ostohinta ja käyttökustannukset

Ilmansuodattimille ja teollisuuden pölynpoistolle

Puhdasilmaratkaisujen todelliset kustannukset

Julkaistu maanantai 24. kesäkuuta 2024

Yritysten ilmanlaadusta vastaavien henkilöiden haasteena on hankkia luotettavia ja pitkäikäisiä puhdasilmaratkaisuja mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Hyvin usein päätös ilmansuodattimien ja pölynpoistojärjestelmien valinnasta tehdään ”edullisimman” hinnan mukaan. Näissä tapauksissa hankintakustannus on pieni, mutta usein se valitettavasti johtaa jatkuvaan energia- ja käyttökustannusten kasvuun. Mihin todellisuudessa huomio tulisi kiinnittyä, on kokonaiskustannuksia pienentävä ratkaisu, jolloin pitkällä tähtäimellä suodattimet ja pölynpoistoratkaisut muutetaan kustannussäästöiksi.

Ilmanlaadulla on  yllättävän suuri rooli kiinteistöissä ja ilmansuodatusratkaisuja tulisikin tarkastella investointeina. Laadukkaan puhdasilmaratkaisun päätarkoitus on suojella ihmisiä, tuotteita ja ympäristöä ilman epäpuhtauksilta. Energiakustannusten nousun ja voimakkaan kilpailun vuoksi, yritysten on tehtävä niin kannattavuutensa kuin sidosryhmiensä kannalta tärkeiden kestävyystavoitteidensa mukaisia, vastuullisia ratkaisuja. Haasteena on siis määrittää luotettava ja energiatehokas ilmanpuhdistusratkaisu, joka pitää kustannukset hallinnassa koko tuotteen elinkaaren ajan ja lisäksi keventää ympäristökuormaa.

Kustannustekijät

Ilmansuodatustuotteiden markkinat on laajat ja saatavilla on useiden eri valmistajien tuotteita. Jos olet työssäsi tekemisissä puhdasilmaratkaisujen kanssa, tiedät jo varmasti, että ilmansuodattimien tai pölynpoistojärjestelmien hankintahinta on vain jäävuoren huippu. Todelliset energia-, huolto- ja jätekustannukset piilevät pinnan alla. Taloudellisimman päätöksen tekeminen pitkällä aikavälillä edellyttää perusteellista kustannusanalyysia.

Otetaanpa esimerkiksi pölynpoistolaitteen keskimääräinen käyttöikä, joka on jopa 20 vuotta. Tätä ajanjaksoa tarkastellessa painopiste siirtyy pääomalaitteiden alkuperäisestä hankintahinnasta energian, kulutustarvikkeiden, huollon ja suodattimien hävittämisen kustannuksiin. Nämä kustannukset muodostavat noin 90 prosenttia pölynpoistojärjestelmien elinkaaren kokonaiskustannuksista.

Vastaava tilanne on IV-laitteiden ilmansuodattimissa. Yleisesti ottaen vain 8 prosenttia suodattimen elinkaaren kokonaiskustannuksista aiheutuu itse suodattimesta, noin 80 prosenttia energiasta ja loput 12 prosenttia IV-järjestelmän seisokkiajasta, huollosta ja käytettyjen suodattimien hävittämisestä.

Molemmissa tapauksissa suositellaan perusteellista analyysia ja laskelmia, joiden pohjalta voidaan valita tuote, jossa yhdistyy korkea suodatustehokkuus, alhainen energiankulutus ja pieni ympäristövaikutus.

LCC-analyysi ja TCO-laskenta

Elinkaarikustannusanalyysiä (LCC / Life Cycle Cost) ja omistuksen kokonaiskustannusten laskentajärjestelmää (TCO / Total Cost of Ownership) käytetään puhdasilmaratkaisujen kustannusten laskemiseen. Seuraavassa selvitämme tarkemmin molempien laskentamallien yhtäläisyyksiä ja eroja.

LCC-ANALYYSI

Me Camfililla käytämme LCC:tä komponenttipohjaisena analyysinä, jossa lasketaan jo olemassa oleviin IV-laitteisiin asennettujen ilmansuodattimien elinkaarikustannukset.

  • Elinkaarikustannuksilla määritetään yleensä käyttäjän ilmanpuhdistuskustannukset suodattimen koko käyttövaiheen aikana.
  • Käytämme omaa LCC-ohjelmistoa auttaaksemme asiakkaita ennustamaan ilmansuodatinratkaisun koko elinkaaren kustannukset.
* Tiedot perustuvat keskimääräisen, 8 000 tuntia vuodessa toimivan ilmanvaihtosuodattimen vuotuiseen elinkaareen.

TCo-laskelma

Teollisuuden pölynhallinnan määrittämisessä hyödynnämme TCO-laskelmaa, joka pitää sisällään investoinnit pääomalaitteisiin, kuten pölynpoistoyksiköihin.

  • LCC-analyysiin verrattuna TCO-laskelma sisältää suodattimien ja käyttökustannusten lisäksi pääomalaitteiden alkuperäisen hankintahinnan.
  • TCO:ta käytetään laskettaessa kustannuksia pulssipuhdistetuilla suodattimilla varustetuille pölynpoistolaitteille, ja se sisältää lisäksi paineilman kulutuksen ja laitteen vuotuisen turvallisuustarkastuksen kustannukset.
Cost split purchase price dust collector & operational cost

* Tiedot perustuvat laajasti erilaisiin pölynhallintaprosesseihin, joissa käytetään tavanomaisilla patruunasuodattimilla varustettuja pölynpoistolaitteita. Prosessissa esiintyy yleistä pölytyyppiä, laitetta käytetään 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa ja suodattimen keskimääräinen käyttöikä on 24 kuukautta.

yhteenveto

Jos olet vertailemassa eri toimittajien puhdasilmaratkaisuja, on erittäin suositeltavaa käyttää asianmukaista laskenta- ja analyysimenetelmää. Vertailemalla vain alkuperäisiä hankintahintoja, todelliset käyttökustannukset jäävät huomioimatta. Käyttökustannukset ovat noin 85-90 prosenttia tuotteen käyttöiän kokonaiskustannuksista. Kustannusten tarkalla arvioinnilla laitteen koko elinkaaren ajalta, vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja yrityksesi säästää rahaa pitkällä aikavälillä.

Laadimme mielellään ilmansuodatustuotteillesi LCC-analyysin tai tuemme sinua pölynhallintajärjestelmäprojektisi TCO-laskennassa.

lisää sisältöä

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö