Totalomkostninger (TCO)

Totalomkostninger (TCO) for procesfiltreringsanlæg

Publiceret 16. juni 2023

Ved køb af procesfiltreringssystemer og filterpatroner er indkøbsprisen kun toppen af isbjerget. De sande omkostninger – energi, vedligehold og drift – lurer under overfladen. Den gode nyhed er, at der er findes måder til at reducere disse omkostninger på lang sigt.

Indkøbspris kontra driftsomkostninger

Når man beskæftiger sig med omkostningerne for drift af filteranlæg med filterpatroner, er det vigtigt at overveje totalomkostningerne (TCO) i stedet for blot at se på indkøbspris for anlæggene og reservedelene. Der er fire store omkostninger, der påvirker: energi til at drive filteranlægget, indkøbspris for filterpatroner og andre reservedele, vedligeholdelsestid til at servicere udstyret og omkostninger til bortskaffelse af filtre. Vores white paper fokuserer på de områder, hvor de største omkostningsbesparelser kan opnås på lang sigt – ved at bruge mindre strøm, mindre trykluft og færre filterpatroner.

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED ET STØVFILTRERINGSSYSTEM

DRIFTSOMKOSTNINGER FOR ET STØVFILTRERINGSSYSTEM

Filteranlæg forbruger elektrisk energi hele tiden mens de kører, men den største del af den elektriske belastning går til ventilatormotoren, der flytter luften gennem systemet.

 • Reduktion af ventilatormotorens energiforbrug:
  Ventilatormotoren er den komponent, der forbruger mest strøm. Dette forbrug er direkte proportionalt med mængden af luft, som motoren bevæger igennem systemet. Filteranlæg er variable systemer. Deres modstand mod luften ændrer sig over tid, afhængigt af støvophobningen på filterpatronerne. Ventilatoreffektiviteten er en vigtig faktor i forhold til motorens energiforbrug.

  Uden regulering i de tidlige stadier af filtrenes levetid, når det statiske tryk over dem er lavt, vil ventilatoren flytte mere luft end nødvendigt. Dette forbruger unødvendig energi og får også luft til at ramme filtrene med høj hastighed, hvilket reducerer filterets levetid. I de sene stadier af filtrenes levetid, når de er fyldt med støvpartikler, bliver luftmængden begrænset, og ventilatoren skal arbejde hårdere for at holde luftmængden stor nok til at fange støvpartiklerne. På dette tidspunkt skal luftmængden justeres for at opretholde funktionaliteten, dette kan opnås manuelt eller ved at installere et variabelt frekvensdrev (VFD).
 • Reduktion af trykluftforbrug:
  At producere trykluft er ekstremt dyrt, så pulsrensning har altid været en af de højeste driftsomkostninger forbundet med procesfiltrering. Af samme grund er det også en af de driftsomkostninger med de største potentielle besparelser. 

  Når rensesystemet er designet korrekt, vil det fjerne det ophobede materiale fra filterpatronerne, reducere tryktabet over dem, reducere ventilatorens energiforbrug og dermed reducere de tilknyttede energiomkostninger. Korrekt designede procesfiltreringssystemer, der tager højde for dette, vil give mere luft og samtidig opretholde et lavere tryktab. Ved at anvende en optimeret plisseringsteknologi indeholder hver filterpatron mere brugbart medie end standard filterpatroner, så de kan flytte mere luft og behandle mere støv.

  Resultatet er en mere grundig rens for hver trykpulsrensning, så luftmængden forbliver ubegrænset, og tryktabet forbliver lavt i længere tid. Derudover behøver rensesystemet ikke at pulsere så ofte, hvilket giver en stor besparelse på trykluft.

Korrekt designet filterpatroner i høj kvalitet giver længere filterlevetid end standardfiltre, fordi de pulsrenser mere effektivt. Dette skyldes, at kvalitetsfiltre er i stand til at udnytte hele filterarealet, hvilket bibeholder en ensartet luftmængde og et lavere tryktab sammenlignet med standardfiltre.

Filterpatroner i høj kvalitet giver også andre omkostningsbesparelser, som tæller betydeligt i løbet af deres livscyklus. Kvalitets- og højeffektive filtre bruger mindre trykluft, fordi de ikke skal renses så ofte og udskiftes sjældnere, hvilket også reducerer omkostningerne til vedligeholdelse, transport, nedetid og bortskaffelse.

Det tager vedligeholdelsespersonalet tid at udskifte filterpatronerne, så arbejdsomkostningerne kan reduceres ved at bruge et filtreringsanlæg, der anvender færre filtre samt filtre, der holder længere og yder bedre mellem udskiftningerne. Filtre i høj kvalitet kan holde op til dobbelt så længe og kan håndtere mere luft pr. filter, samtidig med at de holder et lavere gennemsnitligt tryktab.

Filtre fra støv- og røgfiltreringssystemer er normalt klassificeret som farligt affald, da de snavsede filtre kræver korrekt bortskaffelse i henhold til lokale krav. Bortskaffelsesomkostningerne kan være ganske betydelige, og som sådan er det fordelagtigt at bruge et filter i høj kvalitet, der kan forlænge filterets levetid, reducere de samlede omkostninger til bortskaffelse samt miljøbelastningen.

Beregning af totalomkostninger (TCO) for procesfiltreringsanlæg

Der er mange faktorer udover den oprindelige indkøbspris for et filtreringsanlæg, som bør overvejes nøje, når man vælger system. Lave energiomkostninger og omkostninger til reservedele kan gøre forskellen ved beregning af TCO over et systems levetid. Nedenfor nogle eksempler, som bør indgå i en grundig TCO-beregning:

 • Hvor mange dage skal støvfiltreringsanlægget køre om året?
 • Hvor mange timer skal systemet køre om dagen?
 • Hvor meget luft kræves der for at betjene systemet?
 • Hvor meget koster en kilowatt-time?
 • Hvad er ventilatoreffektiviteten for den nominelle luftmængde?

Vil du gerne have assistance til en korrekt TCO-beregning - vores eksperter hjælper dig gerne!