Linkkejä

Sisäilmayhdistys - Sisäilmayhdistyksen tavoitteena on edistää terveellistä ja viihtyisää sisäilmastoa siirtämällä siihen liittyvää tutkimustietoa käytännön rakentamiseen ja kiinteistönpitoon. Camfil Oy on sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen.

Air Infiltration and Ventilation Centre - AIVC on rakennusten energiatehokkaan ilmanvaihdon tiedotuskeskus. Keskus julkaisee paljon alaan liittyvää materiaalia ja järjestää vuosittain tapahtumia ja konferensseja, joissa käsitellään ilmanvaihto- ja suodatusasioita. 
ISO International Standards Organization – Kansainvälinen standardoimisliitto ISO on maailman suurin standardeja kehittävä elin. ISO koostuu 157 valtion kansallisista standardoimisinstituuteista, niin että jokaisesta maasta kuuluu siihen yksi jäsen. Sitä koordinoi pääsihteeristö, joka toimii Sveitsin Genevessä.

Eurovent-sertifiointi – Eurovent-sertifiointi on askel eteenpäin tuotteiden ja niiden ominaisuuksien valinnassa:

Loppukäyttäjille se tarkoittaa, että valittu tuote noudattaa määritettyä mitoitusta, elinkaarikustannukset noudattavat ennusteita ja materiaali vastaa tehtyä investointia.

Valmistajille Eurovent-sertifiointi on yhteinen pohja, jonka avulla voidaan vertailla kilpailtavia suorituskykyominaisuuksia, mistä on hyötyä sekä tilaajille että loppukäyttäjille.

WHO – Maailman terveysjärjestö on Yhdistyneiden kansakuntien terveyteen erikoistunut järjestö.
ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) on kansainvälinen jäsenyysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää lämmitykseen, ilmanvaihtoon, ilmastointiin, jäähdytykseen ja vastaaviin asioihin liittyviä taide- ja tiedealoja. Sivustolla on ilmastoinnin, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen alalla toimiville hyödyllisiä tietoja, ohjeita ja standardeja sekä ASHRAEn jäsenille tarkoitettuja resursseja.
The Institute of Environmental Sciences and Technology – kansainvälinen ympäristötieteiden järjestö: epäpuhtauksien hallinta elektroniikka- ja lääketeollisuudessa; kaupallisten ja asevoimien laitteiden suunnittelu, testaus ja arviointi; kaupallisiin ja asevoimien järjestelmiin liittyvien tuotteiden luotettavuusongelmat. Näkökulma ympäristöasioissa on seuraavanlainen: ilmakehään, avaruuteen, meriin ja säähän liittyvien erilaisten luonnon, sisäympäristön ja ääriolosuhteiden vaikutus laitteisiin ja koneisiin; ympäristösimulaatiot tällaisten vaikutusten seuraamiseksi ja ennustamiseksi entistä paremmin; tuotteiden valmistus-, käsittely- ja testausympäristöjen hallinta.
Euroopan ympäristökeskus (EEA) – Euroopan ympäristökeskus ja sen kumppanit Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto Eionetissa tuottavat ympäristötietoja eri teemojen ja palveluiden kautta, jotta käyttäjät pystyvät löytämään nopeasti tarvitsemiaan raportteja, tiedotteita, mittareita, dataa ja linkkejä Euroopan ympäristöasioista.
REHVA – Euroopan LVI-liittojen järjestö on Euroopan johtava ammattilaisorganisaatio, jonka tavoitteena on terveyden ja energiatehokkuuden parantaminen kaikissa rakennuksissa ja yhteisöissä. Järjestö kannustaa kehittämään ja ottamaan käyttöön energiaa säästäviä sekä uusiutuvaa energiaa käyttäviä ratkaisuja.
CEN – Euroopan standardointikomitea (Comité Européen de Normalisation) laatii vapaaehtoisia teknisiä määritelmiä, joilla pyritään saavuttamaan yhtenäiset Eurooppalaiset markkinat kansalaisten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseksi.
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto – Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä sekä ympäristöä.
CDC – Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset (Centres for Disease Control and Prevention) on yksi Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön (HHS) kolmestatoista tärkeimmästä toimielimestä. HHS on Yhdysvaltain hallinnon tärkein kaikkien amerikkalaisten terveyttä ja turvallisuutta valvova virasto, joka tuottaa keskeisiä sosiaalipalveluita etenkin niille, jotka ovat riippuvaisia toisten avusta.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö