Oppilaitokset

Oppilaitokset

Perehdy hyvän sisäilman hyötyihin oppilaitoksissa. Tarjoa opiskelijoille terveelliset olosuhteet ja auta heitä parantamaan oppimistuloksiaan hyvän sisäilman avulla.

Lukeminen, kirjoittaminen, laskento – ja hyvä sisäilman laatu. Hyvin huolletun LVI-järjestelmän avulla voit tarjota parhaat olosuhteet oppimiselle ja tuottavalle työskentelylle sekä tukea opiskelijoiden ja henkilökunnan saavutuksia.

Hyvä sisäilman laatu – ratkaiseva tekijä kaikissa oppilaitoksissa

Erilaisia koulukiinteistöjä käyttää karkeasti laskettuna 51 miljoonaa ihmistä joka arkipäivä. Monilla kiinteistöillä on kuitenkin merkittävästi korjausvelkaa, ja huono sisäilman laatu aiheuttaa ongelmia. Jos näihin haasteisiin ei nopeasti puututa, huono sisäilman laatu voi aiheuttaa lyhyt- ja pitkäaikaisia terveysongelmia, kalliita remontteja ja jopa korvausvastuita. 

LVI-järjestelmien ja kiinteistöjen käyttäjien haasteet

Koulut ja muut oppilaitokset tuottavat suunnittelijoille ja LVI-ammattilaisille melkoisesti päänvaivaa. Useimmat oppilaitokset ovat laajoja kiinteistöjä, joissa on esimerkiksi luokkahuoneita, laboratorioita, verstaita, voimistelusaleja, kirjastoja, teattereita, ruokaloita ja valokuvien kehityslaboratorioita. Fysiikan ja biologian opetuslaboratoriot tuovat omat haasteensa kiinteistön ilmanlaadulle. 

Hyvä oppimiskyky, joka on ratkaiseva tekijä oppimisen kannalta, on sidoksissa hyvään sisäilman laatuun.  Lisäksi monet oppilaitokset sijaitsevat kaupungeissa, joten ilmanlaatua voivat heikentää erilaiset ulko- ja sisätiloista peräisin olevat epäpuhtaudet. Oppilaitoksissa työskentelyä voivat haitata niin yleiset ilmanlaatuongelmat kuin altistuminen liikenteen päästöille ja tutkimuslaboratorioiden myrkyllisille kaasuille tai vaarallisille viruksille. 

Camfil tarjoaa tehokkaita ja paikallisesti asennettavia hiukkas- ja molekyylisuodattimia sekä epäpuhtauksien leviämistä rajoittavia ratkaisuja oppilaitosten kaikkiin ilmanlaatuongelmiin.

Hyvän sisäilman laadun edut oppilaitoksissa

  • Opiskelijoiden ja henkilöstön poissaolot vähenevät.
  • Rakenteet pysyvät kunnossa ja energiatehokkuus paranee.
  • Syöttöilman tarve ulkoilmasta vähenee.
  • Huono sisäilma ei kiristä hermoja.
  • Allergiaa ja astmaa sairastavien on helpompi hengittää.
  • Korvausvastuut pienenevät.
  • Ja ennen kaikkea hyvä sisäilma suojelee opiskelijoiden eli tulevaisuutemme toivojen terveyttä.
 
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö