Lentoasemat

Lentoasemat

Älä anna huonon sisäilman seurata sinua matkallasi. Suojaa matkustajat ja henkilökunta haitallisilta aineilta tuottamalla puhdasta, suodatettua ilmaa terminaaleihin sekä muihin sisä- ja ulkoalueisiin.

Lentoasemilla kulkee päivittäin miljoonia ihmisiä, jotka kantavat mukanaan ei-toivottuja vieraita. Kun he kiirehtivät lennoille tai matkatavaroitaan noutamaan, heidän vaatteistaan, tavaroistaan ja ihostaan irtoaa ilmaan saastuttavia hiukkasia.

Ilmanlaatua heikentävät myös trukit, matkustajia ja henkilökuntaa kuljettavat bussit, siivoushenkilöstön ajoneuvot ja ateriapalvelujen kuorma-autot. Ajoneuvoja käytetään usein lähellä lähtöportteja, jolloin ne saastuttavat terminaalien sisäilmaa. Suihkumoottorien pakokaasupäästöt eivät ole ainoastaan pahanhajuisia, vaan ne myös sisältävät vaarallisia palamattomia hiilivetyjä. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä muodostuu rakennus-, maalaus- ja muiden kunnossapitotöiden yhteydessä.

Camfilin ilmansuodatusratkaisujen hyödyt lentoasemilla

Camfilin ilmansuodatusratkaisut auttavat torjumaan lentoasemilla leijuvia hiukkasia ja molekyylejä. Niiden avulla voit tuottaa kiinteistöön puhdasta ilmaa henkilökunnan ja matkustajien iloksi sekä rajoittaa erilaisten tartuntatautien leviämistä. Suodattimet estävät jopa kiinteistön rapistumista.

Tuotteemme ovat tiukkojen ympäristöstandardien (esimerkiksi ISO 16890) mukaisia.   

Valitse tarpeisiisi sopiva ilmansuodatin

Camfil tarjoaa lentoasemille muun muassa seuraavia ilmansuodatusratkaisuja:

Hiukkassuodattimet – ePM1-suodattimet

LVI-järjestelmiin tai katolle asennettuihin ilmankäsittelyjärjestelmiin integroitavat ePM1-hiukkassuodattimet torjuvat pienhiukkasia tehokkaasti ja taloudellisesti. Pienhiukkaset voivat tunkeutua syvälle keuhkoihin ja aiheuttaa vahinkoa. ePM1-suodatin on käytössä tehokas, sen ilmavirtavastus on pieni ja käyttöikä pitkä, ja energiatehokkaana se tukee hiilijalanjäljen pienentämistä.

Hiilisuodattimet

Hiilisuodatinjärjestelmät torjuvat lentoaseman käryjä ja katkuja, VOC-yhdisteitä ja WC-tiloista tulevia hajuja. Hiilisuodattimet suosivat myös kestävää kehitystä: käytetty suodatin voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

 

Viimeisimmät artikkelit

Camfil City - virtuaalimaailma täynnä ratkaisuja ilmanlaadun haasteisiin. Suojelemme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöämme.

Julkaistu torstai 1. syyskuuta 2022

Kaikki tuotteitamme ostavat ihmiset eivät ole ilmansuodatuksen asiantuntijoita, eikä heidän myöskään tarvitse olla. Camfil Cityn tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia perusteet siitä, mitä puhtaan ilman ratkaisumme voivat tehdä heidän hyväkseen.

Take a breath Ilmanpuhdistimet Virusten leviämisen hallinta Standardeja ja asetuksia Opi ja koe Energiantuotto & Kaasuturbiinit Case Studies Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Innovaatiot teknologia ja tutkimus Ruoka ja juoma Julkiset kiinteistöt

CamCarb VG poistaa tehokkaasti Hajuja sekä syövyttäviä ja haitallisia epäpuhtauksia ilmasta

Julkaistu tiistai 26. huhtikuuta 2022

CamCarb VG -moduulit ovat kestäviä ratkaisuja, jotka sopivat täyteilma- (ulkoilma) ja kierrätysilmajärjestelmiin. Ensisijainen käyttötarkoitus on happamien kaasujen hallinta, jotka aiheuttavat elektroniikan ja sähkölaitteiden korroosiota raskaassa prosessiteollisuudessa, kuten sellu- ja paperitehtaissa, petrokemian jalostamoissa, kaivos- ja metallinjalostustoiminnoissa sekä jätevedenpuhdistamoissa.

Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Ilmanlaatu Julkiset kiinteistöt

Olemme täysin riippuvaisia ilmasta, jota hengitämme - Sisäilman laatu (IAQ)

Julkaistu tiistai 11. tammikuuta 2022

Globaalilla tasolla ilmansaasteiden terveysvaikutusten tunnistaminen ja vähentäminen on jo käynnissä – ja me Camfililla olemme vahvasti mukana tässä liikkeessä. Puhdasilmaratkaisujen markkinajohtajana koemme velvollisuudeksemme tiedottaa aktiivisesti asiakkaille, päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle niin ilmansaasteiden haitoista kuin tehokkaan ilmansuodatuksen ja laadukkaan sisäilman konkreettisista eduista.

Take a breath Ilmanpuhdistimet Virusten leviämisen hallinta Ilmanlaatu Julkiset kiinteistöt

Sisäilman haasteet, kun ulkolämpötila laskee

Julkaistu perjantai 12. marraskuuta 2021

Kylminä talvikuukausina energian- ja lämmöntarpeemme lisääntyvät, kun ulkolämpötila laskee. Äkillinen lämpötilan muutos voi johtaa ulkoilman saasteiden jyrkkään nousuun. Lisäksi kylmyys itsessään tarkoittaa, että vietämme entistä enemmän aikaa sisätiloissa, mikä tuo meidät lähemmäksi toisiamme. Monet eivät ymmärrä, kuinka se vaikuttaa meihin ja sisäympäristöömme.

Ilmanpuhdistimet Ilmanlaatu Julkiset kiinteistöt

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö