Turvavaihtokotelot

Turvavaihtokotelot

Suodattimien turvavaihtokoteloita käytetään erityisesti bioturvallisuuslaboratorioiden ja sairaaloiden poistoilman suodatuksessa ja muissa käyttötarkoituksissa, joissa suodattimen vaihtaminen ei saa aiheuttaa kontaminaatioriskiä.

Camfilin tuotevalikoimaan sisältyy ratkaisuja kaikkiin turvallisuustarpeisiin aina alhaisen riskin käyttötarpeista bioturvallisuuslaboratorioiden suuren riskin turvaluokitukseen BSL4 saakka.
Turvakoteloita tarvitaan pääasiassa herkissä käyttötilanteissa, joissa on riski ihmisten, eläinten tai ympäristön altistumisesta erittäin tarttuville mikro-organismeille tai viruksille.
Käytetyissä suodattimissa on usein jäljellä haitallisia kontaminaatteja. Suodattimien vaihtaminen on työntekijöille turvallista, koska koteloissa on BIBO-vaihtojärjestelmä (Bag In, Bag Out).
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö