Hotellit

Hotellit

Varmista hotellisi hyvä maine tarjoamalla hotellivieraille ja henkilökunnalle puhdasta, suodatettua ilmaa.

Helppo sisäänkirjautuminen, puhtaat liinavaatteet, huonepalvelu... ja puhdas ilma. Hotelli- ja ravintola-alalla puhtaus ei ole pelkkä tervetullut lisä, vaan välttämättömyys. Puhdas ilma, ilmastointi ja viihtyvyys ovat korkealla hotelliyöpyjien vaatimuslistalla. Hotellivieraat saattavat viettää jopa 90 % ajastaan sisätiloissa, joten sisäilman laatu voi olla ratkaiseva tekijä hotellia valittaessa, erityisesti suurkaupungeissa, joissa ilma on usein saastunutta. 

Puhtaan ilman haasteet hotelleissa

  • Tasainen hiukkasten, kemikaalien, pakokaasujen ja muiden epäpuhtauksien virta ulkoilmasta käytäville ja hotellihuoneisiin 
  • Puhdistusaineiden, savun, vesivahinkojen tai remonttitöiden aiheuttamat hajut, jotka voivat heikentää ilmanlaatua ja vaikuttaa suoraan hotellivieraiden viihtyvyyteen sekä terveyteen
  • Putkistoissa ja seinien sisällä piilevät homeet ja bakteerit sekä kokolattiamatoista ja kalusteista irtoavat kaasut 
  • Allergia- tai astmahuoneiden kasvava kysyntä
  • Hotellin eri tilojen, kuten keittiön, aulan, baarin, pysäköintihallin, kokoustilojen ja huoneiden, vaatimukset 

Puhdistetun ilman hyödyt hotelleissa

Hotellikäyttöön tarkoitetut Camfilin energiatehokkaat suodattimet ja ilmanpuhdistimet eivät pelkästään suodata ilmaa. Ne poistavat ja tuhoavat epäpuhtauksia, kuten hajuja, pölyhiukkasia, allergeeneja ja bakteereja, haitallisia kaasuja, kemikaaleja ja VOC-yhdisteitä. Ne eivät pelkästään tuota puhdasta ilmaa ilmanlaadun parantamiseksi, vaan ne myös auttavat kiinteistön omistajia pienentämään energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.

  • Hanki enemmän uskollisia asiakkaita ja entistä parempia arvosteluja. Hotellivieraiden on voitava työskennellä tehokkaasti kokouksissa ja nauttia vapaa-ajastaan. Puhdas ilma varmistaa heidän viihtyvyytensä, terveytensä ja tyytyväisyytensä.
  • Säästä energiakuluissa. Ilmastoinnin ja ilmanlaadun säätelyn osuus hotellinpidon kokonaiskustannuksista voi olla jopa 15–20 prosenttia. Älä rajoita tuloilman määrää vaan paranna ilmanlaatua energiatehokkailla ilmansuodattimilla. 
  • Käytä vähemmän aikaa siivoukseen. Ilmansuodattimemme ja ‑puhdistimemme poistavat pölyn ja estävät sitä laskeutumasta. Hotellihuoneet pysyvät puhtaampina, ja niiden siivoaminen onnistuu nopeammin.
  • Tarjoa terveellinen työympäristö. Suodatettu ilma voi suojata hotellin henkilökuntaa tartuntataudeilta ja parantaa tuottavuutta.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö