Ilmansuodatus energiantuotantojärjestelmille

Energiantuotantojärjestelmät

Ilmansuodatuksella on merkittävä rooli esimerkiksi tuuli-, lämpö-, ydin- ja biokaasuenergian tuotannossa. Ilmansuodattimet ovat ratkaisevan tärkeitä prosessin turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta.

Innovatiiviset ilmansuodatusratkaisut voivat olla kilpailluilla ja säännellyillä markkinoilla kilpailuetu, jolla on merkittävä vaikutus toiminnan kannattavuuteen. Kun tuotantolaitoksen olosuhteet ovat tiedossa, tuloilmajärjestelmät voidaan optimoida toiminta- ja kunnossapitotarpeiden mukaisesti, huoltovälejä voidaan pidentää ja tuotantovolyymia lisätä.


Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö