISSION

Fremadrettet er vi også dedikerede til at fokusere på endnu et område: Den positive indvirkning af ren luft på mennesker og helbred. Bare for at angive størrelsen af den rene lufts gavnlige virkninger, kan vi se på driftsomkostningerne til en kontorbygning. Ifølge REHVA Guidebook 6 repræsenterer forbruget lidt over 1% af de samlede omkostninger, mens lønninger er ca. 84% af de samlede omkostninger. Hvis dårlig luftkvalitet øger medarbejdernes fravær og reducerer arbejdseffektiviteten, kan det nemt koste meget mere end de samlede omkostninger til energi. Hvad ville der ske, hvis vi i stedet kunne øge produktiviteten med 1% ved at levere ren luft og et sundere arbejdsmiljø? Hos Camfil mener vi, at dette kan opnås med den rette luftkvalitet.

Ovennævnte information vedrører hovedsagelig vores filtres miljøpåvirkning, men som du kan læse i vores bæredygtighedsrapport, har vi en større tilgang til bæredygtighed, hvor vi ser på vores rolle som arbejdsgiver og hvordan vi arbejder med leverandører, distributører og kunder for at beskytte menneskerettigheder, overholde handelsbestemmelserne og sikre, at vi hjælper med at forhindre korruption. Ren luft er vores passion, og vi mener, det bør være en menneskerettighed. Synes du ikke også det?

Erik Markman 
CMO & 
Group Sustainability Officer

Publiceret 29. marts 2019