Jäteveden käsittely

Jäteveden käsittely

Älä tukehduta liiketoimintaasi. Minimoi epäpuhtaan ilman vaikutukset ympäristöön ja henkilöstöön ja estä laitteistojen korroosio jäteveden käsittelylaitoksille tarkoitetuilla Camfilin kaasun-, hajun- ja korroosionhallintaratkaisuilla.

Väestönkasvu ja ilmaston lämpeneminen aiheuttavat yhdessä merkittäviä haasteita puhtaan veden saannille. Jäteveden käsittelylaitokset ovat erittäin tärkeä osa infrastruktuuria lähes kaikkialla maailmassa.

Pahat hajuhaitat ovat yleinen ongelma jäteveden puhdistuksessa. Kaupunkien levittäytyessä yhä laajemmalle ja viheralueiden suojelun merkityksen kasvaessa jätevesilaitokset sijaitsevat usein asumiskeskittymien lähistöllä. Hajut eivät pelkästään aiheuta epämukavuutta laitoksessa ja ympäristössä, vaan niillä voi olla merkittävä vaikutus henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen sekä käsittelylaitteiden kuntoon.

Haitalliset ja pahanhajuiset syövyttävät kaasut

Toisin kuin aiemmat jätevesien käsittelylaitokset, jotka usein sijaitsivat kaukana kaupungeista, nykyaikaiset laitokset sijaitsevat yleensä lähellä kaupunkia ja ne sijoitetaan mahdollisimman suljettuihin tiloihin, toisinaan osittain tai kokonaan maan alle. 

Suljettu tila auttaa pitämään hajujen leviämisen kurissa, mutta siitä aiheutuu muita ongelmia. Tilaan voi erityisesti kertyä metaania, joka on hajuton, mutta räjähdysherkkä kaasu. Siksi suljetut tilat täytyy ilmastoida, jotta niiden metaanipitoisuus pysyy turvallisella tasolla. Poistoilman vapautuessa laitoksesta ilmakehään vapautuvat samalla myös pahanhajuiset kaasut. Poistoilmajärjestelmään täytyy integroida hajunhallintaratkaisu.

Hajun taustalla on monimutkainen kaasuseos. Ikävimpiä kaasuja ovat rikkivety (”mädän kananmunan haju”, H2S) ja merkaptaanit, mutta pahanhajuisessa ilmassa on mukana myös orgaanisia rikkiyhdisteitä, ammoniakkia (NH3) ja orgaanisia vetykaasuja.

Kunnollisen ilmansuodatuksen hyödyt

Jäteveden käsittelylaitoksilla ongelmia aiheuttavat myös happamat kaasupäästöt. Jos kaasuja ei poisteta ohjaamojen tuloilmasta, ne vahingoittavat sähkölaitteita, joilla säädellään monimutkaisia prosessilaitteita, kuten pumppuja ja tuloputkia.

Molekyylisuodatus ratkaisee käsittelylaitosten epäpuhtauksia sisältäviin päästöihin sekä tuloilmaan liittyvät yleiset ongelmat. Ratkaisuilla on muun muassa seuraavia hyötyjä:

  • Hajuhaitoista ei tule valituksia, ja suhteet paikallisyhteisöön pysyvät kunnossa. Pahoihin hajuihin reagoidaan usein herkästi, ja eri ihmiset sietävät hajuja eri tavalla. Molekyylisuodatus on vakiintunut tapa vähentää jäteveden käsittelylaitoksissa syntyviä hajuja.
  • Ne suojaavat turvallisuusriskeiltä. Altistuminen suurille kaasupitoisuuksille voi olla kohtalokasta. Esimerkiksi pitkittynyt altistuminen rikkivedylle voi aiheuttaa uneliaisuutta ja jopa kuoleman.
  • Laitteiden vahingoittuminen ja huoltoseisokit vähenevät. Käsittelylaitteiden jatkuva altistuminen tietyille kaasuille voi aiheuttaa vaikeita korroosiovaurioita ja jopa tarkastuskaivojen sekä viemäriputkien sortumisen.

 

Viimeisimmät artikkelit

AirImage-COR

Julkaistu keskiviikko 19. heinäkuuta 2023

Korroosiota ei yleensä tunnisteta, ennen kuin se on liian myöhäistä, ja seurauksena on vahinko, joka olisi voitu estää. Camfilin AirImage-COR-korroosionvalvontamittari seuraa ilmassa olevia syövyttäviä kaasuja ja ilmoittaa, milloin ilmansuodattimet on vaihdettava, jotta herkät elektroniset laitteet pysyvät suojattuina.

Elektroniikka ja optiikka

Turun seudun puhdistamon ilmanvaihtojärjestelmät optimoitiin paremmin vastaamaan nykyisiä tarpeita

Julkaistu perjantai 5. toukokuuta 2023

Epäpuhdas ilma heikentää työskentelyolosuhteita jäteveden käsittelylaitoksessa ja aiheuttaa haittoja myös laitoksen ympäristöön. Turun seudun puhdistamon ilmanvaihtojärjestelmät optimoitiin paremmin vastaamaan nykyisiä tarpeita Camfilin avulla

Asiakastarinat Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Energiantuotto & Kaasuturbiinit

Camfil City - virtuaalimaailma täynnä ratkaisuja ilmanlaadun haasteisiin. Suojelemme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöämme.

Julkaistu torstai 1. syyskuuta 2022

Kaikki tuotteitamme ostavat ihmiset eivät ole ilmansuodatuksen asiantuntijoita, eikä heidän myöskään tarvitse olla. Camfil Cityn tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia perusteet siitä, mitä puhtaan ilman ratkaisumme voivat tehdä heidän hyväkseen.

Take a breath Innovaatiot teknologia ja tutkimus Asiakastarinat Tuotanto ja logistiikka Julkiset kiinteistöt Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Kestävä Kehitys Opi ja koe Elektroniikka ja optiikka Ilmanlaatu Ilmanpuhdistimet Energiantuotto & Kaasuturbiinit Standardeja ja asetuksia Virusten leviämisen hallinta

CamCarb VG poistaa tehokkaasti Hajuja sekä syövyttäviä ja haitallisia epäpuhtauksia ilmasta

Julkaistu tiistai 26. huhtikuuta 2022

CamCarb VG -moduulit ovat kestäviä ratkaisuja, jotka sopivat täyteilma- (ulkoilma) ja kierrätysilmajärjestelmiin. Ensisijainen käyttötarkoitus on happamien kaasujen hallinta, jotka aiheuttavat elektroniikan ja sähkölaitteiden korroosiota raskaassa prosessiteollisuudessa, kuten sellu- ja paperitehtaissa, petrokemian jalostamoissa, kaivos- ja metallinjalostustoiminnoissa sekä jätevedenpuhdistamoissa.

Tuotanto ja logistiikka Julkiset kiinteistöt Biotieteet ja terveydenhuolto Elektroniikka ja optiikka Ilmanlaatu

Tanskalainen Middelfartin jätevedenpuhdistamo vähentää hajuhaittoja hiilisuodatuksen avulla

Julkaistu keskiviikko 29. joulukuuta 2021

Jätevesi käy läpi pitkän prosessin Middelfart jätevedenpuhdistamossa, jossa jätevesi käsitellään ja prosessin lopussa siitä tulee lopulta puhdistettua vettä, joka päästetään sitten Middelfartia ympäröivään mereen. Lisäksi sivutuotteena syntyvä biokaasu muunnetaan sähköksi ja lämmöksi sekä biolannoitteeksi, jota käytetään viljelijöiden pelloilla.

Asiakastarinat Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Energiantuotto & Kaasuturbiinit

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö