Kierrätys

Kierrätys & Jätehuolto

Minimoi kierrätyslaitoksen tai jätteenkeruuaseman pölynmuodostus ja hajupäästöt sekä noudata ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä tehokkaiden ilmansuodatusratkaisujen avulla.

Kierrätys suojaa luontoa ja koko yhteiskuntaa saastumiselta. Kierrätyslaitoskin tarvitsee puhdasta ilmaa. Suojele laitosta, laitteita ja henkilöstöä sekä estä pölyräjähdykset, hajuhaitat ja muut työturvallisuusriskit tärkeissä tuotantotiloissa.

Kierrätyslaitosten käsittelemiin jätteisiin liittyvät terveyshaitat

Kierrätyslaitoksiin tuodaan kotitaloudesta ja teollisuudesta peräisin olevaa jätemateriaalia, josta syntyy runsaasti hienojakoista pölyä. Kiinteitä kierrätysjätteitä ovat esimerkiksi metallit, lasi, kartonki, muovi ja puu. Sekajätteiden käsittelylaitoksiin tuodaan sekä orgaanista että epäorgaanista jätettä, joka täytyy erotella.

Prosesseissa syntyy hajuja, joiden aiheuttajia ovat esimerkiksi rikkivety, dimetyylisulfidi ja merkaptaanit. Ihmisnenä erottaa hajut jopa miljardisosien tasolla, joten pienetkin pitoisuudet voivat aiheuttaa epämiellyttävää hajua.

Ja koska lähes kaikki kiinteä jäte, kuten metalli, voi räjähtää pölymäisessä muodossa, kierrätyslaitoksilla ongelmana eivät ole pelkästään hajut vaan myös pölyräjähdykset ja tulipalot.

Pienennä hajuhaittoja ja pölyyn liittyviä riskejä tehokkaalla ilmansuodatuksella

Joissakin laitoksissa sekajäte poltetaan ja käytetään energiantuotannon polttoaineena. Polttolaitoksissa on usein käytössä toiminnanaikaiset hajunestojärjestelmät. Laitoksilla joudutaan kuitenkin yleensä pitämään vuosittain monen viikon huoltoseisokki. Tällöin hajuhaittoja voidaan ehkäistä ohivirtaussilmukkaan asennetulla varamolekyylisuodattimella.

Nykyaikaisissa taajamissa kotitalousjätettä ei välttämättä kerätä enää jäteautoilla, vaan se toimitetaan paineilmakuljettimella kotitalouksista keskitettyyn keruupisteeseen maan alla kulkevia putkia pitkin. Tällöin keruurakennuksen poistoilmajärjestelmässä täytyy olla pölyn- ja hajunsuodatusratkaisu, jotta asukkaille aiheutuvat haitat voidaan välttää.

 

Viimeisimmät artikkelit

CAMFILIN VAIHTOSUODATTIMILLA OPTIMOIT PÖLYNHALLINTAJÄRJESTELMÄSI TOIMINNAN

Julkaistu maanantai 22. tammikuuta 2024

Tiesitkö, että Camfil tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia suodatinpatruunoita ja kasettisuodattimia jälkiasennettavaksi markkinoiden yleisimpiin pölynpoistojärjestelmiin.

Tuotanto ja logistiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Energiantuotto & Kaasuturbiinit Ruoka ja juoma

Camfil City - virtuaalimaailma täynnä ratkaisuja ilmanlaadun haasteisiin. Suojelemme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöämme.

Julkaistu torstai 1. syyskuuta 2022

Kaikki tuotteitamme ostavat ihmiset eivät ole ilmansuodatuksen asiantuntijoita, eikä heidän myöskään tarvitse olla. Camfil Cityn tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia perusteet siitä, mitä puhtaan ilman ratkaisumme voivat tehdä heidän hyväkseen.

Kestävä Kehitys Asiakastarinat Tuotanto ja logistiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Elektroniikka ja optiikka Standardeja ja asetuksia Energiantuotto & Kaasuturbiinit Virusten leviämisen hallinta Take a breath Opi ja koe Innovaatiot teknologia ja tutkimus Ilmanlaatu Julkiset kiinteistöt Ruoka ja juoma Ilmanpuhdistimet
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö