Camfils CEO taler om bæredygtighed 2021

Camfils CEO taler om bæredygtighed 2021

Publiceret 12. maj 2022

MARK SIMMONS, CAMFILS PRÆSIDENT & CEO

I over et halvt århundrede har bæredygtighed ikke blot været noget, vi gør; det er en del af vores DNA.

MARK SIMMONS, CAMFILS PRÆSIDENT & CEO

HVILKE TANKER GØR DU DIG OM 2021?

Vi lever i omskiftelige tider. De seneste to års globale pandemi har på mange måder været en hård omgang for verden. Vores førsteprioritet har selvfølgelig været og vil altid være at beskytte vores medarbejdere, kunder og leverandører. At hjælpe med at sikre deres sundhed og personlige velbefindende er det eneste fornuftige og bæredygtige, vi kan gøre. Vi befinder os også i en klimakrise. Camfil og andre erhvervsvirksomheder bærer et stort ansvar for at bidrage alt det, vi kan, for at skabe en mere bæredygtig planet. Vi ønsker ikke at vente på, at andre går foran og gør det, der er rigtigt at gøre. Vi er glade for at gå forrest, når det gælder arbejdet for at skabe bæredygtighed i vores branche. 

ER DER NOGET ARBEJDE I DENNE FØRERPOSITION, DU GERNE VIL FREMHÆVE?

Vi arbejder med meget interessante bæredygtighedsopgaver i form af livscyklusanalyser og miljøproduktdeklarationer. Takket være miljøproduktdeklarationsstandarden kan vi sammenligne vores produkters miljømæssige ydeevne i deres levetid og beregne deres miljømæssige påvirkning. Miljøproduktdeklarationerne giver information om klimabelastende emissioner, syredannelse, påvirkning af ozonlaget med mere samt om det ressourcemæssige forbrug.  

HVAD VAR NOGLE AF DE STØRSTE FORRETNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER OG HØJDEPUNKTER I 2021?

COVID-19-pandemien fortsatte med at skabe en vis usikkerhed i forhold til Camfils aktiviteter i 2021. Vores fire forretningsområder blev påvirket på forskellige måder, og vi havde nogle ekstra hårde udfordringer i forsyningskæden. Højere priser på tilførsler og transport havde en negativ effekt i kølvandet på pandemien. På trods af disse forstyrrelser oplevede vi en stærk vækst i vores salg. Overordnet tilpassede virksomheden sig godt til de nye forhold, og vi blev i stand til at efterkomme en endnu højere efterspørgsel på visse produkter. For at kunne opretholde og udvide vores produktionskapacitet fortsatte vi vores høje tempo vedrørende investeringer i fast ejendom og produktionsudstyr. 

CAMFIL INVESTERER INTENSIVT I UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSARBEJDE, HVORFOR ER DET TILFÆLDET?

Vi oplever en øget bevidsthed omkring vigtigheden af en ren, sund og bæredygtig indeluft. Dette har været endnu mere tydeligt under pandemien, hvor det at fjerne skadelige patogener stod højt på dagsordenen i hele verden. Den globale efterspørgsel efter højeffektive og bæredygtige luftfiltre, der beskytter mennesker og belaster miljøet mindre, øges konstant. 

Vi ønsker ikke at vente på, at andre går foran og gør det, der er rigtigt at gøre.

Den globale efterspørgsel efter højeffektive og bæredygtige luftfiltre, der beskytter mennesker og belaster miljøet mindre, øges konstant. Vi imødekommer blandt andre ting denne efterspørgsel ved at investere intensivt i Camfils udviklings- og forskningsarbejde. På verdensplan har vi seks udviklings- og forskningscentre, og vores flagskib er vores Tech Center i Trosa i Sverige. Vi har udvidet vores Tech Center både i forhold til antal kvadratmeter samt i forhold til den forskning, vi er i stand til at bedrive på stedet. Den nye udvidelse, der næsten fordobler arealet er beregnet til test- og læringsmetoder. Den er også til opgradering af maskiner og udvikling af processer inklusive forskning i og udvikling af råmaterialer, så vi fortsat kan levere produkter, der præsterer stadigt bedre.  

HVAD MED MEDARBEJDER- OG PARTNERBÆREDYGTIGHED?

I 2021 implementerede vi et nyt adfærdskodeks for vores medarbejdere. En vejledning til arbejdsdagen hos Camfil. Formålet er at fremme et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor mennesker trives og er produktive. Vi er en familieejet virksomhed med 5.200 højt skattede “familiemedlemmer”, som jeg håber, alle vil have en lang og frugtbar karriere hos Camfil. Vi implementerede også et nyt adfærdskodeks for vores samarbejdspartnere. Det er et krav, at de skriver under på vores adfærdskodeks, hvis de fortsat ønsker at arbejde sammen med os. Det betyder, at de forpligter sig til at gøre forretning på en retfærdig og transparent måde samt at overholde gældende lov og bindende, frivillige forpligtelser.

ER DER NOGEN BÆREDYGTIGHEDSINITIATIVER, DU GERNE VIL FREMHÆVE?

Vi havde så mange fantastiske bæredygtighedsprojekter sidste år, og jeg kan ikke nævne dem alle sammen. Vi påbegyndte en mere bæredygtig lokal produktion på et nyt luftfiltreringsanlæg i Taiwan – hvor mængden af affald blev reduceret takket være en produktionsproces, der understøtter genbrug og genanvendelse af filterkomponenter.

For at skabe opmærksomhed og informere omverdenen om vigtigheden af god indendørs luftkvalitet lancerede vi en ny podcastserie ved navn Let’s Talk Clean Air.

I 2021 lykkedes det for vores svenske fabrik at reducere udledningen fra transport af materialer til anlægget. De samarbejdede med to af stedets største råmaterialeleverandører om at skifte leverandørernes transport fra vej til jernbane. Dette bevirkede en reduktion i CO2-udledningen på over 120.000 kg om året. Camfil Italy donerede City M luftrensere med H14-filtre og aktiv kulfiltre til et kulturcenter i den italienske by Cinisello Balsamo, så det var muligt at genåbne sikkert for besøgende efter den italienske COVID-19-nedlukning. Vi har også fejret vores CSR-engagement via vores årlige og globale CamfilCairing-uge – hvor vi har haft bæredygtighedsaktiviteter, der inspirerer og uddanner os selv samt hjælper lokalsamfundene med ren indendørs luftkvalitet.

HVORDAN KAN MAN FINDE UD AF MERE OM CAMFILS BÆREDYGTIGHEDSARBEJDE?

Man er altid velkommen til at kontakte et af vores lokale kontorer. Vores særdeles kompetente medarbejdere verden over vil hellere end gerne dele ud af deres viden og ekspertise. En anden måde er selvfølgelig at fortsætte med at læse vores Bæredygtighedsrapport og abonnere på vores månedlige nyhedsbrev. Al vores kommunikation er gennemsyret af vores store engagement i forhold til bæredygtighed i alt, hvad vi foretager os. Som vi gerne siger: I over et halvt århundrede har bæredygtighed ikke blot været noget, vi gør; det er en del af vores DNA.