Museot ja kulttuurikeskukset

Museot & Kulttuurikeskukset

Suojaa museon tai kulttuurikeskuksen kokoelmat puhtaan ilman avulla. Tehokkaat hiukkassuodattimemme auttavat säilyttämään herkkiä näyttelyesineitä tuleville sukupolville ja suojaamaan henkilökunnan sekä kävijöiden terveyttä.

Museoiden, kirjastojen, arkistojen ja muiden kulttuurikeskusten toiminta riippuu niiden kyvystä hoitaa ja suojella historiallisia esineitä, jotka luonnollisessa ympäristössä katoaisivat tai tuhoutuisivat. 

Hyvän ilmanlaadun merkitys kulttuurilaitoksissa

  • Sisäiset ja ulkoiset epäpuhtaudet, kuten pöly, kaasut, kemikaalit, valo ja kosteus, voivat aiheuttaa monille esineille peruuttamatonta vahinkoa.
  • Hyvästä sisäilman laadusta hyötyvät myös henkilökunta ja vierailijat, joille huono sisäilma voisi aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai silmien ärsytystä.
  • Laadukkaat LVI-järjestelmät ja pienhiukkasia poistava ilmansuodatusratkaisut ovatkin erittäin tärkeitä museoiden työntekijöiden ja museovieraiden terveyden sekä arvokkaiden kokoelmien suojaamisessa.

Gallerioiden, kirjastojen, arkistojen ja museoiden ilman epäpuhtaudet

Sisäiset ja ulkoiset epäpuhtauksien lähteet:

  • Pakokaasuista sekä muista ulkoilmassa tapahtuvista palamisprosesseista syntyvä typpidioksidi, rikkidioksidi ja otsoni
  • Paperien, puuesineiden, tallenteiden, kalusteiden ja muiden selluloosapohjaisten materiaalien sisältämä muurahais- ja etikkahappo
  • Puhdistusaineet, maalit, tiivistysaineet ja vernissa
  • Ihmisistä irtoavat hiukkaset
  • Nykyiset ilmastointijärjestelmät, joista ilmaan pääsee pölyyn sitoutuneita metalleja
  • Salamavalokuvauksen aiheuttamat korkeat otsonipäästöt
  • Teosten siirtelystä tai puhdistamisesta syntyvä pöly, lika ja hiukkaset

Suojaa taideteoksia ja ihmisten terveyttä

Konservaattorien ja ilmastointiasiantuntijoiden tietämyksen ansiosta sinun on helppo valita sopivin suodatinyhdistelmä ilmanlaadun hallintaan, vaikka käytettävissäsi olisi vain rajallisesti resursseja. 

Molekyylisuodatuksen johtavana asiantuntijana Camfil voi auttaa sinua ilmansuodatusstrategian laatimisessa. Camfil on suunnitellut ja toimittanut aktiivihiilisuodatusjärjestelmiä moniin tunnettuihin museoihin ja taidegallerioihin kaikkialla maailmassa, muun muassa Firenzen Uffizi Galleryyn, Lontoon British Libraryyn ja Tukholman Moderna Museetiin.

Viimeisimmät artikkelit

Laptop

Puhdasilmaratkaisujen todelliset kustannukset

Julkaistu maanantai 24. kesäkuuta 2024

Usein ilmansuodattimien tai pölynkerääjien alkuperäinen hankintahinta on vain jäävuoren huippu. Todelliset energia-, huolto- ja hävittämiskustannukset piilevät pinnan alla. Jotta päätös olisi pitkällä aikavälillä taloudellisin, kaikki tekijät huomioon ottava yksityiskohtainen laskelma auttaa vähentämään kokonaiskustannuksia.

Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Kestävä Kehitys Ruoka ja juoma Julkiset kiinteistöt

ilmanvaihto auttaa rakennusta hengittämään

Julkaistu keskiviikko 18. lokakuuta 2023

Miksi ilmanvaihto on niin tärkeä, miten se toimii ja mitkä tekijät takaavat terveellisen ja tuottavan sisäilmaympäristön rakennuksissamme?

Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Julkiset kiinteistöt

AirImage-COR

Julkaistu keskiviikko 19. heinäkuuta 2023

Korroosiota ei yleensä tunnisteta, ennen kuin se on liian myöhäistä, ja seurauksena on vahinko, joka olisi voitu estää. Camfilin AirImage-COR-korroosionvalvontamittari seuraa ilmassa olevia syövyttäviä kaasuja ja ilmoittaa, milloin ilmansuodattimet on vaihdettava, jotta herkät elektroniset laitteet pysyvät suojattuina.

Elektroniikka ja optiikka

Camfil City - virtuaalimaailma täynnä ratkaisuja ilmanlaadun haasteisiin. Suojelemme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöämme.

Julkaistu torstai 1. syyskuuta 2022

Kaikki tuotteitamme ostavat ihmiset eivät ole ilmansuodatuksen asiantuntijoita, eikä heidän myöskään tarvitse olla. Camfil Cityn tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia perusteet siitä, mitä puhtaan ilman ratkaisumme voivat tehdä heidän hyväkseen.

Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Kestävä Kehitys Take a breath Ilmanlaatu Ruoka ja juoma Julkiset kiinteistöt Opi ja koe Standardeja ja asetuksia Asiakastarinat Ilmanpuhdistimet Virusten leviämisen hallinta Energiantuotto & Kaasuturbiinit Innovaatiot teknologia ja tutkimus

CamCarb VG poistaa tehokkaasti Hajuja sekä syövyttäviä ja haitallisia epäpuhtauksia ilmasta

Julkaistu tiistai 26. huhtikuuta 2022

CamCarb VG -moduulit ovat kestäviä ratkaisuja, jotka sopivat täyteilma- (ulkoilma) ja kierrätysilmajärjestelmiin. Ensisijainen käyttötarkoitus on happamien kaasujen hallinta, jotka aiheuttavat elektroniikan ja sähkölaitteiden korroosiota raskaassa prosessiteollisuudessa, kuten sellu- ja paperitehtaissa, petrokemian jalostamoissa, kaivos- ja metallinjalostustoiminnoissa sekä jätevedenpuhdistamoissa.

Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Ilmanlaatu Julkiset kiinteistöt

Mitä korroosion vaikutukset ovat?

Julkaistu maanantai 11. helmikuuta 2019

Korroosio voi vaikuttaa merkittävästi historiallisten muistomerkkien ja -esineiden kuntoon. Epäpuhdas ilma aiheuttaa korroosiota, ja ilmanlaatu huononeen maailmassa kaiken aikaa. Opi suojautumaan ilmansaasteita ja korroosiota vastaan.

Elektroniikka ja optiikka

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö