Kestävä Kehitys
Vihreämmän työpaikan puolesta

Kestävä Kehitys

Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen tuotteissamme, tuotannossamme ja muussa toiminnassa, on meille sydämen asia. Jatkuvalla vuoropuhelulla asiakkaiden, toimittajien ja tuotesuunnittelun kanssa, mahdollistamme suodattimiemme energiatehokkuuden. Pystymme määrittelemään elinkaari- ja todelliset kustannukset jokaiselle valmistamallemme tuotteelle.

Yleisilmanvaihto ja kestävä kehitys

Yleisilmanvaihdon suodatintarjonta muodostaa suurimman osan liiketoiminnastamme. Tarjoamme laajan valikoiman korkealaatuisia, todellisissa olosuhteissa testattuja ratkaisuja ilmanlaadun hallintaan.

Kestävä Kehitys

Molekyylisuodatus ja kestävä kehitys

Molecular Contamination Control (MCC) -tuotteet poistavat ilmasta molekyylit, kaasut ja hajut, joita ei voida vangita tavallisilla hiukkassuodattimilla. Molekyylit ovat tyypillisesti 1000 - 10000 kertaa pienempiä kuin hiukkaset, jotka läpäisevät HEPA- ja ULPA-suodattimet.

Kestävä Kehitys Ilmanlaatu

Power Systems ja kestävä kehitys

Camfil Power Systems tarjoaa suodatus- ja akustiikkaratkaisuja turbiinitehtaisiin, mukaan lukien kaasuturbiinit, generaattorit, teollisuusilmakompressorit ja dieselmoottorit.

Kestävä Kehitys Turbiinit ja turbokompressorit

Pölynhallinta ja kestävä kehitys

Camfil Air Pollution Control (APC) kehittää ja tuottaa pölyn- ja savukaasunpoistojärjestelmiä teollisuuden poistoilman puhdistukseen. Näitä pölynhallintajärjestelmiä käytetään monilla teollisuuden aloilla, mukaan lukien metalli-, kaivos-, lääke-, auto- ja elintarviketeollisuus.

Kestävä Kehitys

Camfilin toimitusjohtajan haastattelu kestävästä kehityksestä

Mark Simmons, Camfil-konsernin toimistusjohtaja, kertoo Camfilin sitoutuneisuudesta kestävään kehitykseen sekä yrityksemme tulevaisuuden visiosta.

Kestävä Kehitys

Lue kuinka Camfil estää katutason ilman saastumisen poistamalla typpidioksidia Hongkongin tunnelista

Maailman suurimman tunnelissa sijaitsevan ilmanpuhdistusjärjestelmän tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 11 000 tonnilla vuodessa. YK:n ympäristöohjelman mukaan 92 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueen ihmisistä altistuu korkealle ilmansaastemäärälle, mikä aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä.

Kestävä Kehitys Case Studies Ilmanlaatu

Camfilin missio: suojata ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä

Vuonna 2018 Camfil -konsernin toimitusjohtaja vaihtui. Lue haastattelusta, mitkä ovat niin entisen kuin nykyisen toimitusjohtajan mielestä Camfilin lähestymistapa kestävään kehitykseen.

Kestävä Kehitys

Camfil ja Kestävä Kehitys

Kestävän kehityksen raportista pääset tarkastelemaan, miten yrityksemme lähestyy kestävää kehitystä työnantajana sekä miten toimimme toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ihmisoikeuksien suojelemiseksi, kauppalainsäädännön noudattamiseksi ja korruption estämiseksi.

Kestävä Kehitys

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö