Aseptinen pullotus

Juomateollisuus

Suojaa tuotteidesi laatua ja brändiäsi monipuolisilla ilmansuodatustuotteilla, jotka soveltuvat herkkään virvoitusjuomien tuotantoon. Ratkaisumme parantavat säilyvyyttä ja kuluttajien tyytyväisyyttä.

Pullotettujen virvoitusjuomien kysyntä on kasvussa. Terveystietoiset kuluttajat vaativat terveysjuomia, jotka valmistetaan luomuraaka-aineista. Virvoitusjuomateollisuus on syystäkin tiukasti säänneltyä. Pullottajien ja brändien omistajien on ehkäistävä kontaminaatioriskit tuotantotiloissa kuluttajien terveyden suojaamiseksi.

Sertifioitujen ilmansuodatusjärjestelmien merkitys aseptisessa käsittelyssä

Aseptisessa käsittelyssä ja pakkaamisessa steriili tuote laitetaan steriloituihin astioihin, jotka suljetaan ilmatiiviisti steriileillä sulkimilla. Työympäristössä ei saa olla mikro-organismeja. Veden, tuoremehujen tai energiajuomien pullotus on herkkä aseptinen prosessi, joka suoritetaan kosteassa ympäristössä.

Kaikkien täyttölinjojen on oltava ISO 5 ‑puhtausluokan mukaisia, eikä pulloihin saa päästä elinkelpoisia bakteereja kuljetuksen, täytön ja sulkemisen aikana. Kuljetinlinjan yläpuolella on oltava HEPA-suodatin, joka suojaa avointa tuotetta epäpuhtauksilta pullotusprosessin aikana.

Tehokkaan ilmansuodatuksen avulla voit

  • vähentää mikrobiologisen kontaminaation riskiä koko aseptisen prosessin ajan
  • varmistaa valmiin tuotteen yhtenäisen maun ja laadun
  • suojata kuluttajia ja työntekijöitä, prosesseja, tuotteita ja brändin mainetta
  • noudattaa elintarvike- ja virvoitusjuomatuotantoa koskevia maailmanlaajuisia standardeja.

Hyvä hengitysilma virvoitusjuomatehtaassa

Ulkoilmassa saattaa olla 200–1 500 bakteeria yhdessä kuutiossa ilmaa. Ilmanvaihtojärjestelmä, jonka kapasiteetti on 10 000 m3/h, voi tuoda sisätiloihin 2–15 miljoonaa bakteeria joka tunti, joten tuotteiden kontaminaatioriski on merkittävä.

Jos kuluttajien terveys on vaarassa, elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa viranomaisille suosituksen tarvittavista terveydensuojelutoimista. Näitä voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden tai elintarvikkeiden poisveto ja hävittäminen tai jopa laiminlyönteihin syyllistyneen tuotantolaitoksen väliaikainen sulkeminen.

ProSafe-suodattimet ja ‑ilmanpuhdistimet tuotannon turvana

Camfil voi auttaa yritystäsi noudattamaan virvoitusjuomateollisuutta koskevia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Markkinoiden johtavat ilmanpuhdistimemme noudattavat kaikkia nykyisiä standardeja ja täyttävät prosesseja koskevat asiakaskohtaiset vaatimukset. Ne tarjoavat laadukkaat työolosuhteet täyttölinjoille ja tehostavat toimintaa.

ProSafe-suodatintuotteet ovat täydellinen ratkaisu, jonka avulla elintarvikeyhtiöt kautta maailman voivat noudattaa tuoteturvallisuusmääräyksiä, estää mikrobiologisen kontaminaation ja tehdä prosesseistaan entistä turvallisempia.

ProSafe-ilmansuodattimet ja ‑puhdistimet

  • eivät sisällä bisfenoli-A:ta, ftalaatteja ja formaldehydiä
  • kestävät dekontaminaatio- ja puhdistusaineita
  • ovat kaikilta osin ISO 846‑standardin mukaisia (sienten ja bakteerien kasvua ja lisääntymistä ehkäiseviä)
  • ovat kaikilta osin saksalaisen VDI6022-hygieniastandardin mukaisia
  • ovat kaikilta osin elintarvikekontaktia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 1935:2004 mukaisia.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö