Säästä energiaa

SÄÄSTÄ ENERGIAA VALITSEMALLA OIKEANLAINEN ILMANSUODATIN

Julkaistu keskiviikko 4. tammikuuta 2023

Suodatin on helppo vaihtaa. Valitsemalla oikean suodattimen voit säästää suuren määrän energiaa ja samalla säilyttää korkean sisäilman laadun. Alhaista energiankulutusta ei saa kuitenkaan koskaan asettaa tehokkaan suodatuksen edelle. Suodattimen tärkein tehtävä on vähentää ilmassa olevien hiukkasten ja epäpuhtauksien määrää.  Optimaalinen ilmansuodatus on energiatehokasta ja ympäristöystävällistä, kun valitaan oikea suodatus- ja energialuokka.

Huonon sisäilman terveysvaikutuksia tutkitaan paljon ja uutta tietoa tuotetaan jatkuvasti.

Huonolla sisäilmalla on lukuisia terveyttä heikentäviä vaikutuksia ja se on myös todellinen terveysuhka. Ulkoilman mukana sisälle saattaa kulkeutua haitallisia pienhiukkasia, kuten ilmansaasteita. Siksi tarvitaan tehokasta suodatusta, joka pysäyttää hiukkaset, ehkäisee sisäilmaongelmia ja takaa terveelliset tilat asua, elää ja tehdä työtä.

SUODATTIMEN KYKY EROTELLA HIUKKASIA

Suodattimen valintaan vaikuttaa se, kuinka tehokkaasti sen on eroteltava hiukkaset, jotka kulkeutuvat suodattimeen. Nykyiset suodatusstandardit ovat astuneet voimaan vuonna 2018 ja niissä määritellään hiukkasten erotusasteet kolmessa kokoluokassa: 0,3-1 μm, 0,3-2,5 μm ja 0,3-10 μm. Mitä tiukemman erotusasteen valitsee, sitä puhtaampi sisäilma. Suodattimen suodatuskyky tai oikeammin erotusaste valitaan ulkoilman hiukkaspitoisuuden ja sisäilman puhtausvaatimusten mukaan.

Lisätietoja yleisilmanvaihdon suodattimia koskevista standardeista löydät täältä: ISO standardi 16890 ja Eurovent 4/23.

Suodattimen tärkein tehtävä on vähentää vaarallisia haitallisia pienhiukkasia ja muita ilman epäpuhtauksia.

Säästä energiaa suodatustehosta tinkimättä 

Suodatuskyvyn lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota myös järjestelmän ilmavirtaan ja sen synnyttämään painehäviöön. Painehäviö vaikuttaa oleellisesti ilmansuodattimen energiankulutukseen. Yli 90 % ilmansuodattimen energiavaikutuksista syntyy, kun puhallin käyttää energiaa ilman siirtämisessä ilmansuodattimen läpi. Siksi tärkein yksittäinen toimenpide on vähentää suodattimen painehäviötä.

Suodattimen painehäviöön voidaan vaikuttaa suodattimen muotoilulla, rakenteella sekä suodatinmateriaalin määrällä ja laadulla. Suodatinpussien muodolla pystytään varmistamaan, ettei suodatin tukkeudu. Kartiomainen muoto tarjoaa optimaalisimman suodatinpinnan. Tukkeutunut suodatin aiheuttaa painehäviötä, suuremman energiankulutuksen sekä lyhyemmän suodattimen käyttöiän. 

huomioitavaa suodatinvalinnassa:

  1. Valitse suodatin halutun suodatusluokan / ilmanlaatuvaatimuksen mukaan
  2. Valitse mahdollisimman energiatehokas suodatin

 Suodatin

 Suodatinluokka  

 Energialuokka

 kWh/vuosi

Säästöt yhteensä 

 
 Hi-Flo XLT 7/640 0160
 
ePM1 60% (F7)

 A+

 811

 

717 kWh / vuosi tai noin 86 € / vuosi

(0,12€/kWh hinnalla)

 
 Hi-Flo XLS 7/520 0160

 ePM1 60% (F7)

 D

 1528

A+ energialuokka vähentää hiilidioksidipäästöjä

Valitse suodatin, jonka energiavaikutus on pienin tarvittavan erotusasteen mukaisesti. Ilmansuodatinten energiavaikutukset kuvataan asteikolla A+ – E, missä A+ tarkoittaa pienintä energiankulutusta ja E suurinta.

Asteikon avulla saadaan käsitys vuotuisesta energiankulutuksesta sekä suodatustehoista. A+ -luokan suodatin pienentää energiankulutusta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Eurovent-sertifioiduille tuotteille ilmoitetaan vuotuinen energiankulutus erikseen jokaiselle ISO 16890 -tehokkuustodistukselle. Tuotteet testataan myös pistokokein riippumattomissa laboratorioissa satunnaisotantaa noudattaen.

Kustannusten ja ympäristövaikutusten arviointi

Camfil on kehittänyt työkaluja ilmansuodatinten elinkaarikustannusten laskemiseen ja niiden analysointiin. Tehokas ilmansuodatus on tärkeää, mutta ympäristöä säästäen.

Life CycleCost (LCC) eli elinkaarikustannukset osoittavat ilmansuodattimen kustannukset sen käytön elinkaaren ajalta. Niihin huomioidaan energiakustannukset, suodattimen hinta, suodatinvaihtojen määrä ja vaihtotyön hinta sekä jätekustannukset.

Ympäristövaikutusten arvioimiseen käytetään ns. elinkaarianalyysia (LCA), joka sisältää arvion siitä, kuinka paljon tuote kuormittaa ympäristöä koko elinkaarensa aikana, aina käytetystä raaka-aineesta tuotteen hävittämiseen. Lue lisää tuotteidemme ympäristövaikutuksista.

Camfilin valikoimasta löytyy standardin mukaisia suodattimia, jotka ovat energiatehokkaita koko elinkaarensa ajan. Kun haluat arvion elinkaarikustannusten laskemisessa ja tukea oikeiden tuotteiden valitsemiseen, ota yhteyttä. Otetaan yhdessä askel kohti terveempää sisäilmaa ja puhtaampaa ympäristöä. 

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö