Puhallinsuodatinyksiköt (FFU)

Puhallinsuodatinyksiköt (FFU)

Puhallinsuodatinyksiköitä (FFU) käytetään hiukkasten poistamiseen kierrätetystä ilmasta puhdastilojen ilmanvaihdossa, jossa käytetään joko sekottavaa tai laminaarista ilmavirtausta.

Ne ovat itsenäisiä yksiköitä, joihin sisältyy HEPA-suodatin, puhallin ja ohjausjärjestelmä.
Puhallinsuodatinyksiköt tuottavat puhdastiloihin ja laboratorioihin puhdistettua ilmaa poistamalla kierrätetystä ilmasta haitalliset hiukkaset. Niitä käytetään biotieteiden alalla, elintarviketehtaissa ja mikroelektroniikkateollisuudessa. Toisin kuin puhdastilojen kattoon asennetut ilmanvaihtojärjestelmät, puhallinsuodatinyksiköt tuottavat huoneeseen positiivisen paineen, joka pienentää alakaton mahdollisten ohivuotojen aiheuttamaa kontaminaatioriskiä.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö