Ruokatuotanto

Elintarvikkeiden käsittely

Suojaa henkilöstöä ja tuotantolaitteita sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksilta elintarviketuotantoon räätälöidyillä ratkaisuilla.

Camfil suhtautuu elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajien terveyteen vakavasti. Laadukkaaseen tutkimus-, kehitys- ja laadunvarmistustyöhön perustuvat uraauurtavat elintarviketeollisuuden ilmansuodatin- ja puhdastilaratkaisumme auttavat jatkuvasti kiristyvien elintarvikehygienia- ja turvallisuussäädösten noudattamisessa.

Elintarviketeollisuudelle suunnitellut ilmansuodatustuotteet

Näin Camfilin ilmansuodatin- ja pölynkeräinratkaisut toimivat tuotantolaitoksessasi:

 • Ne rajoittavat homeiden, bakteerien, virusten, VOC-yhdisteiden ja kuiva-aineiden hienojakeisen pölyn aiheuttamaa mikrobiologista ristikontaminaatiota.
 • Ne parantavat laitteiston korroosionkestoa.
 • Ne torjuvat hajuja.
 • Ne vähentävät tuotantokatkoja ja tuotehävikkiä.
 • Ne tehostavat tuotantoa, sillä suodattimet on nopea asentaa ja niiden käyttö on helppoa.
 • Ne ovat elintarviketurvallisuusstandardien mukaisia – tarjoamme tarvittaessa elintarvikekontaktiin soveltuvuutta koskevan sertifioinnin.
 • Ne parantavat kuluttajien tyytyväisyyttä.
 • Ne maksimoivat laadun ja parantavat säilyvyyttä.

ProSafe-suodatintuotteemme tuovat elintarvikeyhtiöille mielenrauhaa. Ne täyttävät tiukimmat elintarviketeollisuutta koskevat säädökset. Ne myös parantavat energiatehokkuutta ja pienentävät kokonaiskustannuksia.

Optimoi tuotannon tehokkuus ja pienennä riskejä elintarviketurvallisuuden takaavilla ilmansuodatustuotteilla

Selvitämme ilmansuodatustarpeesi yhdessä kanssasi ja neuvomme ilmanlaatua koskevissa lakisääteisissä vaatimuksissa.

Ratkaisujemme auttavat noudattamaan seuraavia alan vaatimuksia ja standardeja:

 • Elintarvikekontaktiin soveltuvuutta koskeva sertifiointi
 • VDI 6002 ja ISO 846, inertit raaka-aineet sekä mikrobien kasvun ja elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikkenemisen ehkäiseminen
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, kaikki elintarviketeollisuuteen liittyvät tuotteet
 • Tuotteet, jotka täyttävät HACCP-riskivaatimukset (vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet)
 • Suodattimen merkinnät, tunnistaminen ja raaka-aineiden jäljitettävyys
 • ISO 16890, taatut suodatustehokkuustasot
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö