Kaasuturbiinien syöttöilman suodatus

Turbiinikoneistojen suodattimet

​​​Tuloilman suodatusjärjestelmät ovat välttämättömiä kaasuturbiinien ja muiden turbiinikoneistojen toiminnalle. Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 25 kg ilmaa, kun taas 15 MW:n moottori vetää sisäänsä yhden vuorokauden aikana noin 4 300 tonnia ilmaa.

Koneistoon päätyneet hiukkaset voivat aiheuttaa turbiinin sisäosien kulumista, likaantumista ja korroosiota. Camfilin kaasuturbiinien suodattimien avulla koneisto ei pääse vaurioitumaan. Suodattimemme täyttävät turbiinivalmistajien tiukat vaatimukset mekaanisen lujuuden, hiukkassuodatuksen tehokkuuden ja käyttöiän osalta. Suodatusjärjestelmiä on kahta pääasiallista tyyppiä: staattisia- ja pulssijärjestelmiä, joista jälkimmäinen tunnetaan myös itsepuhdistuvana järjestelmänä. Suodatus voidaan tehdä joko yhdessä portaassa tai useammassa vaiheessa niin, että suodatustehokkuus kasvaa G4-luokasta H13-luokkaan.
Pikalinkit

Pussisuodattimia käytetään pääasiassa kaasuturbiinien imuilmassa esisuodattimina tai ensimmäisen portaan suodattimina, jotka poistavat ilmavirrasta karkeat epäpuhtaudet ja vesipisarat.

Kompaktisuodattimet ovat tehokkaita imuilmasuodattimia, joita käytetään kaasuturbiinin imuilmajärjestelmästä riippuen toisessa ja/tai kolmannessa suodatusportaassa.

Camfilin patruunasuodattimia – sekä staattisia suodattimia että itsepuhdistuvia – on saatavilla sekä vaaka- että pystysuuntaisina malleina sen mukaan, kumpi sopii järjestelmään paremmin.

Camfilin kasettisuodattimia käytetään yleensä kaasuturbiinien staattisissa imuilmajärjestelmissä esisuodattimina tai ensimmäisen portaan suodattimina. Niiden pääasiallinen tarkoitus on poistaa suuret hiukkaset, kuten siitepöly ja muut karkeat epäpuhtaudet sekä vesipisarat.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö