Oppilaitokset

Oppilaitokset

Perehdy hyvän sisäilman hyötyihin oppilaitoksissa. Tarjoa opiskelijoille terveelliset olosuhteet ja auta heitä parantamaan oppimistuloksiaan hyvän sisäilman avulla.

Lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen – ja hyvä sisäilman laatu. Toimivan ilmanvaihtojärjestelmän ja ilmansuodatuksen avulla tarjoat parhaat olosuhteet oppimiselle ja tuottavalle työskentelylle.

Hyvä sisäilman laatu – ratkaiseva tekijä kaikissa oppilaitoksissa

Puhdas ja terveellinen sisäilma edistää oppimistuloksia sekä henkilökunnan ja koululaisten hyvinvointia. Laadukkaalla ilmanvaihdolla ja ilmansuodatuksella voidaan välttää kiinteistön käyttäjien terveysongelmia sekä kalliita remontteja. 

Oppilaitosten ilmanvaihdon ja -suodatuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että kiinteistön erilaisilla tiloilla voi olla yksilölliset sisäilmavaatimukset. Esimerkiksi kemian ja fysiikan laboratoriohuoneet, liikuntasalit ja puukäsityöluokat, vaativat tehokkaampia toimia kuin tavanomainen luokkahuone. 

Monet oppilaitokset sijaitsevat kaupunkialueilla, joten ilmanlaatua voivat heikentää erilaiset ulko- ja sisätiloista peräisin olevat epäpuhtaudet. Sisäilmaan voivat vaikuttaa niin yleiset ilmanlaatuongelmat kuin altistuminen liikenteen päästöille ja tutkimuslaboratorioiden kaasuille tai bakteereille ja viruksille.

Camfilin valikoimaan kuuluu tehokkaat hiukkas- ja molekyylisuodattimet sekä ilmanpuhdistimet, joiden avulla ratkaiset ilmanlaatuhaasteet oppilaitoksissa.

Hyvän sisäilman laadun edut oppilaitoksissa

  • Opiskelijoiden ja henkilöstön poissaolot vähenevät
  • Rakenteet pysyvät kunnossa ja energiatehokkuus paranee
  • Tuloilman tarve ulkoilmasta vähenee
  • Allergiaa ja astmaa sairastavien on helpompi hengittää
  • Korvausvastuut pienenevät
  • Ja ennen kaikkea - hyvä sisäilma suojelee opiskelijoiden eli, tulevaisuutemme toivojen, terveyttä
 
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö