Bæredygtige byer og samfund

”Bæredygtig byudvikling inkluderer bæredygtig konstruktion og bæredygtig planlægning af boliger, infrastruktur, offentlige rum, transport, genbrug og mere sikker kemikaliehåndtering, hvilket igen kræver ny teknologi og samarbejde mellem flere sektorer.”

Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer & samfund, er direkte knyttet til vores mission om at beskytte processer, miljøet og mennesker. Hos Camfil har vi arbejdet med bæredygtighed siden 1963 og har derfor stor erfaring og ekspertise inden for området, både hvad angår produkter og ydelser.

For at forstå hvordan vi aktivt arbejder med bæredygtige byer og samfund, skal vi se nærmere på delmålene.

Et af delmålene er 11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv:

”Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.”

Selve eksistensen af museer, biblioteker, arkiver og andre kulturinstitutioner afhænger af evnen til at bevare og beskytte historiske objekter, da disse genstande ellers ville gå tabt eller ødelægges i et naturligt miljø. Museer og arkiver med historiske genstande skal beskyttes og bevares for fremtidige generationer. For at gøre det skal aggressive gasser elimineres, og der kan vi tilbyde flere forskellige løsninger.

Et andet delmål er 11.16 Reducér byernes miljøbelastning:

”Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.”

I bæredygtige byer skal vi være i stand til at omgås og føle os veltilpasse. I lufthavne, kontorer, lokaler, museer, hoteller og restauranter, skoler og indkøbscentre beskytter Camfils løsninger mod partikelforurening, lugte og skadelige gasser. Der er behov for god luft på skoler og arbejdspladser for eksempelvis at reducere sygefravær og øge indlæringsevnen. Når vi bevæger os, spreder vi masser af partikler omkring os. Derfor er det vigtigt, at vi har god luftkvalitet i f.eks. sportshaller eller  indkøbscentre, hvor mange mennesker er på farten. Vi ønsker også at kunne spise på restauranter, der ikke spreder uønsket lugt fra madlavning. Restaurantkøkkener skal sikres med filtre, så olier og fedtstoffer, der anvendes i madlavningen, ikke antændes og spredes. I de lokaler, vi opholder os i, skal luften være sund at indånde, hvilket god ventilation og/eller luftrensere hjælper til med at sørge for.

Vi skal også være i stand til at tilbringe tid udendørs i den friske luft, hvilket er en anden udfordring. For at reducere emissionerne er det vigtigt at stoppe forurening ved kilden, men det kan også være at sikre, at transportmængden reduceres, og at de bliver renere. Her gennemgår vi, hvordan vi sammen med vores kunder og leverandører kan reducere vores negative miljøpåvirkning forbundet med transport af vores produkter og ydelser.

Vores filtres energiforbrug har også indflydelse på bæredygtige byer. Der kan vi hjælpe ved at vælge produkter med et lavere energiforbrug, men som stadig renser luften til den ønskede kvalitet. Produkter med et større filterareal behøver ikke skiftes så ofte, hvilket reducerer affaldshåndteringen.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og miljøpåvirkning her.

Læs om flere af de verdensmål, vi arbejder med

Publiceret 2. februar 2021