tutustu työpaikkaamme
Olemme ylpeitä työpaikastamme

Tutustu työpaikkaamme

Haluatko olla ylpeä työpaikastasi? Onko arvon tuottaminen asiakkaille intohimosi?
Haluatko tehdä maailmasta paremman paikan?

Liity joukkoomme ja yhdy missioomme: Puhdas ilma on ihmisoikeus.

Lue alta ydinarvoistamme ja siitä, kuinka varmistamme, että tämän päivän toimintamme
vaikuttaa myönteisesti tulevaisuuteen.

Ydinarvomme

Ydinarvomme edustavat yhtiön sielua – keitä olemme ja mihin olemme matkalla. Kannustamme jokaista kanssamme työskentelevää sisäistämään Camfilin arvot ja toimimaan niiden mukaisesti.

Luotettavuus

Olemme luotettavia, sillä tunnemme markkinat ja toimimme rehellisesti ja totuudenmukaisesti. Työntekijöidemme, tuotteidemme ja prosessiemme on aina täytettävä tai ylitettävä sovitut tulokset.

Sitoutuminen

Olemme sitoutuneet aina pyrkimään kohti parhaita mahdollisia ratkaisuja ja toimimaan oman osaamisalueemme teknologian ja ympäristöasioiden kehityksen etulinjassa.

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaamme ovat etusijalla: tunnistamme asiakkaiden tarpeet ja luomme heille pitkäkestoista arvoa.

Tiimityö

Yhteistyö vahvistaa meitä ja parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä paikallisesti ja kansainvälisesti.

Jatkuvaa kehittymistä

Camfililla rohkaistaan saavuttamaan tavoitteet – ja luomaan sen jälkeen uusia.

Käymme esimerkiksi jatkuvaa vuoropuhelua suodatinmateriaalien toimittajien kanssa sekä suunnittelemme suodatininnovaatioita. Tällä tavoin pystymme vähentämään suodatintemme ilmanvastusta ja siten suoraan parantamaan niiden ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuutta, joiden ilmanvaihtokoneissa ja muissa suodatusjärjestelmissä käytetään meidän tuotteitamme.

Autamme joka päivä asiakkaitamme valitsemaan energiatehokkaimpia suodattimia, joilla saavutetaan vähäinen energiankulutus, tehostetaan liiketoimintaa ja kohennetaan planeetan tilaa.

Omistautunut urasi kehittämiselle

Camfililla tiedetään, että yhtiön tulevaisuus perustuu työntekijöihin panostamiseen. Meidän työntekijänämme saat mahdollisuuden oppia uusia taitoja, toteuttaa kaikkia mahdollisuuksiasi ja hyödyntää kykyjäsi liiketoiminnan vahvistamiseksi.

Suorituskyky

Varmistamme, että kaikki työntekijät saavat säännöllisesti palautetta suoriutumisestaan ja voivat keskustella kehittymisestään. Arvioimme suorituskykyä vuosittain, jolloin työntekijä voi arvioida edistymistään työssä ja saada tukea tulevien tavoitteidensa saavuttamiseen.

Teemme myös CAMPAIR-henkilöstökyselyä (Camfil Personnel Attitude Involvement Research), jonka avulla ymmärrämme paremmin, mitä yhtiö tekee hyvin, mitä kannattaa jatkaa entiseen tapaan ja missä tarvitaan muutosta ja mitä on tehtävä paremmin. 

Oppimismahdollisuudet

Camfil tarjoaa Camfil Academyssa sisäistä koulutusta, muun muassa suosittua uusien työntekijöiden koulutusta, joka on suunnattu ennen kaikkea uusille myynti- ja markkinointityöntekijöille. Tämä Camfilin kotona, Trosan toimistossa Ruotsissa järjestettävä kurssi perehdyttää tuoteportfolioomme sekä kulttuuriimme ja arvoihimme.

Kunnollinen yrityskansalainen

Olemme koko Camfil-konsernissa omistautuneet vaikuttamaan – työpaikalla, yhteisöissä ja maailmassa – koulutushankkeiden, vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisjohtamisen keinoin. Olemme ilmansuodatusalan johtava toimija ja hyödynnämme maailmanlaajuista asiantuntemustamme ympäristöä hyödyttävän suorituskyvyn ja kestävän kehityksen saavuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Onhan se meidän vastuumme.

Paikallisiin kestävään kehitykseen ja yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviin toimintoihin osallistuminen on olennainen osa yrityskansalaisuuttamme. Toteutamme tätä koko konsernin laajuisen CamfilCairing-ohjelman kautta ja osoitamme, että välitämme hengitysilmasta ja ympäristöasioista laajemminkin.  

 

Terveelliset ja turvalliset työpaikat

Haluamme sinun tekevän työssä parhaasi. Se tarkoittaa, että sinun on voitava pysyä töissä motivoituneena, terveenä ja turvassa.

Käytämme tuotantolaitoksissamme jatkuvasti eri riskienarviointimenetelmiä tunnistaaksemme työterveyteen ja ‑turvallisuuteen liittyviä riskejä. Turvallisuus on integroitu operatiivisiin käytäntöihimme ja johtamisjärjestelmiin keskeiseksi suorituskyvyn mittariksi. Mittaamme työterveys- ja ‑turvallisuuskirjauksia, tutkimme niitä ja määritämme toimia, joilla niitä voidaan välttää. 

Sukupuolten tasa-arvo ja inklusiivisuus

Camfilin tavoitteena on syrjimätön yrityskulttuuri, jossa niin miehet kuin naiset voivat irtautua stereotypioista ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Vuonna 2016 Manner-Euroopan ja Brittein saarten Camfil käynnisti yrityksen yhteiskuntavastuuhankkeen saadakseen sukupuolten tasa-arvon eurooppalaisen ja kansainvälisen standardin (GEEIS) mukaisen merkinnän. GEEIS on ensimmäisen maailmanlaajuisen sukupuolten tasa-arvoa työpaikoilla tukevan lahjarahasto Arborus Fundin sekä kansainvälisen sertifiointitoimisto Bureau Veritasin luoma. Se myönnetään kehittymään pyrkiville yrityksille, joissa kannustetaan naisia osallistumaan työpaikan päätöksentekoprosesseihin.

Camfilin yhtiöt Ranskassa, Ruotsissa ja Belgiassa ovat jo saaneet sertifikaatin. Työmme ei kuitenkaan lopu tähän. Jatkamme eteenpäin niin, että yhä useampi yhtiöistämme saa tunnustusta tasa-arvon edistämisestä työpaikalla.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö