ปรับปรุงความเสถียรในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนด้วยผลิตภัณฑ์ที่เลือกตามสภาพอากาศ

ปรับปรุงความเสถียรในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนด้วยผลิตภัณฑ์ที่เลือกตามสภาพอากาศ

ในเครื่องยนต์กังหันแก๊สของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของจีน Camfil China ได้อัปเกรดตัวกรองระบบพัลส์และปรับปรุงตัวกรองต้นทางจากชนิดแผงไปเป็นชนิดถุง โซลูชั่นใหม่ใช้งานอย่างต่อเนื่องได้นานกว่า 9500EOH ในขณะที่อายุการใช้งานของโซลูชั่นสำหรับค่าแจ้งเตือนความดันตกคร่อมนั้นน้อยกว่า 2000EOH ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Camfil ได้พิสูจน์แล้วว่ามีแนวโค้งความดันตกคร่อมที่เสถียรและเพิ่มความเสถียรในปฏิบัติการแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่เปียกโดยทั่วไปในภาคตะวันออกของจีน

ก่อน

หลัง

ในทางกลับกัน ตัวกรองต้นทางดั้งเดิมที่ติดตั้งในไซต์งานก็อุดตันได้ง่ายและความดันตกคร่อมได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Camfil แนะนำให้พวกเขาอัปเกรดไปเป็นตัวกรองชนิดถุงที่มีพื้นที่การกรองใหญ่กว่า ประสิทธิภาพของตัวกรองต้นทางก็เปลี่ยนจาก G4 เป็น M5 ด้วยเช่นกัน ภาวะในการปฏิบัติการต่อไปนี้ปรากฏว่า อายุการใช้งานขยายออกไป 2 เท่า (จากน้อยกว่า 2000EOH เป็น 4000EOH) เทียบกับตัวกรองแบบแผงดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพการกรองดีกว่า

ก่อน

หลัง

โซลูชั่นของ Camfil’ นั้นคือการพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดตะกรัน การผุกร่อนที่เกิดกับ’เครื่องยนต์กังหันแก๊สของลูกค้า และการรักษาความเสถียรของผลลัพธ์ที่ได้ และลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษของ GHC ในเวลาเดียวกัน
Created 6 พฤษภาคม 2562