Pölynpoistojärjestelmät teollisuusympäristöön

Pölynpoistojärjestelmät (APC)

Melkein jokainen teollisuusprosessi tuottaa jonkinlaista pölyä, sumua tai savua. Camfil APC:n teollisuuden pölynpoistojärjestelmät soveltuvat lähes kaikille teollisuuden aloille. Ne auttavat parantamaan sisäilman laatua ja työympäristön turvallisuutta.

Teollisuudessa pölynhallinta tuottaa haasteita; tuotantoa on pyrittävä tehostamaan samalla kun tulee huomioida niin energiatehokkuus kuin sisäilman laatu (IAQ). Laadukas pölyn ja savukaasujen hallinta voi parantaa kaikkia näitä osa-alueita ja auttaa sinua luomaan turvallisen työympäristön sekä suojaamaan tuotteita.

Ilmansuodatusratkaisumme soveltuvat useimmille teollisuudenaloille, kuten metalliteollisuuteen, autoteollisuuteen, lääketeollisuuteen, elintarviketeollisuuteen ja kaivostoimintaan. Camfilin pölyn ja savukaasun poistojärjestelmiä on saatavana seuraavilla suodatustekniikoilla:

Kuivasuodatus: Kuivan, hienon, kuituisen, tahmean, palavan pöly ja savun hallinta.

Märkäsuodatus: Kipinöiden, räjähtävän, tahmean, kostean tai palavan pölyn turvallinen hallinta.
Pikalinkit

Teollisessa toiminnassa on haasteena valvoa sisäilman laatua samalla kun tavoitellaan energiansäästöä ja tuotannon tehokkuuden lisäämistä. Pölynhallintajärjestelmät, voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Järjestelmillä ehkäistään, poistetaan tai vähennetään elintarvikkeiden ja tuotteiden pilaantumista ja pidennetään tuotteiden käyttöikää, samalla suojaten tuotantoprosessien herkkiä ja kalliita laitteita sekä henkilöstöä. Camfil APC voi auttaa sinua ratkaisemaan pölyongelmat tuotannossa.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö