Anstændige jobs og økonomisk vækst

FNs Verdensmål nr. 8 handler om, at alle mennesker skal have et arbejde med gode arbejdsvilkår og fremme en inkluderende bæredygtig økonomisk vækst.

For os, der arbejder hos Camfil, er det vigtigt, at vi har en arbejdsplads, der giver alle de samme muligheder. Vi står for lighed og mangfoldighed og værdsætter de unikke ideer, som hver enkelt medarbejder bidrager med. Camfil har derfor valgt at blive GEEIS-certificeret (Equal opportunities and diversity).

Dette arbejde starter allerede ved ansættelse af nye medarbejdere. For at lette nyrekrutteringer benytter vi os af en global rekrutteringsproces (STAIRS), der vælger de bedste kandidater baseret på åbenhed, retfærdighed og respekt.

Vi arbejder også med systematisk arbejdsmiljø. Hvad mener vi med det? Jo, det indebærer, at vi som arbejdsgiver skal undersøge, forbedre og følge op på en sådan måde, at dårligt helbred og arbejdsulykker forbygges. Dette gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi har flere udpegede sikkerhedsrepræsentanter rundt om i virksomheden, der repræsenterer medarbejderne i arbejdsmiljøspørgsmål, men det er også vigtigt, at alle medarbejdere forstår deres personlige ansvar i det daglige arbejde. Det handler om at arbejde med løbende forbedringer, og vi gør det bl.a. ved at rapportere ulykker og potentielle risici, der opstår i virksomheden. Det er vigtigt for os at forhindre eventuelle hændelser, før de finder sted.

Hos Camfil er det en selvfølge, at vi overholder gældende love, aftaler og forskrifter. Derfor overvåger vi også, at vores interessenter som leverandører og distributører følger vores adfærdskodeks. Ved at stille krav til de virksomheder, vi arbejder med, sikrer de også, at deres ansatte har anstændige arbejdsvilkår. Hvis vi har et godt samarbejde med vores interessenter, vil det føre til bæredygtig økonomisk vækst.

Vores Communication on Progress findes offentliggjort på UN Global Compacts website, og du kan også læse mere om vores globale bæredygtighedsarbejde her.
Publiceret 1. maj 2020