materiaalinkäsittely

Materiaalinkäsittely

Prosessiteollisuuden raskaasti saastunut ilma voi haitata prosesseja sekä aiheuttaa terveys- ja ympäristöriskejä. Tehokkaat ilmansuodatus- ja korroosionhallintaratkaisut auttavat eliminoimaan tällaiset ongelmat.

Ilmaa saastuttavat runsas pöly, räjähtävä pöly ja molekyyliepäpuhtaudet. Ne aiheuttavat hajuja ja korroosiota ja voivat jopa olla myrkyllisiä työntekijöille ja ympäristölle. Tarkoituksenmukaiset ilmansuodatusratkaisumme toimivat tehokkaasti ja pitkään vaativissakin käyttöolosuhteissa.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö