Museot ja kulttuurikeskukset

Museot & Kulttuurikeskukset

Suojaa museon tai kulttuurikeskuksen kokoelmat puhtaan ilman avulla. Tehokkaat hiukkassuodattimemme auttavat säilyttämään herkkiä näyttelyesineitä tuleville sukupolville ja suojaamaan henkilökunnan sekä kävijöiden terveyttä.

Museoiden, kirjastojen, arkistojen ja muiden kulttuurikeskusten toiminta riippuu niiden kyvystä hoitaa ja suojella historiallisia esineitä, jotka luonnollisessa ympäristössä katoaisivat tai tuhoutuisivat. 

Hyvän ilmanlaadun merkitys kulttuurilaitoksissa

  • Sisäiset ja ulkoiset epäpuhtaudet, kuten pöly, kaasut, kemikaalit, valo ja kosteus, voivat aiheuttaa monille esineille peruuttamatonta vahinkoa.
  • Hyvästä sisäilman laadusta hyötyvät myös henkilökunta ja vierailijat, joille huono sisäilma voisi aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai silmien ärsytystä.
  • Laadukkaat LVI-järjestelmät ja pienhiukkasia poistava ilmansuodatusratkaisut ovatkin erittäin tärkeitä museoiden työntekijöiden ja museovieraiden terveyden sekä arvokkaiden kokoelmien suojaamisessa.

Gallerioiden, kirjastojen, arkistojen ja museoiden ilman epäpuhtaudet

Sisäiset ja ulkoiset epäpuhtauksien lähteet:

  • Pakokaasuista sekä muista ulkoilmassa tapahtuvista palamisprosesseista syntyvä typpidioksidi, rikkidioksidi ja otsoni
  • Paperien, puuesineiden, tallenteiden, kalusteiden ja muiden selluloosapohjaisten materiaalien sisältämä muurahais- ja etikkahappo
  • Puhdistusaineet, maalit, tiivistysaineet ja vernissa
  • Ihmisistä irtoavat hiukkaset
  • Nykyiset ilmastointijärjestelmät, joista ilmaan pääsee pölyyn sitoutuneita metalleja
  • Salamavalokuvauksen aiheuttamat korkeat otsonipäästöt
  • Teosten siirtelystä tai puhdistamisesta syntyvä pöly, lika ja hiukkaset

Suojaa taideteoksia ja ihmisten terveyttä

Konservaattorien ja ilmastointiasiantuntijoiden tietämyksen ansiosta sinun on helppo valita sopivin suodatinyhdistelmä ilmanlaadun hallintaan, vaikka käytettävissäsi olisi vain rajallisesti resursseja. 

Molekyylisuodatuksen johtavana asiantuntijana Camfil voi auttaa sinua ilmansuodatusstrategian laatimisessa. Camfil on suunnitellut ja toimittanut aktiivihiilisuodatusjärjestelmiä moniin tunnettuihin museoihin ja taidegallerioihin kaikkialla maailmassa, muun muassa Firenzen Uffizi Galleryyn, Lontoon British Libraryyn ja Tukholman Moderna Museetiin.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö