Ympäristövaikutukset
Minkälaiset ympäristövaikutukset pussisuodattimillamme on?

Ympäristövaikutukset

Tuotteidemme ja palvelujemme jatkuvan kehittämisen kannalta on tärkeää tietää, minkälaiset yrityksemme ympäristövaikutukset ovat tänä päivänä. Tieto ei ainoastaan auta meitä kehittymään, vaan yhä useammat asiakkaistamme kaipaavat tietoa käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutuksista. Suurin osa muovikehystuotteistamme valmistetaan tehtaallamme Ruotsissa, Trosassa, josta ne toimitetaan meille Suomeen. Camfil Svenska Ab on Ruotsin ympäristökeskuksen avulla laatinut elinkaariarviointeja (LCA) eri pussisuodattimille, jotka ovat suosittuja tuotteita myös Suomessa. Elinkaariarviointi on menetelmä, jota käytetään tuotteen ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Elinkaariarvioinnin (LCA, Life Cycle Assessment) laatiminen antaa syvällisemmän käsityksen liiketoiminnasta ja sen eri toimintavaiheiden resurssien kulutuksesta, mikä auttaa tuotteiden ympäristövaikutusten kehittämisessä ja pienentämisessä. Elinkaariarvioinnissa huomioidaan tuotteen koko elinkaari kokonaisuutena, eikä keskittyä ainoastaan käytettäviin raaka-aineisiin ja niiden ympäristövaikutuksiin.


Ylijäämä- ja jätemateriaalien uudelleenkäyttö sekä parannellut valmistusprosessit kuuluvat kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Merkittävässä roolissa on myös yrityksen vuorovaikutteinen yhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Hyvän yhteistyökumppanin kanssa vaihdetaan ajatuksia ja löydetään uusia materiaaleja, tehokkaampia kuljetusreittejä sekä uusia toimintatapoja, jotka voivat pienentää tuotteen ympäristövaikutuksia kokonaisuutena.

Tuotteidemme elinkaariarvioinnin pohjalta olemme pystyneet laatimaan niille ympäristöselosteita (EPD, Environmental Product Declaration). Ympäristöselosteet on tarkistanut ja hyväksynyt riippumaton tarkastaja Sweco. Näin olemme varmistaneet, että selosteiden tiedot ovat luotettavia. Lue lisää täältä.

Kaikki tämä työ elinkaarianalyysien parissa liittyy suoraan YK:n maailmanlaajuiseen kestävyystavoitteeseen numero 12, Vastuullista kuluttamista.

Valmistus

Meille on tärkeää, että pienennämme jatkuvasti hiilijalanjälkeämme parantamalla tuottavuutta ja vähentämällä materiaalihukkaa. Teemme jatkuvaa työtä raaka-aineiden uudelleenkäytön sekä prosessien kehittämisen ja parantamisen puolesta, varmistaaksemme tuleville sukupolville kestävämmän ympäristön. Koska valmistamme itse suurimman osan tuotantolaitteistamme, voimme räätälöidä ratkaisuja, jotka on mukautettu juuri omalle liiketoiminnallemme. Läheinen yhteistyö toimittajiemme kanssa mahdollistaa vastuullisempien raaka-aineiden käytön, sillä hyvässä yhteistyössä ymmärretään molempien osapuolten tarpeet kestävälle kehitykselle. Tuotanto liittyy suoraan YK:n maailmanlaajuiseen kestävyystavoitteeseen numero 12, Vastuullista kuluttamista.

"What's on the box is in the box"

Hallitsemme tuotteidemme suorituskykyä ja laatua testauslaitteilla, jotta voimme varmistaa, että toimitamme asiakkaallemme juuri sellaisen tuotteen kuin olemme luvanneet. Tuotetestaus on merkittävä osa valmistusprosessia, sillä testauksen avulla voimme taata jokaiselle tuotteelle parhaan mahdollisen laadun niin suorituskyvyn kuin energiatehokkuuden osalta, sekä samalla varmistaa, että tuotteemme on vaadittujen standardien mukainen. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti ymmärtämään ilmansuodattimien merkitystä eri toimintaympäristöissä, sekä kuinka niitä voidaan valmistaa mahdollisimman tehokkaasti. Koulutamme aktiivisesti myös asiakkaitamme suodatintekniikkaan liittyvissä asioissa. Jos haluat tietää enemmän tai sopia koulutusajankohdan, ota meihin yhteyttä täältä.

Kemikaalit

Ympäristömme ja terveytemme kannalta on tärkeää, että niitä vaarantavien aineiden käyttö on mahdollisimman vähäistä. Yksi tavoitteistamme useiden vuosien ajan on ollut kemikaalien käytön asteittainen vähentäminen tai korvaaminen vähemmän vaarallisilla aineilla. Apuna tässä käytämme kemikaalijärjestelmää sekä kemikaalilainsäädäntöä. Meillä on tällä hetkellä hyvä käsitys siitä, mitä aineita käyttämämme tuotteet sisältävät ja olemme tämän ansioista pystyneet parantamaan myös henkilöstömme työturvallisuutta.

Energiankäyttö liiketoiminnassamme

Trosassa valmistettujen tuotteiden tuotannossa käytetty energia on 100 % uusiutuvaa energiaa. Trosan tehtaan lämmitys hoituu paikallisen lämpölaitoksen toimesta, joka on viime vuosina käyttänyt vain uusiutuvia raaka-aineita. Prosessien hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään uudelleen tehtaalla. Katso Camfil Svenska Ab:lle myönnetty 100 % uusiutuvan energian sertifikaatti (ruotsiksi).

Pakkaus

Suodatinpakkauksemme on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista, jotka ovat peräisin kestävää kehitystä tukevista lähteistä.

Trosan tehtaalla kerätään ja lajitellaan kaikki sinne toimitetut pakkaukset ja niistä raportoidaan eteenpäin paikalliselle jätteenkeräystoimitsijalle (FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Tehdas raportoi myös ostamansa ja käyttämänsä pakkausten määrän Ruotsin markkinoilla. Katso tehtaallemme myönnetty FTI-sertifikaatti

Yksi esimerkki kiertotaloudesta on, että käytämme lajiteltuja pakkauksia ja pakkausmuovia uudestaan suodatinvaihtopusseissa, jotka takaavat puhtaamman työympäristön heille, jotka käsittelevät ja vaihtavat likaisia ilmansuodattimia. Vaihtopussi on valmistettu noin 75 % kierrätetystä PET-muovista.

Tämä työ liittyy myös YK:n maailmanlaajuiseen kestävyystavoitteeseen numero 12, Vastuullista kuluttamista.

Kuljetus

Olemme tehneet aktiivista työtä viime vuosina raaka-ainehankintojen mukauttamisessa maksimaaliseen kuljetuskontin täyttöasteeseen. Tällä hetkellä kehitämme suunnitelmaa fossiilittomasta kuljetuksesta yhdessä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa.

Tämä työ liittyy useisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. mm. Tavoite 11, Kestävät kaupungit ja yhteisöt, joihin emme halua ilmaa saastuttavia päästöjä emmekä melua, sekä tavoite 3, joka koskee hyvää terveyttä ja hyvinvointia, jossa puhtaalla ilmalla on tärkeä rooli.

Ilmansuodattimien ympäristövaikutukset käytön aikana

Camfil alkoi työskennellä elinkaariarviointien kanssa jo 1990-luvulla ja tiedämme kokemuksesta, että suurin hiilijalanjälki syntyy tuotteen käytön aikana. Tästä syystä olemme työskennelleet aktiivisesti saavuttaaksemme yhteisen standardin ilmansuodattimien energialuokitukselle.

Kaavio näyttää jakauman eri vaiheiden välillä pussisuodattimen elinkaarianalyysissa. A1-A3: Tuotanto, A4: Kuljetus, B6: Käyttöenergia (määritetty Ruotsin energiantuotantojakauman mukaisesti). Jokainen yksittäinen väri vastaa tiettyä suodatinta.

Kaavio osoittaa suodattimien käytönaikaisen CO2-vaikutuksen eri maiden sähköntuotantojakauman mukaan, johon vaikuttaa se kuinka sähköenergia eri maissa tuotetaan. Pohjois- ja Keski-Euroopan energiatuotanto koostuu pääosin fossiilisista polttoaineista, puupolttoaineista sekä ydin-, vesi- ja tuulivoimasta, mutta niiden käyttöjen suhteet vaihtelevat eri maiden välillä.

* Ko. maan sähköntuotantojakauma
On kuitenkin tärkeää muistaa, että näiden tuotteiden tarkoituksena on puhdistaa ilmaa niin ympäristön kuin ihmisten terveyden vuoksi. Siksi on tärkeää, ettemme käytä alhaisempaa suodatusluokkaa pienemmän energiankulutuksen toivossa ja näin saavuta heikompaa ilmanlaatua. Lue lisää aiheesta Take a Breath -kampanjasivustoltame.


Suodattimemme on luokiteltu Euroventin ohjeen 4/21-2019 mukaisiin energialuokkiin Eurovent 4/21.

Ilmansuodatinta vaihdettaessa on suositeltavaa käyttää suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia ja käsineitä. Sulje likainen suodatin laatikkoon tai pussiin, jotta se ei vapauta ympäristöön hajua tai epäpuhtauksia, ennen kuin toimitat sen kierrätykseen tai poltettavaksi. Katso ohjevideomme turvallisesta suodatinvaihdosta täältä.

Kierrätys

Meiltä kysytään usein, kuinka tuotteemme tulisi kierrättää ja hävittää, kun ne on käytetty loppuun. Tähän ei ole täysin yksiselitteistä vastausta, sillä tuotteitamme käytetään erilaisissa ympäistöissä ja kierrätyksen kannalta olennaista on tietää, mihin suodattimet on asennettu, minkä tyyppistä pölyä/ainetta suodattimeen on tarttunut sekä mikä jätteenkäsittelylaitos vastaanottaa ne. Esimerkiksi ns. tavanomaisen kiinteistön suodattimet tulee hävittää eri tavoin kuin kiinteistön, jonka ilmasta suodatetaan vaarallisia kemikaaleja. Ohjeita eri tuotteiden kierrätykseen ja hävittämiseen löydät täältä.

Toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö